A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora, 1943. január

H

Hantzmam, Pénzt távirati utón Is küldhet. Hantzmann Károly IfJ. bor- nagykeresk. városi iroda és pince, XI. Horthy Miklós-út 116. 456-525 Hanusfalvy-Schnelder Béla ny. ezredes, VIII. Kisfaludy-köz 6. 135-732 Hanusovszky István, I. kér. IV. Béln-u. 61/63. 360-682 Hanuszek János ny. min. tan., XI. Horthy Miklós-körtér 3 a. 268-129 Hanuszlk Antal ny. iskoláig., XII. Lotz £ároly-u. 5/a. 364-088 Hanvay Victor elektromos, mű­szaki és iizemszükségleti cikkek, XIV. Mexikói-út 34 a. 496-712 Hanza Központi Szövetke* zet Galánta budapesti irodája. V. Honvéd-u. 8. 113-559 Hanza Mezőgazdasági Sző* vetkezet Galánta, budapesti irodája, V. Honvéd-u. 8. 114-482 Hanzély István oki. gépészmér nők, szfőv. főmérnök, XII. Agárdi­ét 6. 356-540 Hanzély János miniszteri osztályfőnök, XI. Tarcali-u. 22. 257-633 Hanzély László dr. m. kir. kor­mányfőtan., az O.T.I. alig., VIII. Beniczky-u. 1. 342-982 Hanzély Ödön kertgazdaság túl., XI.Budafoki-út 13568. hrsz. 259-236 Hanzély Ödön Ifj. gazdálkodó és fuvarozási váll., XI. Váli-n. 8. 457-128 Hanzllk István róm. kath. fog­házlelkész, X. Kozma-u. 13. 148-121 Harámy István szfőv. shiv. ig.. ín. Bécsi-út 88. 362-632 Harang Vegyipari és Kér. váll., túl. Láng Béla, VITI. Tömö­и. 42. 0135-631 Haranghy Árpádné Meutler Anna angol-francia divatszalonja, vm. József-u. ie/18. 336-777 Harangozó és Sehlndler réz*, fém- és alumíniumöntöde к. f.t., VI. 8zabolcs-u. 22. 490-381 Harangozó Gyula Ifj., a m. kir. Operaház balletmestere, VI. Liszt Ferenc-tér 10. 225-620 Harangozó János, m. kir. Operaház tagja, V. Hollán-u. 46. 490-049 Harangozó József oki. vegyész­mérnök, XIV. Zsivora György-u. 7. 296-846 Harányf József vitéz, özvegyé­nek dohánykisárudája, V. Kárpát- u. 15. 498-165 Haraptn Antonta oki. beteg- ápolónő. VII. Izabella-tér 2. 228-793 Haraszthy Gyula dr. egyet, alkönyvtárnok. Albertfalva, Pozso- nyi-u. 25. 468-529 Haraszthy Jenő ny. áll. alezredes, n Pasaréti-út 74. 164-805 Haraszthy Tamás csepeli, moktsai és haraszti, Q. Kacsa-u. 10. 355-830 Haraszthy Vince dr. m. kir. rendőrkapitány, VII. Almássy-tér 3. 224-589 Haraszti Emil dr. egyet, nyilv. rk. tanár, ny. főreálisk. tanár, IX. RAday-u. 34. 383-191 Haraszti Ervin dr. orvos, Új­pest, József-u. 49. 494-529 Haraszti Gábor dr. ügyvéd, V. Gróf Tisza István-u. 12. 383-452 Haraszti Gyuláné,V.Csáky-u. 22 290-059 Haraszti István polgári és egyenruhaszabó, V. Nádor-u. 15. 117-464 Haraszti József m. kir. posta­tiszt, XII. Györi-út 10. 367-324 Haraszti László kárpitos, vm. Kisfaludy-u. 9. 130737 Haraszti Mlcl művésznő, VII. Hutyra Ferenc-u. 6. 225-937 Haraszti Pál m. kir. postatiszt, V. Gróf Tisza István-u. 10. 184-554 Haraszti Péter, vn. \\>sselényi- n. 40. 222-150 Haraszti Sándor és özv. Haraszti Sándorné földbirtokos. IV. Deák Ferenc-tér 3. 0389-167 Haraszti Sándor oki. gépészmér­nök, ny. m. kir.államgépgyári müsz. főtanácsos. VII. Rákóczi-út 30. 225-456 Haraszti Sándor úri és női divatáru üzlete, Pestszentlörinc. Üllöi-tU 133. 142-094 Haraszti Sándorné özv. és Haraszti Sándor földbirtokos, IV. Deák Ferenc-tér 3. 389-167 Haraszti tánc* és mozgás- művészeti Iskola, V. Gróf Tisza István-u. 1. 384-466 Haraszty István gabona-, ter­mény-, takarmány- és magkeresk., V. Szalay-u. 2. ' 125-674 Haraszty Tlvadarné özv. földbirtokos, XI. Fadrnsz-u. 6. 457- 436 Harasztos Albert hirlapiró, X. Kolozsvári-u. 37. 148-180 Harasztos Ferenc postafőfelü- gyelö lakása,XII. Kékgolyó-u. 20/b. 355-191 Harasztos István dr. m. kir. rendőrkapitány, XI. Biblia-u. 4. 458- 695 Harasztosl Király Margit áll. polg. isk. igazgató, XII. Német­völgyi út 20. 156-415 Harausz Béla dr., lásd Hargittay Béla dr. vitéz. Háray István szfőv. polg. isk ig., n. Lövöház-u. 16/a. 355-502 Harazin András fuvaros, X. Kuttó-dülö 38303. hrsz. 348-632 Harcsa Béla uriszabó, IV. Város- ház-u. 16. 187-470 Harcsár Ferenc dr. chém. tunyogi és gibárti, Nagytétény, Baross Gábor-telep, Apponyi-út 5. Tárcsázza először a *469-930 számot, azután kérje Nagytétény 9-77 Harcsár Ferencné dr.-né gyógyszerészeti üveg- és porcellán- áru nagykeresk., V Honvéd-u. 38. 121-461 Harcz János dr. fővárosi állator­vos tanácsos. Lakás, X. Orczy- út 39/a. 133-566 Harcz Lajos gyógyszerész, Pest­szentlörinc, Üllői-út 56. 142-279 Hardegger Walter F. W., vm. Baross-n. 87. 337-577 Hardtmuth L. és C. iróngyár magyarországi vezérképviselete, Hofmeister és Dézsi Nagy, V Szent István-krt 24. 0110-305 Hardtmuth L. és C. magyar r.-t., most Kályha- és agyagáru gyár, VI. Andrássy-út 6. 0124-880 Hardy Sándor IIJ., n. Szemlő- hegy-u. 28/b. 166-586 Hardy Sándorné kúriai biró özvegye, n. 8zéll Kálmán-iér 3. 358-153 Harlf-Koen Mária, XII. Cinege­u. 6. 165-627 Hartmann Károly szabó, IV. Kecskeméti-u. 9. 188-160 Hargita gyógyszertár, túl. Fejér Emil Antal, VII. Madách Imre-tér 1. 227-689 Hargita konzervüzem dr. ijCazatsay Mihály, Pescszentimre, Arpád-út 66. Tárcsázza először a *146-669 számot, azután kérje Pestszentimre 84 Hargita társasházban Or­szágos ügyvédotthon örök­lakásai, XII. Agancs-út 30. 365-337 Hargita Udtllö, túl. Szabó István, XII. Hidegkuti-út 135. 164-001 Hargita tldtilő építkezése a Bzéchenyi hegyen, városi iroda, Grünfeld Jenő, V. Szabadság-tér 17. 0115-497 Hargitai György O.T.I. tisztv., vm. Orczy-út 36. 330-704 Hargitai Károlyné szfőv. r. tanítónő, ÜL Drugeth-u. 5. 162-345 Hargitai Lajos főmérnök a Prote- gom gumikonzerváló és regeneráló­szer eladási irodája, V. Hollán-u. 22. 115-543 Hargitai Lászlóné Szász Rózsi dr. orvos, TV. Ferenciek-tere 7. 0385-519 Hargltay Bertalan ny. bank­vezérig., n. Corvin-tér 11. 355-676 Hargltay Dániel LIpót vitéz, ny. áll. ezredes, DL Alvinczy-út 22. ] 355-760 Hargltay István szfőv. iparos- tanonc isk. ig., Újpest, Illek Vince- u. 14. 294-069 Hargltay Lajos kerékpár- és , műszaki nagykeresk.. VII. Klauzál­tér 12. 426-649 Hargltay Rezső magántisztv., vm. Rákóozi-út 11. 133-570 Hargittay Béla dr. vitéz, szak­orvos, belgyógyász, nőgyógyász, VII. Erzsóbet-krt 21. 422-366 Hargittay Gábor vitéz, szfőv. tisztv., I. Naphegy-u. 7. 151-910 Hargittay Henrik m. kir. honv. | ezredes, ü. Pény-u. 8. 152-267 Hargitaváralja Jelképes Székely Község, VI. Vilmos császár-út 76. 126-174 Hargltay, Hargittay, lásd Hargitai. Hárl Ágost magánzó. V. Szent Ist­ván-tér li. 112-739 Hárl Dénes oki. mérnök-épitömes- ter, IX. Ráday-u. 6. 187-587 Hárl Félix r.-t. cégvez., n. Olasz­fasor 57. 357-724 Hárl Géza dr., a Magyar leszám és pénzváltó-bank ig., HL Mandula­и. 20. 153-240 Hárl Pál, a Goldberger r.-t. cégv., V. Géza-u. 1. 112-628 Háry Ida szfőv. elemi isk. tanító­nő, m. Dévai Biró Mátyás-tér 4. 362-590 Háry Ilona dr. fogorvos, gyer­mekgyógyász, XII. Ugocsa-u. 11. 352-930 Háry József dr. vitéz, kir. törv- széki bíró. XII. Németvölgyi-út 20. 153-526 Hárlch János dr. hercegi levél­táros, I. Lógodi-u. 51. 160-653 Haris Andor dr. kir. Ítélőtáblái biró, vm. József-krt 36. 335-903 Haris-Bazár 6. sz. ház portása, IV. Petőfi 8ándor-n. 8/b. 388-161 Haris Ervin r t. tisztv., XII. Kék­golyó-u. 8. 357-460 Haris János postatakptári I. o. föszámtan., I. Márvány-u. 14. 351-673 Haris Jenő dr. v. r.-t. ügyv ig.. XII. Hieronymi-köz 2. 167-255 Haris József lakatosipari müsz. váll., vm. Futó-u. 48. 136-376 Haris Olivér, I. Aladár-u. 4/a. 257-028 Haris Vilmos lakasközvetitö iro­dája. vm. Dankó-u. 36. 140-482 Harlss Zoltán dr. fogorvos, vm. József-u. 6. 142-814 Harisnya és Trikó Bérlestö к. f.t., XTV. Telepes-u. 88. 297-465 Harkácsy Gyula vitéz, Carmen- készítmények laboratóriuma, D. Batthyány-u. 67/69. 353-672 Harkal Gyuláné, a Hungária sütómaláta forgalombahozatali váll. túl., XHL Országbiró-o. 32/34. 299-212 Harkay Győző, Pestszenterzsé- bet, Madácb-u. 34. 347-419 Harkay László m. kir. csendőr g. alezredes, DL Margit-krt 29. 153-969 Harkány*Hévlzáztató Ken­der-és Lengyár eladási Irodája, túl. Benedict Jenő és Szántó Jenő, V. Nádor-u. 14. 0122-032 Harkányi Anna bárónő bér­háza. Portás, V. Vörösmarty-tér 6. 189-749 Harkányi Gynla m. kir. rendör- íökapitányhelyettes, IV. Városház u e 186-516 Harkányi János miniszteri taná­csos, VI. Felsöerdösor 16/18. 420-033 Harkányi János báró és a báró Harkányi arad. kőzp. jószágig., VI. Andrássy-út 4. 122-885 Jogigazgató (Niamessny M. dr.) VI. Andrássy-út 4. 126-322 Harkányi József kár tológépek, bntorvasalások nagybani raktára, VI. Hunyadi-tér 8. 220-873 Harkányi József oki. gépész- mérnök, a Szfőv. Elektr. Müvei mérnöke, XII. Torbigyi-út 26. 457-651 Harkányi József dr. ügyvéd. VI. Jókai-u. 28. 120-845 Harkányi József Ferenc úri szabó, VII. Jósika-u. 26. 226-792 Harkányi Józsefné, III. Nagy- szombat-n. 25. 162-358 Harkányi Sándor dr. O.K.H. föellenör, VEI. Nefelejts-u. 66. 224-941 Harkay, lásd Harkai. Hármashatárhegyl Pilóta- Otthon, m. Háraashatárhegy 0163-064 Hármashatárhegyl ven­déglő, bérlő Latorcai A. Károly, m. Hármashatárhegyi-út 1. 363-115 Hármasy István ra. kir. alezredes, VI. Lovag-ú. 22. 311-544 Harmat Dénes leiró-, sokszoro­sító- és cimiroda, VD. Dohány­n. 16/18. 223-880 Harmat Edéné ny. máv. főfel­ügy. özvegye, V. Szemere-n. 17. 329-904 Harmat lehérnemtflpar, túl. Stark Tivadarné, VD. Csányi-u. 12. 228-751 Harmat István női konfekció üzem nagyban, VD. Huszár-u. 6. 424-072 Harmat Jenőny. cégvez., n. Szilá­gyi Dezső-tér 4. 167-732 Harmat József autókarosszéria és gépjavító üzeme, IX. Sobieski János-u. 30. 349-560 Harmat József ny. bankcégv., VI. Hunyadi-tér 12. 426-683 Harmat József oki. kőműves­mester, Újpest, Lörinc-u. 136. 494-446 Harmat Józsefné Star kozme­tikai intézet, IV. Károly király-átl2. 384-185 Harmat Pál dr. szülész-nöorvos, VI. Teréz-krt 50. 117-445 Harmat Sándor r.-t. ig., V. Pozsonyi-út 42. 298-850 Harmath Géza, IX. Ráday-u. 31. 388-068 Harmath István Sándor in. kir. nemzeti és szabadkikötői tiszt, XII. Kiéh István-u. 8/a. 355-435 Harmath János hentes, XII. Ugocsa-u. 7. 166-839 Harmath Jenő keszi kiskeszi-i, építész-építőmester, XI. Vak Boty­tyán-u. s. 456-385 Harmath Jenő dr. m. kir. mező- gazd. kisérletügyi főadjnnktus, V. Visegrádi-u. 9. 325-768 Harmath Jenőné nöikalapüzlet, IV. Váci-u. 26. 187-054 Harmath Károly, as Olasz ba- jóstársaságok áruforg. irodájának v. ig., D. Rókushegyi lépcső 9/a. 167-104 Harmath Margit kozmetikus (Harmath M.) VH1. Sxentkirályi-u. 6. 136-246 Harmath Miksa mükeresk., VHI. SBentkirályi-u. 5. 0186-246 Harmathy Károly dr. ügyvéd, VD. Damjanich-u. 40. 421-352 Harmati Emllné lakatosipar, műszaki váll., IX. Márton-u. 28. 188-780 Harmati János m. kir. rendőr­ségi detektív. Vili. Rákóczi-út 63. 131-624 Harmatta Andor magánzó, VI. Vörösmarty-«!. 39. 111-648 Harmatta-féle vashordó-, tartány- és csőgyár r*-t., lásd Roes8emann— Harmatta gép- és csőgyár r.-t. Harmatvlz-Uzem, lásd Ásvány- vizüzem alatt. 200

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék