1898, Távirda és Posta (A Magyar Királyi Posta és Távirda Rendeletek Tára, 1898. 1-44. szám)

A IA GY. KIRjP - ^ 1 7 posta és távírda rendeletek TÁRA KIBOCSÁTJA A KERESKEDELEMÜGYI I. KIR. IIKISTER 1898-1K ÉVI FOLYAM. BUDAPEST, 1899. HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA ARADI-UTCZA 14. SZÁM.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék