1910, Távirda és Posta (Magyar Királyi Posta és Távirda Rendeletek Tára, 1910. 1-56. szám)

MAGY. KIR. posta és távírda rendeletek TÁRA. KIBOCSÁTJA A KEÄESODELEMÜ&YI M. KIÉ, MINISTER 1910-IK BUDAPEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA 1911.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék