Katolikus gimnázium, Podolin, 1914

Beszterczebányai tankerUlet. 1914—15. isk. év. A KEGYES-TANITÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ POD£>LINI RÓM. KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE KÖZLI i KOGYOR JÓZSEF IGAZGATÓ. Podolin, 1915

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék