Katolikus gimnázium, Podolin, 1917

BESZTERCZEBÁNYAITANKERÜLET. 1917-18. ISK. ÉV. fl KEQYK-TflNITÓREND VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ :: □ □ □ PODOLINI □ □ □ ROM. KflTH. GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÓdE. V KÖZLI : SZEPESI BÓDOG IGAZGATÓ. BLAYER-NYOMDA ÓLUBLÓ 1918.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék