1874, Távirda (A Magyar Királyi Távirászati Rendeletek Tára 5., 1874. 1-17. szám)

A M. KIR. TÁVIRÁSZATI REIDELETEf TÁRA. KIADJA A FÖLDMIVELÉS-, IPAR- ÉS KERESKEDELEMÜGY IBAOÏ. KIR. MINISTERIUM. I 1874-dik (ötödik) ÉVI FOLYAM. BUDAPESTEN. NYOMATTA HORNYÁNSZKY VICTOR. 1874.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék