Katolikus gimnázium, Podolin, 1879

KEGYES-TANITÛRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÚ rXhvi. kath. kis-gymnasium ERTESÍTVENYE AZ 1879/NO-ik TANÉVRŐL. KÉSMÁRK, NYOMATOTT SAUTKR FIS SCHMIDT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1880. A PODOLINI

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék