1884, Távirda (A Magyar Királyi Távirászati Rendeletek Tára 15., 1884. 1-13. szám)

Tartalomjegyzéke va mayy. kir. Táviiászafi Ken deletek Tára" 1884-clik (tizenötödik) évfolyamában megjelent rendeleteknek. A rendelet a vcő :S3 Q~ kelte száma tárgya cő 1884 1/5. 33565/V. 1883 Rendelet a kézbesithetlen utánkiildendő és semaphor táv­iratok kezelése tárgyában ............................................... 1 „ 1/13. 1589/V. 1884 Pótlék az államkincstár részéről üzleti biztosítókul és bánatpénzül elfogadhatóknak kijelölt értékpapírok jegyzékéhez ................................................................. 2 — 31168/V. 1883 Pótlékok a vonalrendhez ...........................................* 2 — 2 26/V. 1884 77 77 ........................................... 3 — 3 40/V. 77 7» » ............................................ 4 — 629/V. 77 7? 77 ...................................... 4 1884 11/8. 4658/V. 7? Rendelet a budapest-angyalföldi tébolydába intézett ma­gántáviratok kézbesítéséért a fe1 adótól beszedendő küldönczdij tárgyában ........................................... 7 — 3 831/V. 77 Pótlékok a vonalrendhez................................................. 8 — 4170/V. 7* 8 — 4415 /V. 77 77 77 ..................... 8 — 4 467/V. n »» 77 ...................... 8 — 4962/V. 77 77 77 .... 8 — 5133/V. 77 77 77 ... 8 — 6152/V. 77 77 n .... 8 1884 111/5. 25990/V. 1883 Rendelet a portomentes kocsipostai küldemények súlya­nak meghatározása tárgyában ................................ 1 7 „ 111/6. 4763/V. 1884 Rendelet a külön küldöncz által kézbesítendő táviratok kezelése iránt................................................................. 18 „ 111/29. 5973/V. Pótlók az időszaki beadványok beküldési határidejét sza­bályozó rendelethez........................................................................................................................ 19 „ 111/21. 10304/V. 7? Rendelet a bélyegjegyek hivatalos felülbélyegzésének pontos foganatosítása iránt...................................... 19 „ 111/ 28. 8425/V. 77 Rendelet a polgári tanintézetekkel egyenlőknek tekintendő katonai tanitázetek megállapítása tárgyában . 27 ,, IV/15. 13537/V. r* Függelék a „Távirászati Rendeletek Tára“ f. é. 1. szá­mában kiadott pótlékhoz . . ............................................................. 28- “ 9002/V. n Pótlékok a vonalpeudhez..................................................................................... 28

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék