Pesti Napló, 1934. március (85. évfolyam, 48–72. szám)

1934-03-25 / 68. szám

19 Péntek PESTI NAPLÓ 1934 március SS 1 Az EgyesUlt Izzólámpa és Vil­lamossági r. t. a Budapesti Kereske­delmi és Iparkamara választott bírósá­gánál 2716/1934. sz. a. a tisztességtelen versenyről szóló 1923 :V. tc. alapján cselekmény abbanhagyása iránt pert tett folyamatba. A per során alperes kötelezettséget vállalt arra, hogy abbanhagyja oly 10 wattos izzólámpák gyártását és forga­lombahozatalát, melyeknek tényleges wattfogyasztása a reábélyegzett watt­értéket a szokásos tolerancia figyelem­bevételével meghaladja, továbbá azt, hogy az általa gyártott és forgalomba­hozott lámpákon olyan, a tényeknek meg nem felelő fényteljesítmény adatok szerepeljenek, melyekből arra lehet kö­vetkeztetni, hogy a lámpák 10 watt fo­gyasztás mellett 15 wattnak megfelelő fénymennyiséget szolgáltatnak. Ezen kötelezettségvállalás megsze­gése esetére alperes esetenként fize­tendő, bíróilag nem mérsékelhető 500— 500 pengő kötbér megfizetésére köte­lezte magát felperessel szemben. Köte­lezte magát az alperes továbbá arra, hogy a jelen megállapodást saját költ­ségén a »Villanyszerelők Lapjá«-ban közzététeti, egyben felhatalmazta a fel­perest, hogy a megállapodást saját költségén bármely napi- vagy szaklap­ban közzéteheti. Végül kötelezte magát alperes az összes perköltségek meg­fizetésére. Április 1-én leszáUítják a vásárcsarnoki helybére­ket. A vásárcsarnokok igazgatósága utasítást kapott, hogy április 1-étől kezdve leszállított új helybéreket szedjen. Az új csarnoki helybérek li—20 százalékkal ala­csonyabbak a jelenlegi béreknél. = Szabály: mossa meg este gyengéden a Leton­szappan krémszerű habjával arcbőrét. Reggelre kelve friss, üde, bársonyos arc fog a tükörből visszamoso­lyogni. Az éji látogatás Huszonnegyedik idézet a Pesti Napló 200.000 pengős Miklós Andor Alap pályázatára, melyen a Pesti Napló min­den előfizetőjének egyforma esélye van 1867 február 8. Ezen a napon Gyulai Pál hires költeménye: ,,Jlz éji látogatás" jelent meg a Pesti Napló második oldalán. A vers első strófáját közöljük: Három árva sir magában, Elhagyott sötét szobában; Zivataros hideg éj van, Édesanyjuk kint a sirban. 4 Tessék kivágni, összegyűjteni: ezzel a számmal pályázzék a 2OO.OOO pengős Miklós Jindor Jtlap első negyedévi, IO.OOO pengős dijára. — Kormányzói elismerés. A kormányzó megengedte, hogy dr. Dobrovits Sándor miniszteri osztálytanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri titkárnak, az Országos Statisztikai Tanács főtitkárának a hivatalos statisztikai szolgálat újjászervezése körül kifejtett ér­tékes tevékenységéért elismerését tudtul adják. — Elkobozták Jugoszláviában Földi Mihály »Isten országa felé« című regényét. Földi Mihály »Isten országa felé« című regényét, amely most jelent meg harmadik kiadásban, Jugoszláviában elkobozták és további terjesztését megtiltották. Érdekes, liogy a jugoszláv hatóságok döntése most, két évvel a könyv megjelenése után következett be, pedig a harmadik kiadás szóról szóra meg­egyezik az elsővel és másodikkal, — Csinos ítéletek. Amerika ugyancsak szigorúan jár el a »kidnapperc-ekkel, azaz az emberrablókkal. New­yorkban Manny Strewlt, aki egy emberrabló banda váltságdíjbeszedője volt, 50 évi fegyházra, Csikágóban pedig Basil Banghart gyakorló emberrablót 99 évi fegy­házra ítélték. — Kitüntetés. A kormányzó a miniszterelnök előter­jesztésére Bartha József tengerhajózási vállalkozónak, a Pannónia, az Angol-Magyar Hajózási Et. és a Trans­oceania magyar tengerhajózási vállalatok igazgatójának a magyar kereskedelmi tengerészet újjáépítése és fej­lesztése érdekében kifejtett értékes munkásságáért a III. osztályú magyar érdemkeresztet adományozta, to­vábbá megengedte, hogy Thomandl Ernő tengerhajózási vállalkozónak és Rákos Lajos tengerészkapitány, hajó­zási vállalati igazgatónak a magyar kereskedelmi ten­gerészet újjáépítése és fejlesztése érdekében kifejtett értékes munkásságukért elismerését tudtul adják. — A Magyar Távirati Iroda jelenti, hogy a kormányzó a miniszterelnök előterjesztésére Baross László m. kir. gazdasági főtanácsosnak a hazai mezőgazdaság fejlesz tése érdekébein kifejtett érdemes munkássága elismeré séiil a II. osztályú magyar érdemkeresztet adományozta továbbá Drescher Károlynak, a Győr—Sopron—Eben furti Vasút alkalmazásában álló műszaki segédtisztnek vasúti baleset alkalmával rendkívüli lélekjelenléttel, példás kötelességtudással és önfeláldozással teljesített szolgálata elismeréséül az V. osztályú magyar érdem­keresztet adományozta. — Estk eső, fáj a szél. fél az időváltozástól* HaSz- | náljon Diana sósborszeszt. f forum Áruház Hétfőn, f. hó 26-án, d. e. 11 órakor nyitunk Megnyitó húsvéti vásár, olcsó árakkal Edényosztály, félemelet 4 drb bordázott tál P —88 1 „ alplatin evőkanál v. villa... P —.42 1 „ evőKés P —.42 1 „ zománcozott lábas v. fazék kis hibá val Ilit. 2 lit. 3 li t. P —.58 -.88 1.08 6 személyes vizes- v. boroskészlet, fémtálcával együtt P 2.50 6 személyes étkészlet, arany vagy kobalclszéllel P 25.40 Pecsenyés, íőzelékes v. tésztás tál P —.88 illatszerosztály, első emelet 1 üveg kölnivíz, üvegdugóval P —.96 6 drb pipereszappan P —.50 Bőrdiszmffosztály, földszint Valódi bőr női vagy férfierszény P —.96 Valódi bőrretikül, divatszínekben P 3.20 Női kalap- és fehérnemű­osztály, első emelet Szalmakalap, divatszínek, díszítve P 1.00 Divatos szaltnaklos és tok P 2.90 Üivatkalap, minden színben P 3.90 Női sifóning P 1.80 Nansukombin'í P 1.90 Női zsebkendő P —.10 Filléres osztály, első emelet 1 drb boros- vagy vizespohár P —.12 1 „ teáscsésze vagy alja P —.20 1 „ mély tányér P —.20 1 „ háromrészes gömbölyű reszelő P —.25 1 „ húsverőkalapács, fanyéllel P —.25 1 „ porcellánbögre P —.25 3 „ aluminium kávéskanál P —.25 1 üveg tinta, tollszár és toll P —.25 80 drb postai levelezőlap P —.25 8 „ húsvéti levelezőlap P —.25 1 törhetetlen magyarruhás baba .. P —.25 1 pár férfi zoknitartó P —.25 2 orsó cérna P —.25 1 üveg húsvéti locsoló P —.25 Cukorkaosztály, földszint V* kg étcsokoládé P —.88 1 drb csokoládényúl, 25 cm magas P —.68 V« kg savanyúcukorka P —.40 1 díszes tojás, staniolban, szalaggal P —.25 Vs kg zsíros emmenthali P —.96 1 kg teakeksz P —.96 Kesztyű- és ernyőosztály, földszint Női mosóbőrkesztyű, Kétgombos ... P 3.45 Női mosóbőrkesztyű, tölcséres ... P 4.— Női glaszékesztyű, fekete, tölcséres P 5.50 Úrikesztyük mérték szerint is P 5.50 Pamuternyö, nöi vagy férfi P 5.20 Félselyem ernyő, női vagy férfi ... P 9.— Cipőosztály, földszint Női divatcipők fekete v. barna szín P 9.80 Férfi félcipő, fekete v. barna ..... ... P 10.80 Lakkpántos gyermekei pő 23-26-ig 6.58 27-30-ig 7.98, 31—36-ig 9.28 Kötött-szövött osztály, földszint 1 pár m. selyemharisnya P —.98 1 drb m. selyem nőinadrág, 46-os .. P 1.08 1 „ női pullover P 1.98 Gyermekruhaosztály, első emelet Gyermekkötény, vagy gyermek­játszóruha P -.96 Tiroli vászonnadrág, II. sz P —.96 Crepdesin leánykaruha P 6.60 Úridivat-, kalap-, sapka­osztály, földszint Férfi sporting, szép mintákban ... P 3.90 Fehér puplining, bélelt mellel ... P 5.90 Fehér puplining bélelt mellel, 2 gal. P 6.60 Sport- és angol sapka P —.90 Gyapjúkalap, divatos színekben .. P 4.20 Háztartási osztály, első emelet 1 drb valódi sörte ruhakefe P — .88 5 drb 40 dg-os háziszappan ...... P —.96 IV. 9 Kossuth Lajos ucca 9 woizer-ház

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék