Petrik Géza: Magyarország bibliographiája 1712-1860, 4. kötet (Budapest, 1892)

BLIOGR APHI A HÜNGARIAE 1712-1860 KÖNYVÉSZETI KIMUTATÁSA A MAGYARORSZÁGBAN S HAZÁNKRA VONATKOZÓLAG KÜLFÖLDÖN MEGJELENT NYOMTATVÁNYOKNAK ÖSSZEÁLLÍTOTTA s tudományos szakmutatóval ellátta PUTRIK GÉZA bevezetéssel SZILÁGYI SÁNDORTÓL IV. KÖTET — I. RÉSZ. BUDAPEST PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA 1892 Ara 3 frt 50 kr. Jelen kötet befejező részei a névmutató végét, a terjedelmes tárgymutatóiba statisztikai kimutatást fogják tartalmazni. Ö'!' •" ■ '"If ' iÉÉÜiy LJÁY:/' v ■ y ' VGYARORSZÁG BlbliOGKAPHIAJA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék