Pesti Napló, 1929. január (80. évfolyam, 1–26. szám)

1929-01-04 / 3. szám

Péntek PESTI NAPLÓ 1029 .ja uuái' 4 15 Evva Lajos első fizetése a Népszínházban A Vígszínház társalgójában mesélte Sotnlay Artúr: — Rákosi Jenő volt akkor a Népszínház igazga­tója. Egy ésös reggelen megjelent nála egy Evva Lajos rievfl cingár fiatalember, aki arra kérte Rákosit, hagy alkalmazza öt a színháznál. Ugyanakkor kijelentette a liatalemb«.,, tegy csak akkor fizessen majd neki Rákosi ,'tcnő, amikor már_ bebizonyította, hogy mit ér. Rákosi akceptálta Evva Lajost. Es mit csinált Evva? Semmi ;nást. csak azt, hogy a' színháznak minden olyan szo­bájában, ahol nem tartózkodott senki sem, leoltotta a ítázlángot. Elsején megkérdezte tőle Rákosi .Tenö, hogy niit fizessen neki! Evva azt felelte, hogy csak annyit, amennyi a differencia a mult bavi és az utolsó havi gazszámla között. Ez a differencia elég szép 'összeget tett "ki. Viszont ez a differencia ékes bizonyosság volt amellett, hogy Evva Lajos — hasznavehető tagja a színháznak. Evva Lajosból későbben a Népszínház — igazga­tója lett. _______ M. KIR. OPERAHÁZ Nincs előadá», NEMZETI SZÍNHÁZ A oértet 17 elusdija. A VIHín Szín játok ö felvonásban, írta Shakespeare. Alouso, Sipoly _ „ , király Bartos Gyula Séba^tíano, a Uiräly öccse Thuir József Pro-rero MiláuO törvénye» Breege Udry Árpad Antonio, C'üSC, Milánó bitorló keresse X»«y Adorjiu Ferdinand, a napolyi királyfia Atonyi^éza Gonzalo, l.e«siilet*s __ őiBg tanicsos Gál Gyula A Irian Ureguss Zoltán í'ianciseo SoroodyK. Caliban, vad és idétl n rabszolga Sugir Károly Kurianc, uohős Mat any Antal Hörpi-ncs, iszákos pineér O.vergyai I. Hajóskapitány Bodnár Jeao Ariel, légi ..... szellem . N áradi Aranka Miranda. Prospero leánya Bajor Gizi Kezdete (él - Órakor. KAMARASZÍNHÁZ NEM ÉLHETEK MUZSIKASZÓ NÉLKÜL ViglStéS 4 felvonásban. Irta Móricz Zsigmond. Balázs Polika ZSIBI néni Pepi néni Mi na néni ITátcsi néni líisvicákné Irt íos i áísi Viktor^ Veronika Birifce Korcsa PetáU Terézia mama Pothe>"> Attila Somogyi Erzsi VízváriM G. Gömöry V. Vaszary P. Kelemen Miita Kiss Irén nozsahegvl K. Pethes Sándor Fiizes Anua Vándory M. Eacsányi Paula Almissy líndie Cs. Eosos Glza Kezdete háromnegyed 8 órakor. VÍGSZÍNHÁZ NE VÁLJUNK ELI Visjáték .i (elvonásban. Irta W Somerset Maugham. Constance üom"»»*ogi P. John Middleton Rainsi Gabor Bernhard Kersal Torzs J^nó j'ulverné Gőthné K- blla Mort mer Durham Gótli SSndor Marie-Louise Tassy Marin Barbara Mészáros Giza Mixta Szásztlili' Hentley Bárdi Ödön James Zentay Árpád Kezdete S Órakor MAGYAR SZÍNHÁZ pajtáshazassag Szerelmi komédia .1 felv. Irta Lakatos László. Pásztor Etn Rédei Hanna í)r. Mayer. Hilda Fiat Péter Tordai Endre Tóth Ernő Karoly Luigi Kezdete Tőkés Anna Simonyi Mária Ooii'baszögi E. Kiss Furenc Ritkái Márton Dénes Gyürgv Dávid Mi hál) Balássa János 8 óraior. ANDRÁSSY t'TI SZÍNHÁZ « Buksza (.lóxsahegyi Vaszar». Peti), A váratlan vendég (Habos, Tóth Böske, a csábító CBéketfi, Kökény), Az utolsó lovau, Kettecs­kén,« 13-33 hordár Sókeili kon­ferál. Radí Sándor. Mocsánji— Lakos, evüképek. ia»-band. Kezdate'9 rtrakor. ROYAL ORFEUM ÚJ MŰSOR Kezdete 8 Órakor TERÉZKÖRÜTI SZÍNPAD ÚJ MŰSOR Ke«U«te 1619 őrikor. ÚJ SZÍNHÁZ „TÜZEa AZ ÉJSZAKÁBAN" Dráma három felvonásban. Irta Földes imre tgizgatO Gally Ibolra Sagó Beeső­Irén GOnezy Karm-ister igazgatőué Pistike Zsuzsika fJetiántsviiág 1 iizoitő Tibornok Bendorfőnük Ezredes Segédtifzt £a?Siiy Lajos .lusth ' yula Kaszab Anna Harsányi Rezsó Go? da József Orsolya Krzsi rta.id Sándor Szalay Gyula Nemes Bella Iilár .-ric Giöor Ilonka László Kizsi Keleti LászlO Kánóezy Di-zső Lens-sel Vilmos Guál Dezső Pajor IstyAu Kezdete K Órakor. VÁROSI SZÍNHÁZ PÁRISI DIVAT Operett s Mvonásbau. íria ifi Békeffi István Zenéiét szerzette Lajtai Lajos Ozv. Tassy Lászlóné Zala Karola Tassy Lász'0 Király Ernő Vitányi Olly Biller Irín Hoffmann Jenő D'Arrigo K. Manci Ztlai.y Irén Milvin Hamvas JOzss Tivadar fir lirfczkövy I,. Rpcegne Pataki Ferenc i3ov Keresztessy N. A inéltOsilgoS asszony K. Kőműves E Egy kopott li51gy Németh Arina Mici, szobalány RasovszkyJ. Gábor inas '.-ős Mihály Kezdete tél 8 Órakor FŐVÁROSI OPERETT SZÍNHÁZ AZ UTOLSO VEHEBÉLV LANY Operett 3 felvonásban. Drégelv Gábor »A Kisasszony térje« cimí vigiátékáiiOl irta tlarmsth Imre Zenélét Ábrahám Pál szerezte Oorozsn-.a'v !st ván !laltnnv Berci Wallakeovy Armin Zamárdi Béni Gáthv Pál Tamás Károlv Gyuri Laci •Velly Forró 3,lrl Tamásáé Zsuzsi Játhvné Krzsi Annuska Kertész Uezsi Kabo' Gvula Sarkadi Aladái Vendrey H'. Hnbinvi Tiho) Radö Sándor N»gv Jenő Fenyvesi tíftboi Ti kés A una Feles reji Szoliolay ÜI1.7 Gail Aliee Kccert Nárts Kerdete H úrikor. BELVÁROSI SZÍNHÁZ AZ AMAZON Furesa történet 3 felvonásban. Irta és rendezte Hevesi Sándor. Lydia i naßy festi, özvegye Sári. I.vdla nnokahiiga Batt lay Da'sy, viláaripoitor Lulu lárú Tödor. sof6r Lydiüjiil George Lafúnt, mnkiitikus Az amerikai rokon Fedák Sári Makay Margit Somogyi N'usi GOzon Gyula Delly Fereno Gellért Lajos Toronyi Imre Kezdete 8 órakor. KIRÁLY SZÍNHÁZ A CSIKAGÓI HERCEGNŐ Operett 2 felvonásban. e!ö- és utójátéUkal. Sjiiregét tría >a ins Brammer és Alfred Griirivfald. Zenéjét szerzette Kslniíin 1­XXV I Sztanlsaló Dénes 0. To'.liav Atdor Sándor Boris Mariolie Szontuska Botakovies f'erolin G róf Kegr'csro Föudvaimestei Benjamin Lloyd Mary, a leänva Johr.nv lames Jaeli.Bonrií.._ S?lklav Józsei Az amerikai követ :. Pártos Dezső A titokzatos • idegen Cerczy Géza . - Kezdete fél»őrakor. " Bársonv ROzei Lafabár Ar- ád Borosa Géz Sándor 1st vát, •laior István Szirmai Imre . Lábass Juci Alpár Gitta áj szerepben Alpár Gitta, a berlini Staatsoper nagyhírű magyar művésznője Városi Színházi vendégjátéka során új hzc­ropben is fellép. A Hoffmann meséi, hármas női főszere­pét énekli hétfőn, január 14-én. Vendégjátékának sor­rendje: Január 11, péntek: Traviato. (A). Január 14, hétfő: Hoffmann meséi (C). (Olympia, Giulietta.-Antónia: Alpár Gitta.) Január 16: szerda: RigoleHo (D). Január 19, péntek: Denevér (B). Jegyekot Alpár Gitta fellépéseire már árusít a Y;i. rosi Színház pénztára és az összes jegyirodák. A hely­árak mérsékelten felemelek: legdrágább hely 9, pengő 4Í fillér, legolcsóbb hely 1 pengő. A LEGJOBB JÄTEK, LEGSZEBB FELVÉTELEK, LEGBRILIÁNSAB B RENDEZÉS MINDEZT EGYÜTT LÁTHATJA LUKÁCS PÁL is POLA NEGRI ÓRIÁS FILMJÉBEN UTOLSÓ HET RADIUS Gyerekek! Holnap, szombaton déltitáu a legmulatságosabb gyer­mekdarab kerül színre a Városi Színházban: Pinta— Miska kalandjai, rengeteg tánccal, mókával, énekkel, látványossággal és zenekarral. Rendkívül mérsékelt helyárak. Legdrágább hely 3 pengő, legolcsóbb hely­Sí fillér. BEL¥AüC$$i BERR «• VERNEUIL vígjáték» HONTHY HANNA Szombaton elKször! Szombaton elcszSr ! (*) Január lián lesz Kacsoh Dorottyájának he­inutatója Szegeden. A János vj$éz szerzőjének, Kacsoh Pongrácnak posthumus operáját, Doroty­tjfát Szegeden mutatja, be először Tornau Ernő társulati;. A biedermeier szerelmi történetet víg­operaözeríien' 1 feldolgozó dárab bemutatójára Bu­dapestről is sokan rándulnak le. (*) Bernstein mint filmíró. Henry Bernstein is a filmírók sorába lépett. Első íllinszcenáriumát Murnáv, a híres német rendező fogja rendezni az egyik holly­woodi filmszínháznál. (*) A köhögő nézők ellen. Reinhardt bécsi színházá­b'an a színészek bekeretezett hirdetésben kérik a meghűlt és köhögő nézőket, hogy >ne i'oledkezzenek meg áz intim, letompított játékstílusra berendezett színházról, amely akusztikai zavarokkal szemben különösen érzékeny:. Színházak, hangversenyek és kabarék hírei (—) A Városi Színház operabérlőt az esedékes je­nuári részleteket január o-ig fizethetik be a színház gazdasági hivatalában. (—) A Párizsi divat vasárnap délután is színrekorül a Városi Színházban. Kendes esti helyárak.' Legdrágább hely fi pengő. (—) I.akatoe László január 13-án tartja szerzői est­jét.' Bevezetőt. Beöthy László tart. Közreműködnek: Péehy Erzsi. Simonyi Mária. Fejes Teri. Gnul I'ran­ciska. Gombászí'gi Ella, Tőkés Anna, Szokolay Olly, Vágó Erzsi, Ábrahám Pál. Asehcr Oszkár, Dénes György, Kiss Ferenc. Rátkai Márto'n. Hadó Sándor, Sarkadi Aladár. Stella Adorján, Törzs Jei:ö. Jegyek lfózsavölgyinél. (Studio.) (—) Hermann Tnl gordoukaestje ma '.-fi órakor a Zeneakadémián. Jegyek Bózsavöigyinél. (Studio.) (—) Fényes jubiláris díszelőadással ünnepli a ki­rályszinházi gyennekszínház szombaton Komor Gyulát, ä legnagyobb magyar meseiátékitót 40 éves írói jubi­leuma alkalmából. Feld Irén ünnepi beszédet mond Komor Gyuláról, a gyermekvilág rajongott kedvencé­ről. Ezt követi Komor Gyula legmulatságosabb darab­jának, A jókedvii .Va/^ö-nak bemutatóeloadása, mely­ben a gyermekek ki nem fogynak a kacagásból. A tün­dérek is megajándékozzák a jó gyermekeket. Ai óriá-si érdeklődés miatt jegyekről tanácsos előre gondoskodni Nágyon olcsó helyárak. Hetiműsor MAGYAR KIR. OPERAHÁZ: Péntek: Mit es elő­adás. Szombat: Parasztbecsület; . I háromszögletű l.oln/t (Birlelszünet). Vasárnap délután: Bája-zók, Coppclia (Bérletszünet. Kezdete 3 órakor); este: Az álarcosbál (A-bérlct, li. szám). >EMZETI SZÍNHÁZ: Péntek '»$: A ,üliar (Üj be­tanulással. A-bérlct, 17. szám). Szombat: Déryné ifjasz­szony. Vasárnap délután: A ven gazember; eSte: A tá­bornok. Hétfő: A vihar (B-bcrlct, li. szám). Kedd:' A csikós (K-bérlct, ifi. s.uint). A NEMZETI SZÍNHÁZ KAMARASZÍNHÁZA: Pjn. tek "'«8, vasárnap este. hétfő: Nem élhetek 'iriuzsikaszó nélkül. Szombat: Á túlbuzgó fiatalember; éjjel: Elő' adás a József kir. herceg Szanatórium-Egyesület, javára. Vasárnap délután: Nóra. Kedd: A túlbuzgó jiatalenib/tr. VÍGSZÍNHÁZ: Péntek S. vasárnap este. hétfő: Ne váljunk cl! Szombat: A testőr. Vasárnap délután; Bölesödal. MAGYAR SZÍNHÁZ: Péntek S: PajtJshó zasstlg. Szombat: Ida regénye. Vasárnap délután: Végre egy úriasszony; este: Ida regénye. KIRÁLY-SZÍNHÁZ: Egész héten minden este '.St A csikógói hercegnő. Vasárnap délután: Eltörött a'he­gedűm. VÁROSI SZÍNHÁZ: Péntek "-8: Párizsi divat. Szóm­bat. délntáu: Pista Miska kalandjai (Gyermek-előadás); este: Párizsi divat. Vasárnap délután és este: Párizsi divat. BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Péntek 8: 'As amazon. Szombat: Én és a húgom (Először). Vasárnap délután: Szegény leányt nem lehel elvenni; este: Én és a húgom. Hétfő: Én és a húgom. FŐVÁROSI OPERETTSZÍNHÁZ: Egész héten intn­den este 8 és vasárnap délután: Az ufolsó Vcrebélji­lány. ÜJ SZiNHÁZ: Egész héten minden este 8 és vus^r. nap délután: Tüzek az éjszakában. ANDRÁSST-ÚTI SZÍNHÁZ: Egész héten mindé« este 9 és vasárnap délután: A" utolsó lovag; .1 csá­bító; A toilette-asztal; A 13-as hordár; A bvteia; A váratlan vendég; tréfák, magánszárnok. ROYAL ORFEL'M: Egész héten minden este S én vasárnap délután: Űj mű nor. TERÉZKÖRÜTI SZÍNPAD: Egész héten iniudci» este '/s9: Űj műsor. »to mm MM a VÁROSI SZÍNHÁZ világvárosi operettelőadása Színre kerül minden este. Legdrágább hely 0 pengő. £sií!fíik!ts, Immr I®-éti

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék