1872, Távirda (A Magyar Királyi Távirászati Rendeletek Tára 3., 1872. 1-22. szám)

A M. KIR. TÁVIRÁSZATI RENDELETEK- -——---------------------­K IADJ ^ A FÖLDMIVELÉS-, IPAR- S KERESKEDELEMÜGYI M. KIR. MINISTERIUM. 1872-ik (harmadik) ÉVI FOLYAM. PESTEN. NYOMATTA HORNYÁNSZKY VICTOR. 1 8 7 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék