1917, Távirda és Posta (Magyar Királyi Posta és Távirda Rendeletek Tára, 1917. 1-161. szám)

MAGY. KIR. POSTA ÉS TÁVÍRDA RENDELETEK TÁRA. KIBOCSÁTJA A. KERESKEDELEMÜGYI M. KIK MINISTER 1917-IK BUDAPEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA 1918.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék