1900, Távirda és Posta (Magyar Királyi Posta és Távirda Rendeletek Tára, 1900. 1-72. szám)

MAGY. KIR. posta és távírda rendeletek \ TÁRA KIBOCSÁTJA A KERESKEDELEMÜGYI I. KIR. MINISTER 1UJ D A P E S T, HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA 1901. 1900-1 K ÉVI FOLYAM.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék