Petőfi-Muzeum, 1892 (5. évfolyam, 1-6. szám)

[T. ÉVFOLYAM, 1, SZÁM,] 1892. JANDÁR HÚ. [ EféS! sorozat 23. szám. ] PETÖFI-MUZEUM. ÉVENKÉNT 6 FÜZET. DR. CSERNÁTONI GYULA KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI FERENCZI ZOLTÁN. 200! lelt TARTALOM: F. Z. Adatok Petőfi pápai életéhez. Petőfi és Horatius A „Tavasz“ zsebkönyvről. Petőfi regényfordításai. Petőfi hírlapi czikkei 1848-ból. Petőfi müvei a folyóiratokban. 1842—49. F. Z. Egykorú megjegyzések Petőfi műveiről 1849-ben. A kortársak bírálatai Petőfi mű­veiről Vonatkozások Petőfire. Vegyes. Tudnivaló. MELLÉKLET: „Nemzeti dal“ 1818 márcz. 15-diki kiadása facsimileben. Repertórium az I—IV. évfolyamhoz. HOHATSIK JÁNOS KÖNYVKERESKEDÉSE.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék