Pesti Napló, 1930. augusztus (81. évfolyam, 173–197. szám)

1930-08-28 / 194. szám

r Csütörtök PESTI NAPLÓ 1930 augusztus 28 17 SPORT A Slavia 4:0-ra verte a Fali Rivert Prága, augusztus 27. A Stavia szerdán 7000 néző jelenlétébeu 1:0 (1:0) arányú győzelmet aratott az amerikai Fali River csapata ellen. A mérkőzés helyenként eldur­vult és Fojtik bíró az amerikaiak köziil Coylc Salösszekötöt és Mac Gill jobb hátvédet a meccs folyamán sorozatos faultokért ki is zárta a játék­ból. Az amerikai csapatban legjobban Hun gier, a Ferencváros játékosa ietsjett, aki időnként csa­tárposzton is játszott. Melle Kő még- Harper kapus, Montgomery középfedez«t és a csatársorban Starke mutattak nivós játékot. A Slavia csapatában Pla­nie ska. régi nagy formájára futott fel cs jól ját­szott Simperszki, Svoboda. és Janek. Puc a mér­kőzés folyamán megsérült és egy ideig helyette Soltis játszott. A közönség ezúttal csendesen vi­selkedett és csupán Coylc kizárásakor tüutetett az amerikai csatár ellen, mivel az vpaiakodott a bíró felszólítására a pályát elhagyni. A Slavia első gólját Svoboda lőtte az elfcő fél­idő 35 percben, a második félidőben Junek a 21. percben, Janek a 21. percben, Jóska a 23. é s Puc a 36. percben egy-egy további gólt szereztek." A Kővágó-Dudás hátvédpár játszik az Ujpest-Ambrosiana mérkőzésen és Volentik lesz a centerhalf Újpest csapatában (Saját tudósítónktól.) Vasárnap a berni fut­ballpályán kerül eldöntésre a magyar bajnok Üjpest és az olasz bajnokcsapat, az Ambrosiana harmadik mérkőzése a Középeurópai Kupa máso­dik fordulójába való bejutásért. A nagyfontosságú mérkőzés előkészületei természetesen Milánóban és Újpesten egyformán a legnagyobb gonddal folynak. Az Ambrosiana a legszigorúbb tréninggel készül, a csapat összeállítása •osak a csütörtöki tréning után történik meg. Az olasz bajnokcsapat pár órányira van Berntől, odautazását szombatra, tervezik. Az Ambrosianával, játékosaival együtt két különvonat is indul Milánóból. Újpesten szerdán délután nagy tréning volt, amelynek eredményeként, megtörtént a csapat összeállítása. Fogoly Hl orvosi megvizsgál tatásá­nak eredménye: a kitűnő hátvédnek vasárnapig felkötve kell hordania sérült karját, hétfőtől kezdve megkezdődik a sérült kar főlégkezelése. Ilyen körülmények között természetesen szó sem lehet arról, hogy Fogoly Hf játszana az Ambri­siana mérkőzésen. Az ö sérülése miatt olyképpen változik meg Üjpest összeállítása, hogy Aknai elé Kővágó és Dudás kerül a hátvédsorba. Az összeállítás másik fontos problémája a cepterhalf posztjának betöltése volt. Volentik és Köves között kellett választania a vezetőségnek. Volentik Teplitz ellen nem a legmegnyugtatóbb fórmában játszott, a lilák vezetősége azonban bízik abban, hogy a csapat nagyfontosságú mér­kőzésén formájának teljes értékében látják a pá­lyán Volentiket. A különböző meggondolások eredményeként Üjpest csapata a következő összeállításban áll ki az Ambrosiana ellen: Aknai — Köves,. Dudás — Borsónyi, Volentik, Vig — Török, Avar, Sólyom, Spitz, P. Szabó. Tartalékok: Huba és Köves. A csaoat pénteken utazik és szombaton érke­zik meg Bernbe. Kísérő: Langfelder, Bányai és Somló. Az újpesti táborban igen bizakodó a hangu­lat. Remélik, hogyha a bajnokcsapat Milánóban le tudta győzni az Ambrosianát, akkor Bernben is gólokra tudja váltani magasabb játékkultú­ra ját. Ferencváros—II oszt. liga válogatott 5 :1 (4 ;0) üllői úti pálya. 800 néző. Bíró: Schlosser Imre. Az I. félidőben úgy a. Ferencváros, mint a II. osz­tályú profi válogatott komplett összeállításban játszott. A mérkőzés eme periódusában pompás játékot nyújtott mindkét csapat s a közönség szinte percenként lelkes tapssal jutalmazta.a szép akciókat. Szünet után mindkét együttes több tar­talékot állított be s ekkor a mérkőzés nívója is alászállt. A Ferencvárosban a Fuhrmann—Lyka— Obitz halfsor, továbbá Korányi és Kohut- játszott ki nagyszerű formát. A II- liga válogatottjaiból Szabó kapus, Rheder hátvéd és az első félidőben Schwartz balszélső voltak a legjobbak. A gólok sorrendje a következő volt: Turay (6. p). Kohut (21. p), Kohut (40. t>), Turay (43. p), majd a második félidőben Kohut (19. p) és Pflum (38. p). A meccs bevételét a. tavaly harcképtelenné vált Hajdú Andor játékos javára fordítják. A MAC ifjúsági úszóversenye A Csájzárfürdőben ma tartották meg a Magyar At­létikai Club' ifjú-sági úszóversenyét. Eredmények: Í00 ni. ifjúsági, gyorsúszás: 1. Kánássy Gyula MAC 5:32.0 mp- 2- Gyárfás Miklós UTE 6:00 mp. 3. Blazse­jovszkv Károly MAC 6:03.0 mp. — 50 m. gyermek mell­úszás: 1. Reicht Sándor MAC «1.0 mp. 2. Tolnay József MAC 42:2 mp. 3. Stern Imre UTE 43.6 mp. — 50 m. gyer­mek hátúszás: 1. Prém Ernő MAC 36.8 mp. 2. Lányi György BBTE 37.4 mp. 3. Somogyi Miklós FTC 39.6 mp. — 00 m. gyermek gyorsúszás: 1. Gyula! Pál MAC 29.2 mp. 2. Elmer István BBTE 30.0 mp. 3. Xagy Iváuyi László UTE és Kertész UTE 32.0 mp. — 200 m. ifjúsági gyorsúszás: 1. Hazai Kálmán 1ÍTK 2:36.6 mp. 2. Bauer Ödön MAC 2:39.2 mp. 3. Strauss László MITE 2:41.4 mp. — >00 m. mellúszás kizárásos verseny: 1. Sebestyén Ist­ván FTC 2:22.8 mp. 2. Paulik Károly FTC 3:30.6 mp. 3. Jíagyiványi László UTE 3:31.8 mp. — Műugrás gyer­mekverseny: 1. Székely Miklós BBTE 49.87 pont. 2. Ke­nézi Géza FTC 35.19 pont, 3. Hidvégi László MAC 29.24 •pont. — 200 m. ifjúsági hátúszás: 1. Köves György DGB 1:26.6 mp. 2. Jankó Béla BBTE 1.30:4 mp. 3. Lovász Ele­mér BBTE 1:31.0 mp. — 3X50 >n. gyermek vegyesstaféta: 1. MAC 1:56 6 mp. 2. UTE 2:06.2 mp. — 3X2S0 m. ifjúsági gyorsúszóstaféta: 1. MAC 8:07.6 mp. 2- MTK 8:17.4 mp. 8. UTE 8:42.0 mp. — 3X50 m. gyermek gyorsúszó staféta: 1. MAO 1:36.4 mp. 2. UTE 1:37.6 mp. 3. BBTE 1.38.0 mp. A Császárfiirdőben ma a szövetségi dijméjközés ke­retében az UTE II. vizipólócsapata az FTC II. ellen 4:3 (2:0)-ra'győzött, Bíró: Balikó Kálmán. X Á hombnrgl teniszversenyen Hopman 6:3, 4:6, (f:0-ra győzött Artecs ellen. Párosban a Hopman—Vil­lard-kettós 6:1, 3:7-re legyőzte az Artí-us— Eues kombi­nációt, Kardos Mihály bírósértési ügye a fegyelmi bizottság előtt A t'utballszövetség fegyelmi bizottsága szer­dán este tartott ülésén foglalkozott Kardos Mi­hálynak. a szegedi Bástya ügyvezető igazgatójá­nak bírósértési ügyével. Kardos a legutóbbi Üjpest—Bástya mérkőzésen megsértette a vezető bírót és a bírótestületet. A fegyelmi bizottság Kardos Mihályt a bíró­testület megsértéseért hat hónapra eltiltotta a szövetséggel szemben viselhető minden tisztsé­gétől. ______ Tilden legyőzte Allisont Newyork, augusztus 27. (A Pesti A'qp.'d jelentése.) A Seabrightben rendezett teniszverseny íérfiegyes döntőjében Tilden óriási küzdelemben 6:1, 8:6, 5:7, 2:6, 6:4 arányban legyőzte Allisont, Nürnbergbe megérkezett a magyar masszőr A Pesti Napló tegnapi számában irtunk arról, hogy a nürnbergi hatos pólótornán résztvevő ma­gyar válogatott csapat masszőrje takarékossági szempontok miatt itthon mapadt s a játékosok egy német, masszőr kénye-kedvére bízva máris teli vannak szörtüszőgyuUodásml. Mint nürnbergi kiküldött tudósítónk telefo­non jelenti, az első nap tapasztalatai után azon­nal intézkedés történt masszőr kiküldetése iránt és a kijelölt »szakférfiú«, a sportemberek ismert ypiti Kisse« szerdán délután megérkezett Nürn­bergbe, gondozása alá vette a válogatott gárdát. Sieronsky, Istenes és — Bohrer Carpus, a kiváló német motorvezetéses ver­senyző kedd esti hármas győzelme után kénytelen volt elutazni Budapestről, ennek következtében a Miilennáris pályán működő rendező csoportnak új nemzetközi attrakciót kellett szervezni a szom bat eáte kilenc órakar kezdődő viadalra. .Hosszas táviratváltás után sikerült lekötni a svájci Boh­rért, aki már többször járt Budapesten és mindig nagv sikerrel szerepelt. Sieronsky Budapesten maradt, szombaton este tehát Bohrer—Sieronsky— Istenes mezőny startol a 25 és 50 km-es távon rendezendő motorvezetéses versenyen. X A II. Xagykun viadalon Karcag győzött- 80 pont­tal, 2. Turkeve 66 ponttal, 3. Kisújszállás 25 ponttal, 4. Kunszentmárton 19 ponttal, 5. Kunmadaras í poattsl, 6 Kunhegyes 3 ponttal. Kocsis és Gelb, a két magyar bokszoló Amerikában, Tehelle! (középen), az ismert amerikai magyar. futbáU listával Ä sportvilág hírei X A MAC benyújtotta panaszát az atlétikai szövetséghez Somfay diszkvaliflkálása miatt. Sow fay t tudvalevően pályaelhagyás címén disz­kvalifikálták a 4Ö0-as gátfutás bajnoki döntőjé­ben. A MAC panaszának indokolásában rámutat arra, hogy Bodávszky versenybíró a pályabíró meghallgatása nélkül döntött, hogy Somfay a pá­lyát nem hagyhatta el. mert a. pálya nem volt ki­mérve, végül, hagyha el is hagyta volna a pályát, azzal nem szerzett volna magának jogtalan előnyt, mert abban az esetben hosszabb távot kel­lett volna végigfutnia. A MAC a verseny meg­semmisítését és aiinak újrafutását kéri. X Hunyadi-Hungler, a Ferencváros játékosa, akii a Fall River európai túrája idejére szerződtetett, kiadat tás és szövetségi engedély nélkül játszott a FaU River— Austria-méiközé&en. A Hungler-eset miatt a .szövetség eljárást fog indítani a játékos és a Fall Biver túráját rendező Ferencváros ellen. Eljárás készül a Hungária ellen is, mert Ballontynet engedély nélkül szerepeltett« két amerikai mérkőzésen.. X A Hungária csapata Detroitban 1:0- arányú félidő után 2:l-re győzött az All St.ars csapata ol­len. A kék-fehérek összeállítása az első félidőben, a következő volt: Újvári — Mándi. Kocsis — We­ber, Kompóti, Barátid — Varga, Hauer, Kalmár, Hires, Titkos. A Hungária elbizakodottan ment a küzdelembe, emiatt a mérkőzés kimenetele végig kétes volt, dacára annak, hogy Kalmár már a ha­todik percben megszerezte a vezető gólt. Az első félidő gyönge iátékánabovköv«tk«Btéb^n szüksé­gessé vált a játékosok egyrészének kicserélése. A második félidőben Újvári — Nagy, Kocsis — We­ber. Kompóti, Sebes — Varga, Skvarek, Kalmár, Barátki, Hires összeállítás játszott. A második fél­idő 18. percében az All Stars kiegyenlített és Skvarekuek csak két perccel a befejezés előtt si­került megszerezni a 2:1 arányú győzelmet. X Tilden ranglistájának első kilenc nevét tegnapi számunkban közöttük. A táviratból hiányzott a tizedik név. Most pótlólag közöljük, hogy Tilden ezerint a vi­lág tizedik legjobb teniszjátékosa az ausztráliai. Moon, A külföldi lapok .a ranglista kritikájában azt mondják, hogy miután Tilden sajátmagát nem szerepelteti a lis­tán és Borotrat teszi az első helyre, valószínűleg ön­magát tartja a világ legjobb játékosának. X Betty Nuthall, . a fiatal angol bajnoknő nyerte Amerika női egyes teniszbajnokságát. Az angol hölgy 4000 néző előtt 6:1. 6:4 arányban győ­zött Harper asszony ellen. Női párosban a Nut­hall— Sarah Palfrey-kettős Harper—Cross ellen 3:6. 6:3, 7:5-re uyárte a döntőt. X Burest, a Sabaria volt játékosát a cseh szövetség kikérte az MLSz-től. X A Teplitzer FK igen jó kritikát kapott n bécsi sajtótól a Nicholson fölött elért 3:2 arányú győzelemért, *A futballsport propagandájának<t nevezik a lapok a teplitziek játékát, X Sorshúzás utján döntötték el a vasárnap eldön­tetlenül zárult Slavia— Sparta kupamérkőzést. A sze­rencse a Slaviáaak kedvezett, a cseh bajnokcsapat a kupa középdöntőjében a Ceehie Karlin ellen játszik. A másik szárny középdöntőjében az SK Kíadno mérkőzik a kladnoi Spartával. X Taris 50 és 100 méteren rekordkísérletet tett a tourellesi uszodában. 50 méteren 28.4 mp. 100 méteren 1:04.6 mp-es eredményt ért el. Egyik eredménye sem rekord­"X A nagyvárarii tenisz erseny férfiegyes döntőjé­. ben Nebalek 6:2, 6:4, 6:3 arányban győzött Eifennann ellen. X A Bocskay vezetősége megállapodott Sághy­val, eddigi centerhalfjával, hogy a játékos a jövő szezonban is a debreceni csapat rendelkezésére áll. X A Ferencváros következő mérkőzésein Lyka lesz a centerhalf, a balhalf posztján Bcrkessy és óbecsei felváltva szerepel. A halfsor jobbszélére tehát ismét visszatér Fuhrmann. Ez az összeállítás termi'szetesen csak addig marad meg, mig Buko vi sorompóba ál'hat. A zöld-fehérek válogatott közópledezete elhagyta a kórházat s egy hét inulva már megkezdi tréningjét. X Szekeres a motorvezetéses kerékpáros vi­lágbajnokság második előfutamában a következő •ellenfelekkel kerül szembe: Krewer, Benőit, Su­ler, Zuchetti, Az előfutam példátlanul erős. Kre­wer a világbajnokság egyik jelöltje, a belga Be­nőit, a svájci Suter és az olasz Zuchetti szintén favoritszámba vehető. Az első előfutamban Gras­siu, Möller, Manera és Schleebaon. a harmadik előfutamban Linart, Laeuppi, Engel, Paillard ós Blebemolen indul. A motorvezetéses előfutamok csütörtökön lesznek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék