1870, Távirda (A Magyar Királyi Távirászati Rendeletek Tára 1., 1870. 1-19. szám)

KIADJA A FÖLDMIVELK8-, IPAR- 8 KERESKEDELEMÜGYI tfe. M. KIR. MINISTERIUM. 1870-ik (első) ÉVI FOLYAM. PESTEN, NYOMATOTT AZ „ATHENAEUM“ NYOMDÁJÁBAN. 1 8 7 0. A M. KIR. TimiSZITI REJSDELETEK T Á R A.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék