Katolikus gimnázium, Podolin, 1915

BESZIERCZEBÁNYAITÄHKERÜLET. 1915-16. isk. év. A KEGYES-TANITÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ PODOLINI RÓM. KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE KÖZLI t HOGYOR JÓZSEF, IGAZGATÓ. IGLÓ, 1916. „SZEPESI LAPOK« NYOMDAVÁLLALATA.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék