Pesti Napló, 1938. október (89. évfolyam, 199–224. szám)

1938-10-30 / 224. szám

PESTI NAPLÓ 1938 október 30 25 A kecseszkecsken bajnokságokban látni fogjuk az amerikaiak ördöngös fogásait (Saját tudósítónktól.) Egész napon át folynak majd az országos szabadstilusú birkózóbajnokság küzdelmei a Fővárosi Nagycirkuszban. A bir­kózószövetség csak a legjobbak, az elsőosztályú versenyzők indulását engedélyezte. Ezek, a sérül­tek kivételével, valamennyien el is indulnak. A stockholmi »Négy nemzet mérkőzése« után közönségünk szokatlan érdeklődést tanúsít a kecseszkecsken verseng iránt. Ez érthető is. A világversenyen oly szépen szerepelt fiiík munkája valóban sok érdekeset igér. Stockholmban alkalmunk volt látni az ame­rikaiakat, láttuk, ellestük és igyekeztünk meg­tanulni ördöngös fogásaikat és ravasz, változatos küzdőmodorukat. Jogos kíváncsisággal várhatja tehát mindenki, hogy mennyit és hogyan fognak ezekből bemutatni a »stockholmi« versenyzők. Igaz, hogy a stílusváltoztatás máról holnapra nem egykönnyen szokott sikerülni és sokszor ve­szélyes is, de azért mégis többen lesznek, akik sok újat, fognak mutatni. Ez pedig elegendő lesz az izgalomhoz. Érdekes, hogy ezúttal a fiatalok is mennyire ambicionálják, hogy túltegyenek az »öregeken«. Soha még ennyi fogadkozást, ennyi »majd meg­mutatjuk«-ot nem lehetett a bajnoki verseny előtt hallani. Mindenki győzni akar, nemcsak szépen szerepelni. • Ilyen nekigyürkőzés mellett persze nehéz a jóslás. Sohse lehet tudni, hogy valamelyik tüzes fiatal mikor szerez nagy meglepetést. Ez persze csak jó, hiszen így még érdekesebb lesz a ver­seny. A légsúlyban nincs nagy ágyú. Ttt a fiatalság fog vetélkedni. A győzelem a Tóth II, Bús és Dobó (Szeged) hármas egyikének fog jutni. En Tóthra tippelek. A pehelyben a tippem szintén Tóth, de az öregebbik. Az ő munkája eddig is a legjobban hasonlított az amerikaiakéhoz. 11« azóta az új dolgókat is megtanulta, ellenállhatatlan lesz. Fecske és Szőke azonban nagy küzdelemre fog­ják kényszeríteni. A könnyűsúlyban ismét »stockholmi« ver­senyző ál 1 az élen: Ferencz Károly, itt van a meglepetésre a legnagyobb kilátás. Ellenfelei, Fábián, Biczó é« Tóth Miklós egyforma ambíció­val és eséllyel fegyverkeznek ellene. A kisközépsúlyban Sóvárit egyelőre nem fél­tem a fiataloktól. Óriási ereje és keménysége a világ egyik legjobb szabndslílusú birkózójává emelik. A tavalyi bajnok Hunyadváry, Próka, Káli és a többiek a helyezésekért vívnak kemény harcot. A nagyközépsúlyban három nagy ellenfél is van. Rihetzky, Botond és Kovács Gyula. Rihetzky öreg róka, megverte az amerikai Crawfordot is, viszont Kovács a görög-római bajnokságot előtte nyerte meg és Botond sem sokkal marad az »öreg« bajnok mögött. Félnehézsúlyban Palotás az úr. Tarányi nem kapott szabadságot Debrecenben, a fiatalok Kő­rössy és Pellérdy pedig még aligha tudják le­győzni az olimpiai helyezett Palotást. A nehézsúly győztese Bóbis Gyula lesz. Egyike a legszebb reményekre jogosító magyar versenyzőknek. A többiek, a 105 kilós Gáspár és a 120 kilós Kassay, ha erősebbek is talán, mint Bóbis, nem fogják tudni ellensúlyozni sokkal na­gyobb technikai tudását. A verseny már délelőtt 10 órakor megkezdő­dik, de a döntőkre csak délután 5 órakor kerül sor. Dr. Papp László Vasárnap Kitűnő tennisz-sportunk 1938. évi mérlege (Saját tudósítónktól.) A varsói női KK döntővel vég­érvényesen lezárult az idei európai tenniszezezón. Így most már felállíthatjuk tenniszezőink ezévi teljesítmé­nyének mérlegét is. Nos, ez a mérleg — hosszú-hosszú évek után először — végre örvendetesen kedvező! Ügy férfi, mint női vá­logatott csapataink várakozáson felül jól szerepeltek a két nagy nemzetközi tenniszvándordíjban. A férfi KK-ban otthonukba n csikartunk ki döntetlent a félelmetes tudású jugoszláv együttestől, idehaza le­győztük a-L olaszokat, a L>. C.-ben pedig sokáig nyi'.tlá tudtuk tenni a mérkőzést az Európa zóna győztes német csapat ellen, akiktől végül is csak a legminimálisabb arányban kaptunk ki. Ezenfelül — ha csak barátságos bemutató mérkceés keretében is — 3:3-ra végeztünk a világ jelenleg két legjobb amatőr játékosával, Budge és Makóval felálló USA csapat ellen. Mégjobban kitettek magukért hölgytenniezezőink, akik három remek győzelemmel és nagyszerű tudású ellenfelek ellen, veretlenül megnyerték az elsöizben kiírt női KK-t! Ezek az eredmények, összehasonlítva az elmúlt évek elkedvetlenítő vereségsorozatával: nagy javulásra és fejlődésre mutatnak, úgy játéktudás, mint küzdőképes­ség és a »nehéz levegőjű« nemzetközi küzdelmek légkö­réhez való hozzáedzödés terén! És hogy ez bekövetkezett, abban minden bizonnyal döntő szerepe van a snknk. által még mindig vem eléggé méltányolt KK létrehozásának, amely komoly díjmér­kőzésekre való készülődés, az idén már olyan korai hó­napokban erős tréningbeállasra serkentette mindkét­nembeli él.';át°kosainkat, amikor más években még az igazak téli álmát aludták... De ez évben nem csak válogatott csapatainknak, hanem éljátékosainknak egyénileg ts sokkal jobban ment, mint Kehrllng elveszítése óta bármikor. Az egyéni versenyzés legragyogóbb eredményét kétségkí­vül Szigeti Ottó érte el, aki olyan nemzetközi mezőny előtt nyerte meg az öt legnagyobb világverseny egyi­két, a német bajnokságot, amelyben nem kisebb nevek voltak, mint Henkel, Metaxa, Destremau, Cejnar stb. stb... Gábori viszont a szezon végére, jött igazán for­mába és a Lidón szintén igazán »nagy« nemzetközi tár­saságot hagyott maga mögött. Hölgyeink között So­mogyi Klári, a kis Körmöczy Zsuzsi és Paksyné egész 6ereg szebbnél-szebb győzelmet aratott és mögöttük már szorosan ott áll három nagy fiatal tehetség: Popp Márta, Jávori Márta é9 a szombathelyi JusXts Ilona, akiknek csak erősödniük kell és rutint szerezni, hogy a legelsők közé kerüljenek. Az év legnagyobb nyeresége azonban kétségkívül 'Asbóth feltűnése és rohamos beérkezése volt, — amit megint csak a KK-nak köszönhetünk! Benne megvan mindaz, amit egy igazi klasszisjátékostól megkívánunk és ha szeleburdisága lehiggad, valamint flílktimban és rutinban kellőleg megerősödik: feltétlenül ott lesz a most feltörő európai fiatal óriások — Destremau, Cej­nar, Drobny, Pétra, Kucel — között, az első helyeken. Asbóthtal ellentétben, a másik, nagy reményekre jogosító fiatal versenyzőnk, az újpesti Csikós, egyelőre még nem váltotta be a tehetségéhez fűzött reményeket. Nagy technikai tudásával és szép stílusával sem képes komoly versenyeredményeket elérni, mert magy játék­tudásához hiányzik a keménysége és a küzdőképessége. Enélkül pedig az egyre egyenlőbbé váló versenytennisz­sportban ma már nem lehet »megélni«... A pesti tenniszszezón utolsó nagy eseménye, a ma­gyar nemzetközi bajnokság, viszont egyáltalán nem volt, méltó a különben sikerekben bővelkedő évhez. Igaz, szinte példátian balszerencsesorozat üldözte a versenyt, — a legszebbnek igéiktző délutánokat elmosta ez eső — de ezenkívül is voltak disszonáns dolgok, emik szintén hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar nemzetközi bajnokság, sajnos, még mindig messze el­marad az igazi nagy világverseny színvonalától... Beméljük azonban, hogs versenyzőink nagyfokú előretörése a nemzetközi tenniszüzem »börzéjén« — magával fogja hozni a magyar tenniszvergenyeknek úgy belső tartalomban, mint kiilsö megnyilvánulásokban való felfejlődését is! (Ambrózi Pál.) Sportesemények október 30-án: Futball: I. o. ligabajnoki mérkőzések: Ferencváros— Sziirketaxi, Üllői út, V«3, bíró: Szigeti. — Újpest—iBudafok, Megyeri út, V:3. bíró: Klein. — Elektromosok—Phöbus, Ber­lini ucca, 'Is3, bíró: Va«. — Kispest—Nemzeti, Kispest, '/«3, bíró: Újvári. — Zugló—Salgótarján, öv uoea, V,3, híró: Ivan­csics. — Szeged—Hungária, Szeged, '/13, bíró: Hertzka. — Szolnok—Bocskai, Szolnok. Vs3, bíró: Égner. — LI. o. liga­bajnoki mérkőzések: Keleti csoport: CsMOVE—FTC, Csepel, Vi3, bíró: TLhaméry. — Törekvés—SzAK, Bihari ucca, '/i3, bíró: Ipolyi. — Pereces—V. Reménység, Pereces, '/»I, bíró: Gyflrkefalvi. — Szentlörinc—MAV'AG, Keglevieli ucca, '/«3, bíró: Molnár L. — Debreceni VSC— SalBTC. Debrecen, V»3, bíró: Topseher. — Váci SE—PiMAVAG, Vác, V&. bíró: v. Kohányi. — Mezőtúr—WMFC, Mezőtúr, Vt3, bíró: Wébur Gr. — Nyugati csoport: Pécsi DV—Beszkár, PAcs, '/--•3, bíró: Fenyő K. — Pénzügy—Alha Regia, Pasaréti Át, '/tó, bíró: Knntek. — Tokod—Hákoskeretetur, Tokod. V«3, bíró: Kollár. — DTF,—Uavnpart, Megyeri út, 'hl, bíró: Ki«s M. E. — Egyet­értés—Tatabánya. Győr, '/s3, bíró: Feld,mann. — Postás—Ha­la-dás, Lóversenytér, '/*3, bíró: dr. Ju'bász. — Vasas—Sopron, Béke ucca, Vfí, bíró: Lantos. — Birkózás: Szabadstílusa birkózóbajnokság. Városligeti Nagycirkusz, d. e. 10 érától, döntők d.i u. 5 órától, — Asztalltcnnlsíl Válogatóverseny a DSC sasuccai helyiségeiben, d. n. 5 órától. — Atlétika: Mnnkás mezei futóbnjnokság, Hajdn ueca, d. e. '/:lfl óra. — Az UTE toborzó versenye. Megyeri út '/tin órrt. — Gyephokkl: BBTE—SziHHG, Régi lóversenytér, d. e. 9 óra. — Hungária— FTC. Erzsébet királyné út. V,3 óra. — AHC—MHC. Régi lóversenytér, '/sll óra. — Kézilabda: MAFC— VAC, Bertalan ucca. '/ilO órakor. — Elektromosok S. E.—BSzKRT, Latorca u., d. u. 1 óra. — W,E—MTE. Aréna út. </ 53 óra. — Hölgy­mérkőzés: MFTSC—Magyar Poszt), Újpest. Váci út, 12 óra. — •vízipóló: Komjádi Kupa mérkőzések: MTK—BEAC, MAC­HTE. M AFC-NSC, a Nemzeti Sportuszodában, este 'hl órától. " Meglepetések a mai futbalifordulóban nagyon is lehetségesek! (Saját tudósítónktól.) Egynapi szünettel egymásután két fordulót fognak lejátszani futballcsapataink, most vasárnap és kedden. Erre való tekintettel mindegyik igyekezni fog úgy beosztani az erejét, hogy maradjon belőle keddre is. Hogy ez az erőbeosztás hasznos lesz-e, vagy káros, azt csak az eredmények fogják megmutatni. És azt is, hogy vasárnap, vagy kedden fogják érez­tetni hatásukat. A mai futl-allforduló mindenesetre olyan párosítást hoz, amely mellett mindenféle meglepetés lehetséges. Így például nagyon veszélyes és szeszélyes ellenfele van mind a három nagycsapatnak. A Ferencváros az Üllői úton a Szilrketaxival mér­kőzik. Ez a csapat egyike a legveszélyesebb középcsapa­tainknak. Eddig ugyan nagycsapatok ellen balszeren­csével küzdött, de — most épúgy fordítva is lehet. Olyan csapat, amelynek a védelmében Miklósi játszik, a csa­társorában pedig Takács II és Kiszely és a többi játé­kos is megüti az elsőosztályú mértéket, nem becsülhető le. A Ferencváros némi kockázatot vállalt, azáltal, hogy a Budafok ellen meglehetős gólképtelennek bizo­nyult csatársorát változatlanul hagyta. A fedezetsor is. gyengült Polgár hátravonásával, Sárosi III-nak nem használhatott, hanem csak árthatott a pihenő. Igaz, hogy a Ferencváros védelme Polgárral és Hódúval erö­sebb lett. Meglepetés mindennek ellenére lehetséges ... Papírforma szerint azonban a Ferencvárosnak egy gól­lal győznie kell. De meglepetés lehetséges az Újpest—Budafok és a Hungária—Szeged mérkőzéseken is. Az Újpest nagy előnyben van, hogy odahaza játszik, de azért a Buda­fok ott sem lesz könnyű ellenfél. Az Újpest azonban végre teljes csapattal játszik és ez talán javára dönti el a csatát. A Szeged már sok borsot tört a nagycsapa­tok orra alá, különösen a saját otthonában. Most talán eddigi formája a meglepetés ellen szól, de azért semmi sem lehetetlen. Különösen, ha a Hungária csatársor nem lesz olyan gólképes, mint Szolnokon volt. A középcsapatok egymás elleni mérkőzései közül a legérdekesebb a Kispest—Nemzeti találkozása. A Nemzeti, amely tipikus stíluscsapat, az eddig veretlen, sőt pont veszteségével tulajdonképpen a bajnokságban vezető Kispesttől könnyen elvehet egy- vagy két pon­tot, ha a kispestiek a W-forniációt erőltetik. Hír sze­rint Déri játéka köriil is nehézségek vannak. A Phöbusnak, amely már megtalálta igazi össze­állítását, még a feljavult Elektromosokat is le kell győznie. Nyilt a Zugló—Salgótarján mérkőzés Zugló­ban, ellenben a Szolnoki MÁV-nak egy-két góllal kell hazaküldenie a Bocskait. Persze, ha minden simán megy ... mert meglepeté­sek a kicsinyeknél épúgy lehetségesek, mint a nagyoknál. • FTC-pály a IX., Oll^i út 129 Október 30-án, vasárnap délután fél 3 órakor Ferencuáros-Szílrketaxi! L o. Nemzeti Ligabajnoki mérkőzés, előtte negyed 2 órakor K&yök bajnoki mérkőzés Budge január 9-én szerepel először, mint profi Newyork, október 29. A Budge amatőrsége és profizmusa körüli huzavona véget ért, mert nyilvánosságra hozták, hogy Budge első mérkőzését mint hivatásos ten­niszező január 9-én játssza a newyorki Madison Square Gardenben Vines ellen. Budge éppen úgy, mint Perry, húsz mérkőzést fog játszani Vinessel Amerika különböző váro­saiban. ' <- » a • s a n « ji . «»<«« A szerződés, melyet Budge megkötött, 75— 100.000 dolláros jövedelmet biztosít számára. Javuló formák a ll-ik asztalitennisz válogatóversenyen (Saját tudósítónktól.) Az asztalitennisz szö­vetség második idei válogató versenyei szombat este kezdődtek. A Duna Sport Club helyiségei­ben az elsőosztályu férfi, a V AC termekben pedig a női és ifjúsági számokat bonyolították le. Bár kiemelkedő játékot még egyik helyen sem produ­káltak a versenyzők, mégis szemmellátható általá­nos formajavu'ást tapasztalhattunk az etső váló gató verseny ó&a eltelt három hét óta. Különösen sokat javultak Láng és Braun (VAC), akik a két jelenleg legjobb formában lévő magyar verseny­zőnek tartott Féhért (D. S. C.) és Tillt (MTK) győzték le, helyenként nagyon szép játék mellett. A hölgyeknél js jobb formákat lehetett már látni, mint legutóbb: Beregi Dóra, Sípos Annus és Gál Magda kezdik megközelíteni tavalyi labda­biztonságukat ... A verseny egyébként programszerűen haladt előre a döntők felé: a férfiaknál félig már ki­alakult a nyolcas döntő mezőnye, a hölgyeknél és az ifiknél pedig már a döntőknél tartanak. A nyolcas férfi döntőbe kerültek eddig Schmiedel (Ulli), Boros (DSC) és Barun (VAC). A női egyes döntőjébe Beregi Dóra és Sipos An­nus; az ifjúsági döntőbe pedig Barna III (MTK) és Vidor (VAC). A döntőmérkőzéseket vasárnap délután 5 óra­kor. a Duna. Sport Club helységeiben folytatják és fejezik be. Eredmények: Férfi egyes: Grosszamm—Csi­kós 3:0. Benkő II—Fischer 3:0. Márton—Kan­kowszki 3:1. Gárdos I—Földi II 3:1. Láng—Fehér 3:1. (Nagy meglepetés!) Braun— Till 3:2, (Ez vi­szont a nap legszebb meccse volt.) Női egyes: Be­regi—Szabó 3:1. Gál Magda—Vermesnél:!. Sipos A.—Ábrahám 3:1. Mihálszki—Amiga 3:1. Elődön­tők: Beregi—Gál 3:1. Sipos—Mihálszki 3:1. w X Mégis együtt játszik kedrlen a Ferencváros és Hungária, ínég pedig az Üllői úton, ahol elő ször V«1 órai kezdettel a Hungária—Nemzeti mér­zeti mérkőzést játsszák le, %3 órakor pedig a Ferencváros—Szeged játszik. A többi mérkőzés: Taxi—Elektromos (Latorca u.), Phöbus—Szolnok (Berlini u.), Ujpest-SSE (Újpest), Budafok—Kis­pest (Budafok). A Bocskai—Zugló mérkőzést no­vember 13-ára halasztották. X Mérkőzés a félnehézsúlyú ökökvivó világbajnok­ságért. Neu-yorkból jelentik: Lewis félnehézsúlyú ököl­vívó-világbajnok Newhaavenben 15 menetes küzdelem­ben pontozással győzött Gainer ellen és ezzel meg­yédte világbajnoki címét.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék