1947, Posta (Rendeletek Tára a Magyar Posta részére, 1947. 1-63. szám)

1947-08-16 / 41. szám

298 41. szám. II. 247.237/4. Az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal klotildligeti megbízottját á levélpostai díjátalányo­zásban résztvevő szervek sorába felvettem. A postahivatalok a Levélpostadíjszabás, 67. §- ánál (a dijátalányozásban résztvevő ^szervek) VI. címnél jegyezzék elő: „Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal meg bízottja Klotildliget“. Budapest, 1947. évi augusztus hó 9-én. r" Alkalmi postahivatal működtetése és alkalmi keletbélyegző használata a Kispest város 25. éves jubileumi újjáépítési kiállítása színhelyén. 245.066/3. Kispest megyei város által rendezett 25 éves jubileumi újjáépítési kiállítás színhelyén (Város­háza) a posta-, távíró- és távbeszéiőszolgálat ellá­tására a Kispest 1. sz. postahivatal kirendeltsége­ként a f. évi augusztus hó 16-tól 20 ig bezárólag alkalmi postahivatal működik. Az alkalmi postahivatal szolgálata naponta 8 —19 óráig tart. Működési köre kiterjed bel- és kül­földre szóló közönséges és ajánlott levélpostai kül­demények, valamint táviratok felvételére, távbeszél­getések lebonyolítására, továbbá postai értékcikkek árusítására. Az alkalmi postahivatal az ott feladott levél­postai küldemények egyrészének lebélyegzésére „Kispest város 25 éves jubileumi újjáépítési kiállí­tása 1947.“ feliratú és a megyei város címerét áb­rázoló, valamint a napi keltet feltüntető alkalmi ke­letbélyegzőt használ. Budapest, 1947. évi augusztus hó 6-án. Alkalmi postahivatal működtetése és alkalmi keletbélyegző használata a Szociáldemokrata Párt I. Országos Pártnapján. 245.855/3. A Szociáldemokrata Párt I. Országos Pártnapja keretében Budapesten a Belvárosi Takarékpénztár helyiségében (VI. Oktogon-tér 4.) a posta és táv­írószolgálat ellátására a Budapest 72. sz. postáhi- vatal kirendeltségeként a folyó évi augusztus hó 19. és 20-án alkalmi postahivatal működik. Az alkalmi postahivatal szolgálata folyó évi augusztus hó 19-én 9—19 óráig, a folyó évi augusz­tus hó 20-áii pedig 9—14 óráig tart. Működési köre kiterjed bel- .és külföldre szóló közönséges és aján­lott levélpostai küldemények, valamint táviratok fel­vételére, továbbá postai értékcikkek árusítására. Az alkalmi postahivatal az ott feladott levél­postai küldemények lebélyegzésére „Szociáldemok­rata Párt I. Országps Pártnapja Budapest“ feliratú, a pártjelvényt ábrázoló és a napi keltett feltüntető keletbélyegzőt használ. * Budapest, 1947. évi augusztus hó 12-én. Postaszervekben beállott változások. 246. 017/3. A Budapest 5. sz. postahivatal 1947. évi április hó 14-én az V., Nagy Sándor-u. 1. sz. alá a Buda­pest 75. sz. postahivatal pedig 1947. évi július hó 28-án a XiV.^ Bosnyák-tér 13. sz. alá költözött. A Budapest 84. sz. ideiglenesen szünetelő posta- hivatal működését 1947. évi július hó 21-én újból megkezdte. , Derekegyház postaügynökség’et 1947. évi július hó 4-én távbeszélővel egyesítettem. Dobaipuszta postaügynökséget 1945. évi augusztus hó 30-án távbeszélővel egyesítettem Drávacsepely pu. ideiglenesen szünetelő posta- ügynökség működését 1947. évi július hó 16-án új­ból megkezdte. Ellenőrzőhivatala Barcs 1., ellen­őrzőszáma 5354. , Érd postaügynökség ellenörzőhivatala 1947. évi augusztus hó 1-töl Érd 1. A hivatalok a segédkönyvekben az alábbi vál­tozásokat vezessék keresztül: A Postahivatalok és Postaügynökségek Névso­rában: 34. o. Budapest 5.-nél a 4. hasábban a „Sza­badság-tér 12.“ helyébe írják be: „Nagy Sándor-u. l.“s

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék