Távbeszélő-hálózatok betűrendes névsora, 1942.

L

Kuttel Csoportos távbeszélgetéssel L C. n. IAKKGYÁR 1.-T. Telefon: 259-914, 258-461 ALBERTFALVA, Erzsébet kir.-né út 29/31 KUttel István, a K. munkarendszer és üzemracionalizálási iroda veze­tője, XI. Somlói-út 45. 256-136 KUvér Irén, XIV. Dorozsmai- u. 158. 499-681 Küzdő Géza vitéz, m. kir. mérték hit. főtiszt, Békásmegyer, Ország­út 105 363-532 KUzdy Arthur r.-t. ig., XII. Göm­bös Gyula-út 13. 167-758 Kvanta György fűszer- és cse- megekeresk., Csepel, Erdősor-u. 8. 147-695 Kvassay Antal fényképész, IX. Ráday-u. 53. 184-253 Kvassay Gábor István, V. Gróf Vigyázó Ferenc-u. 2. 121-035 Kvassay László kvassói. nv. áll. százados, XI. Irinvi János-u. 8. 259-636 Kvassay László dr. I. o. követ­ség! tanácsos, müncheni m. kir. főkonzul, n. Keleti Károly-u. 33. 150- 250 Kvlla Gyula bádogos, viz-, gáz-, központi fűtés- és melegvizszolgái- tatás berendező. II. Török-u. 8. 151- 655 Kwak József autómüszaki iroda, XIII. Tar-U. 6. 493-549 Kyd Sándor szén-, fa-, koksz- keresk., V. Váci-út 120. 292-118 iroda, IV. Régiposta-u. 16. 0382-355 Kyd-Rebenburg Sándor, IV. Kecskeméti-u. 2. 184-305 L L. €. U. Lakkgyár r.-t., Albert­falva. Erzsébet királyné-út 29/31. ■ 258-461 259-914 L. K. B. Lakberendezési Különlegességek Boltja, VI. Mussolini-tér 4. 124-813 La Bonita kötöttáruk, cégiül. Ehrenreicb Lajos textilmérnék, X. Román-n. 2. 348-792 La Fleur füiös^alon, túl. Schuneritz Teréz, Újpest, Arpád-n. 71. 495-002 Lábán Antal né dr.-né, a bécsi Coll Hnng. ny. igazgatójának öz­vegye, XI. Kökörcsin-n. 2. 259-796 Lábán József, XI. Bndafoki-út 16. 456- 069 Labanea; Béla dr. ügyvéd, a Magyar Általános Kőszénbánya r.-t. oégjegyzö-ügyésze, V. Alkotmány­uk io. 129-247 Labancz István P.M. engedélyes ingatlanközvetítő, XIV. Balázs-n. 42. 497-049 Labancz János dohánvkisárus, XIV. Szőnyi-út 36. 497-509 Labancz Károly vendéglős XII. Gömbös Gynla-út 6. 153-225 Lábas József Domonkosné iró, XII. Vas Gereben-u. 1. 457- 458 Lábatlant Mészművek k.f.t. raktár, XIV. Stefánia-út 28. 297-683 Labiner Gyula ny. városi tanács­nok, Rákospalota, Erdély-n. 18. 294-177 Lahoda I.ászióné özv. szövet és textiláruk nagykeresk., Vll. Király-u. l/b. 422-706 Labor Béla, V. Légrády Károly­u. 25 290-123 Labor bőr- és szőrmeáru- gyár k.f.t., Újpest, Bzabadkai- 26. 294-382 Labor fémáru és gépjavító üzem, társtul. Weisz Miklós és Weisz Arthur, VH. Rózsa-u. 8. __________________ 425-842 L aboratórium Védöoltó- anyagok Termelésére r.-t. Központi iroda : Igazgatóság, rende­lések, IX.Lónyay-u. 12. #187-973 I Anyagbeszerzés 186-024 Sertéspestisszérum term, oszt., X. Kőbányai-át 63. 149-089 Termelötelep és diagnosztikai oszt. 148- 947 Megyaszai Gynla dr. igazgató, egyet. m.-tanár lakása,VII. Thököly- üt 70. 0228-026 Bíró Jenő ur. föbakteriológus, XIV. Pálma-u. 3. 220-305 Labore László dr. egyetemes orvos-fogorvos, V. Arany János- u. 33. 120-447 Laborcz Béla lakása, XII. Rnpp Zsigmond-köz 3. 165-832 Labprczfy Rezső vitéz, repülő- ezredes, XI. Horthy Miklós-út 80. 256-800 Laboréi Jánosné női divat­szalon, VIII. Rákőczi-út 47. 149- 607 Laboréi László m. kir. postatiszt. Vili. József-krt 69. 332-196 Laborczl Miklós gépészmérnök; villanyszerelési és gépészeti beren­dez^, VII. Elemér-u. 3. 424-443 Laborczy Ferenc vitézt, füszer- és csemegekeresk., XII. Márvány­u. 40. 153-070 Labort Miklós fotómüterme, a Trükk filmváll. tulajdonosa, V. Gróf Tisza tstván-n. 18. 180-449 Labortechnika r.-t. tudomá­nyos és műszaki árukat, készítő és értékesítő r.-t., VI. Izabella-u. 82. 0111-142 Lábos István Beszkárt főmérnök, XI. Dávid Ferenc-u. 5. 256-361 Lábossá Péter könyvkötőmes­ter, kézi és gépi aranyozó, vm Horánszky-u. 1. 140-398 Lachstädter Ferenc villamos­sági, müsz. keresk. vili. és me­chanikai üzeme Hille-Werke A.G. Drezden szerszámgépgyár vezér- képv., VI. Lehel-u. l/e. 292-771 Lakása, V. Thurzó-köz 8. 298-690 Lack, lásd Lak. Lackner, lásd Lakner. Lackó, lásd Laczkó nevek előtt. Lacony Árpád folfnsfalvl, ny. máv. müsz. tanácsos, Mátyásföld, Horthy Miklós-út 64. 208-912 Lacta separator tejgazdasá­gi gép es hűtőberendezés! vállalat k.l.t.. Vili. Magdolna- u. 4. 140-029 Lacza Emil burgonyazúzó lakása, IX. Tompa-u. 34. 132-801 LaczaMlklós fuvaros, XIII. Tatai- u. 64. 493-288 Láczay Tibor oki. gépészmérnök, V. Zrinyi-ü. 1. 386-386 Láczay Tivadar könyvkőtőmoa- ter, n. Tölgyfa-u. 9. 152-087 Láczer Dénes dr. bittanár, XIV. Jávorka Ádám-u. 17. 297-434 Láczer István dr. ny. kereske­delmi akadémiai rendes tanár, V Pannonia-u. 58. 499-343 Laczfl Rlchárd dr. rendőr- tanácsos. XI. Mobai-út 29. 456-699 Laczfy János dr. szfőv. segéd­fogalmazó, VI. Benczur-u. 2. 423-314 Nyáron, XII. Galgóczy-u. 37/43. 164-166 Laczházy Ferenc szfőv. szám­vevőségi tanácsos, vm. Városi szín­ház ép.,Ti8za Kálmán-tér 134-312 Laczhegyl Zoltán vitéz, ezredes özvegye, XI. Bercsényi-n. 10. 256-251 Laczl József m. kir. postafőfel­ügyelő, X. Pongrácz-út 17.­348-012 Laczik Pál cipészmester* V. Gróf Klebelsberg-u. 21. 325-131 Laczka Sándor dr. orvos, klini­kai tanársegéd, Vin. József-krt 35. 134-171 Lackó Béla úri- és hölgyfodrász- mester, IX. Mester-u. 18. 344-602 Lackó Ferenc hentesmester, Csillaghegy, Mátyás király-n. 38. 363-545 Laczkó Antal villanyerőre be- rend. finom sütödéje, VI. Aradi- u. 62/b. 115-079 Laczkó Antal dr. ügyvéd, XI. Kemenes-u. 8. 258-002 Laczkó Dénes, Scheibert gyulai hentesáru cég képv., VHI. József- krt 71. 338-760 Laczkó Elek postafelügyelö, XII. 8omorjai-u. 9. 256-625 Laczkó Ferenc zöldség- és gytimölcsnagykeresk., IX. Nagy- vásártelep 3. sz. fülke 132-914 Laczkó Géza m. kir. posta- felügyelő, II. Lövőház-u. 16/a. 153-756 Laczkó Géza dr. hírlapíró, VI. Nagymezö-n. 19. 116-973 Laczkó Gézóné textiláru nagy­kereső, V. Sziget-u. 5/7. 493-735 Laczkó Ilona, VII. Pamjanich- U. 45. 420-655 Laczkó Imre szfőv. tisztv., XII. Böszörményi-út 44/46. 153-807 Laczkó István szerszám és gép- késüzeme, V. Katona József-u. 17. 110-523 Laczkó Józsof dr. vitéz, szinész, a színművészeti kamara titkára, vm. Mária-u. 3/a. 140-284 Laczkó László dr. orvos. VII. Krzsébet-krt 40/42. 220-262 Latzkó Emánuel keresk., IV. Petőfi-tér 3. 380-563 Latzkó Hugóné dr.-né özv., XTV. Hermina-út 14. 496-720 Latzkó Mihály ig., VI. Bencúr- u. 39/b. 0220-436 Latzkó testvérek kir. udv. ék­szerészek, IV. Váci-u. 1. 381-121 Latzkó Vilmos dr., V. Bzéchenyi- u. 14. 115-958 Laezkóné SchwelghoIIer Róza cukorkakeresk.. XII. Göm­bös Gyula-u. 13. 155-822 Riók, XII. Ugocsa-u. 11. 166-086 Laczkovich Endre dr. műtő- sebész, urológus, egyet, tanárse­géd a II. sz. sebészeti klinikán, n. Margit-krt 64/a. 157-050 Laczkovich Guldó dr. ügyvéd, I.O.K.Bz. jogtanácsosa irodája, IV. Piarista-u. 6. 0188-803 Lakása, XI. Irinyi János-u. 14. 256-054 Laczkovich György dr. taka rékpónztári tisztviselő, XIV. Bzat­már-n. 12. 499-623 Laczkovich László hőlgyfodrász mester, IV. Bécsi u. 5. 182-211 Laczkovits József és társa hajó-, gép- és kazáDÓpitök, XIII. Nép­sziget 25.992. hrsz. 315/3 kát. 295-423 495-726 Laezőfy Márton m. kir. rep. szertári hadnagy, II. Lánehid-u. 23. 367-028 Lada József 11 j. műbútorasztalos, Újpest, Tél-n. 75. 295-189 Ládagyár és fakereske- delml r.-t., XIII. Váci-út 136. 291-594 Ladányi Albin, a Balgó-Tarjáni kőszén hánya r-t. intézője. V. Ka­tona Jizsef-u 9/11. 110-647 Ladányi Andor Bzent Bertalan gyógyszertára, gyógyszerészeti és kozmetikai laboratórinma, VI. An­drássy-út 55. 424-733 Lakás. VI. lzabella-n. 48. 220-846 Ladányi Antal Madáeh-uyomda ig., XI. Nagyboldogasszony- útja 69. 258-001 Ladányi Ármin dr., ny. városi orvos, Újpest Baross-n. 27. 294-040 Ladányi Ármin dr. ügyvéd. V. Alkotmány-n 31. 112-434 Ladányi Árpád dr. nemes, bel­gyógyász szakorvos, egészségtan­tanár lakása, Újpest, Király-n 37/b. 495-563 Ladányi Bálint festékház, Cse- pfel, Királyerdő, Nyárfás-u. 2. 347-975 Ladányi Béla, a Hazai Bank r.-t. tisztviselője, IX. Ráday-n. 80. 381-047 Ladányi Béla r.-t. .g., ü.Bajvivó­u. 1. 152-489 Ladányi Béla dr. ügyvéd, V. Vé- csey-n. 5. 115-988 Ladányi Dezső mtes könyvvizs­gáló, V. Klotild-u. lo/b. 124-503 Ladányi Dezső dr. min. tan., U. Olasz-fasor 17/21. 154-500 Ladányi Ernő dr. ügyvédi iro­dája, vm. Népszinház-u. 19. 130-244 Ladányi Erzsébet, V. Bálvány- u. 19. 112-912 Ladányi és Proszner selyem-, férfi- és nőiszővetbereskedök, IV. Fehérhajó-u. 3. 182-675 Ladányi Ferenc, a Globus Nyomdai Müintézet r.-t. aligazg., V. Visegrádi-n. 9. 115-520 Ladányi Imre. XII. Nagyenyed­u. 7. 153-409 Ladányi Irma dr. orvos-fogorvos, Újpest, Király-n. 12. 294*092 Ladányi István épület- és mü- lakatos, VH. Net'elejts-u. 55. 422- 495 Ladányi Jánosné, n. Bzent Anna-n. 4. 157-870 Ladányi Jenő ny. min. osztály­főnök, gépészmérnök, XII. Város- major-u. 25/b. 150-883 Ladányi Jenő dr. ügyvéd iro­dája, VI. Teréz-krt 23. 120-997 Ladányi Johanna dr. férj. Rei­ner Bandornó fogorvos, V. Kresz Gézarü. 27. 491-157 Ladányi József dr. Id. ny. fő­orvos, XI. Kemenes-n. 6. 268-686 Ladányi József dr. műtősebész, orr-, gége- és fülorvos, VH. Üllői- ót 16/b. 133-646 Ladányi Józselné özv. nyug­díjas, ix. üllöi-tt 11. 181-555 Ladányi Lajos hat. eng. vili. váll., VI. Bzondy-n. 23. 310-992 Ladányi László arany- és ezüst- műves, VII. Dohány-u. 16/18. 0423-810 Ladányi László dr. vitéz, ny. tb. főszolgabíró, XIV. Nürnberg-u 32. 296-485 Ladányi Mária postasegédtiszt- nö, XII. Bzendi-u. 7. 357-866 Ladányi Mátyásné dr.-né m. kir. egészségügyi főtan, özvegye, V. Bálvány-n. 19. 121-571 Ladányi Miklós dr. szfőv. Gáz­müvek titk., V. Návay Lajos-u. 4. 119-872 Ladányi Miksa arany- és ezüst- müves, Vn. Dohány-u. 16/18. 423- 810 Ladányi Mór dr. ügyvéd, VI. Panlay Ede-u. 49. 424-988 Ladányi Pál fűszer- és csemege­üzlete, VI. Liszt Ferenc-tér 6­224-992 I. C. H. IAKHGYAR R.-T. Telefon: 259-914, 258-461 ALBERTFALVA, Erzsébet kir.-né út 29/31 286

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék