1916, Távirda és Posta (Magyar Királyi Posta és Távirda Rendeletek Tára, 1916. 1-177. szám)

MAGY. KIR. posta és távírda rendeletek TÁRA. KIBOCSÁTJA Á KERESKEDELEMÜGYI I. KIÉ, MISTER BUDAPEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA 1917.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék