1942, Posta (Rendeletek Tára a Magyar Királyi Posta részére, 1942. 1-58. szám)

1942-01-03 / 1. szám

A MAGYAR KIR. KIADJA A M. KIR. KERESKEDELEM­POSTA RÉSZÉRE. ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZTER. lfttDAPEST, 1943. JASÜÁK 3. 1. szám, TARTALOM: Felmentés és megbízás. Kerületi biztosi felmentés és megbízás. Megbízások. , Kinevezések. A hivatalos díjátalányozásban résztvevő szervek jegy­zékének kiegészítése. Lefoglalandó sajtótermék. Változás a „Csomagdíjszabás“-ban és a „Kivonatos Csomagdíjszabás“-ban. Változások a Légipostái Tájékoztatóban. Budapest 509. sz. kincstári kirendeltségnek a Buda­pest 7. sz. postahivatalhoz való beosztása. Változások a Helységnévtárban. Marosszentgyörgy postaügynökség megnyitása. Csíkdánfdlva postaügynökség megnyitása. Árkos postaügynökség megnyitása. Hirip postaügynökség megnyitása. Székelyszentkirály postaügynökség megnyitása. Hálózati igazolvány elvesztése. Pályázati hirdetmény postaszállítás ellátására. Kimutatás a létszámból törölt postakiadókról. Betöltendő postakiadói állások. Postakiadói és postahivatali kisegítői állást keresők. Felmentés és megbízás. 272.181/1. Huber Oszkár postafőigazgatói címmel és jelleggel felruházott postaigazgatót — 1942. évi január hó 1-i hatállyal — a postavezérigazgató- ság 10. ügyosztálya vezetőjének helyettesítése alól felmentettem és megbíztam ez ügyosztály vezetésével. Budapest, 1941. évi december hó 23-án. Kerületi biztosi felmentés és megbízás. 273.073/1. A pécsi m. kir. postaigazgatóság dr. Szabó László postatitkárt a kerületi biztosi teendőik el­látása alól felmentette és 1942. január hó 1-i ha­tállyal dr. Vétek Lajos postasegédtitkárt a ke­rületi biztosi teendők ellátásával megbízta. Budapest, 1941. évi december hó 30-án. Megbízások. I. 271-374/1. Dr. Kende Félix postatanáososi címmel és jelleggel felruházott postatitkár a központi táv­íróhivatal vezetésével megbízatott. Budapest, 1941. évi december hó 29-én. II. 270.721/1. vitéz Gáli István poistafőfelügyelőt (149) a m. kir. posta értékcikkraktára vezetőjének ál­landó helyettesítésével megbíztam. Budapest, 1941. évi december hó 23-án. Kinevezések. I. 272.010/1. A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz­térium vezetésével megbízott m. kir. iparügyi miniszter a visszafoglalt délvidéki területeken

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék