1901, Távirda és Posta (Magyar Királyi Posta és Távirda Rendeletek Tára, 1901. 1-68. szám)

posta is távírda rendretek TÁRA KIBOCSÁTJA Á KERESKEDELEMÜGYI M. KIR. MINISTER 1901—I K ÉVI FOLYAM. MAGY. KIR. BUDAPEST, HOHNYÁNSZKY VIKTOR C S. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA 1901.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék