1905, Távirda és Posta (Magyar Királyi Posta és Távirda Rendeletek Tára, 1905. 1-47. szám)

MAG Y. KIR. POSTA ÉS TÁVÍRDA RENDELETEK TÁRA KIBOCSÁTJA Á KERESKEDELEMÜGYI I. KIR. HEISTER 1905-IK ÉVFOLYAM. / BUDAPEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA 1905.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék