A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora, 1943. január

L

Lacakö idöKöznen sok niwószám mesunitozott. KUJvári Antal müszerészmester, rádió, villamossági és műszaki váll., IV. Kecskeméti-u. 3. 185-162 Kürti Endre, az Idegenforgalmi, beszerzési, utazási és szállítási r.-t. eégv., V. Kiotild-u. 10/a. 316-133 Kümmel Frigyes ny. máv.fő- intézö, VI, Podmaniezky-u. «7. 129-843 Kümmerte Elemér Magyar Nemzeti Bank főellenőr, VI. Bulyovszky-u. 17. 110-836 Künstler Aladár, V. Juhász And or-u. 22. 119-248 Künstler Ármin szücsmester, Vili. Aggtelekí-u. 4. 344-796 Künstler Ernő uj és használt palack keresk., VI. 8zaboles-u.l/b. 493-069 Künstler Jenőné gyümölcs- és déligynmölcskeresk., II. Fő-u. 52. 358-283 Kürti Gyula, VII. Király-u. 51. 428-448 Kürti 1. géptisztitóanyagok keresk., túl. Kürti Izor, VI. Eötvös-u. 4. 227-688 Kürti Ignácné őzt. illatszertára, VII. István-üt 28. 227-104 Kürti Imre máv. műsz. tan., I. Attila-krt 14/16. 351-364 Kürti István, V. Tátra-u. 23/a. 498-029 Kürti István oki. mérnök, XII. Perv Oszkr.r-u. 24,d. 352-169 Kürti Izor ny. postatakptári tan., VI. Teréz-krt 7. 425-627 KUnsztler Katalin postakezelő­nő, XIII. Kákospalotai-út 86/b. 493-365 KUnsztler Mór dr. kórh. fő­orvos, V. Honvéd-u.38. 112-869 Ba nem felel: Orvosbivó *186-986 KUnstlinger Ferenc órás és ékszerész, Újpest, Szent István­tól 4 294-379 KUnsztler, lásd Künstler. KUpry Kálmánná dr.-né özv., Vin. Kölesey-u. 4. 333-727 Kürschner Dezső keresk. utazó, VII. Barát-u. 11. 424-273 Kürschner Dezső sertésnagy- vágó, XI. Késmárki-ót 12. 456-627 Kürschner Emil tüzelönagyke- resk., bányaképv. lakása, VI. Teréz-krt 52. 122-842 Kürschner Ernő lakása, V. Szent István-krt 8. 113-463 Kürschner Frigyes dr. orvos, belgyógyász, vm. Karpfensíein-u. 21. 145-047 Kürschner László gumiáru ké­szítő, VI. Szondy-u. 19. 311-406 KUrthl László dr. kórházi fő­orvos, belgyógyász, VII. Károly király-ót 17/19. 226-440 KUrthy Antal mfiasztalos, IX. Ferene-tér 1. • 336-684 KUrthy Ernő fajkiirti és koltai, huszárszázados, gyáros. 1. Krisztina-krt. 139. 355-981 KUrthy György, a Nemzeti Szín­ház tagja, IX. Mester-n. 22. 330-653 KUrthy Gyula fűszer és csemege- keresk., ál. Pery Oszkár-u. 54. 154-756 KUrthy Ilona dobánykisárus, V. Harmincad-u. 1. 180-254 KUrthy István, a. Olasz-fasor43/b. 152-345 KUrthy István dr. belgyógyász szakorvos, O.T.B.A. körzeti orvos, II. Hadapród-u. 15. 165-610 KUrthy László vegytisztító gyűjtő, IV. Királyi Pál-n. 18. 380-043 KUrthy Lióránd dr. szföv. fogal­mazó, V. Honvéd-u. 22. 125*024 KUrthy Miklós iró, V. Pannóniá­it. 68. 292-739 KUrthy Sándor dr. ügyvéd- Jász-Nagykun-Szolnok vm. tb.t. fö, ügyésze, Vili. József-u. 6. 143-989 KUrthy Sári, a Vígszínház tagja, VI. Bajza-u. 47. 111-890 KUrthy V llmos oki. mérnök, mü- egyet.adjunctns, IX.Ferenc krt 39. 133-755 KUrthyné Pintér Mária fehér- nemükészitő, VII. Rákóczj-ót 30. 425-262 Kürti Blanka, IV. Eskü-tér 8. 386-203 Kürti Dezső fényképész és fotó- keresk., Vll. Erzsébet-krt 51. 427-384 Kürti János oki. mérnök, III. Pusztaszeri-üt 23/a. 0353-785 Kürti Jenő, Vili. Rákóczi-út 75. 144-717 Kürti József né özv., Vili. Szentkirályi-u. 6. 137-829 Kürti Károlyné, V. Katona Jó­zsef-u. 33. 326-153 Kürti Menyhért dr. kát. kőzép- isk. kér. főigazgató, ciszterci r., XI. Ibrahim-u. 22. 256-884 Kürti Sándor mfiasztalos, lakbe­rendező, VIII. Putó-u. 48. 134-496 Kürtös Erzsébet, IX. Ráday- u. 32. 384-236 Kürtös Istvánné textil linoleum- keresk., 11. Battbyány-u. 2. 155-684 Kürtös Károly ny. székesfőv. adóhiv. főtanácsos, VI. Dessewffy­u. 28. 110-912 Kürtös (Klrtyán) Ferenc fog­teeliuikusmester, IX. Angyal-u. 18. 137-598 Kürtösi Illés fűszer- és csemege­üzlete, Vll. Hemád-u. 45. 420-673 KUrtössy László oki. gépészmér­nök, XI. Kovászna-u.2/b. 456-118 KUstner Károly mühimzö. Glória zászlóvállalat. IV. Régiposta-u. 7/9. 187-333 KUszler B.-né és társa gyári vezérképv., V. Ujpesti-rkp. 5. 123-001 KUszler Ilonka oki. zongora­tanárnő. V. Pozsonyi-ót 26. 121-118 KUttel István, a K. munkarendszer és üzemraciönalizálási iroda veze­tője, XI. Somlői-út 45. 256-136 KUvér Irén, XIV. Dorozsmai- u. 158. 499-681 Küzdő Géza vitéz, m. klr. mérték­hit. főtiszt, Békásmegyer, Ország­ót 105. 363-532 Küzdy Arthur r.-t. lg., XII. Göm­bös Gyula-ót 13. 167-758 Kvanta György fűszer- és css- megekeresk., Csepel, Erdősor-u. 8. 147-695 Kvassay Antal fényképész, IX. Ráday-u. 53. 184-253 Kvassay Gábor István, V. Gróf Vigyázó Perenc-u. 2. 119-985 Kvassay László kvassői, ny. áll. százados, XI. Irinyi János-u. 8. 259-636 Kvassay László dr. I. o. követ­ség! tanácsos, müncheni m. kir. íökonzul, n. Keleti Károly-u. 33. 150- 250 Kvlla. Gyula bádogos, riz-, gáz-, központi fűtés- és melegvizszolgál- tatás berendező, n. Törők-u. 8. 151- 655 Kwak József autómüszaki iroda, XIII. Tar-u. 6. 493-549 Kyd Sándor szén-, fa-, koksz- keresk. irodája, IV. Régiposta-u. 16. 0382-855 Telep, V. Váci-ót 120. 298-594 Kyd-Iiebenbnrg Sándor, IV. Kecskemóti-u. 2. 184-305 L L. C. H. Lakkgyár r.-t., Albert­falva, Erzsébet királyné-út 29/31. 258-461 259-914 La Bontta kötöttáruk, cégtul. Bbrenreicb Bajos textilmérnök, X. Román-n. 2. 348-792 La Fleur fnzösajalon, tut. Schuneritz Teréz, Újpest, Arpád-u. 71. 495-002 La Koehe Emánuel, II. Ostrom­u. iu. 351-775 Lábán Antalné dr.-né, a bécsi Coll. Hnng. ny. igazgatójának öz­vegye, XI. Kökörcsin-u. 2. 259-796 Lábán József, XI. Bndafoki-ót 15. 456- 069 Labanez; Béla dr. ügyvéd, a Magyar Általános Kőszénbánya r.-t. h. ig., V. Alkotmány-u. 10. 129-247 Labancz István P.M. engedélyes ingatlanközvetítő, XIV. Balázs-u. 42. 497-049 Labancz János dobánykisárns, XIV. 8zőnyi-út 36. 497-509 Labancz Károly vendéglős XII. Gömbös Gyula-út 6. 153-225 Lábas József Domonkosné iró, XII. Vas Gereben-u. 1. 457- 458 Labaska Endre textil- és divat­áru keresk., VHJ. József-krt 31/b. 134-100 Lábatlanl Mészművek k.f.t. raktár, XIV. 8tefánia-út 28. 297-683 Lábbeli készítők termelő és értékesítő szövetkezete, Vili. Mária-u. 3. 840-831 Lábbeli központ, V. Juhász An- dor-u. 30. 113-261 113-282 113-295 113-296 Lablner Gyula ny. városi tanács­nok, Rákospalota. Erdély-u. 18. 294-177 Laboda Lászlóné özv. szövet- és textiláruk nagykeresk., VII. Kirá)y-u. 1/b. 422-706 Labor bőr- és szörmeáru- gyár k.f.t,, Újpest, Szabadkai­u. 26. 294-382 Labor lémára és gépjavító üzem, társtul. Weisz Miklós és Weisz Arthur, VII. Rózsa-n. 8. 425-842 Laboranovlts József szabó és szőrmékéresk., VI. Király-u. 6. 226-335 Labore László dr. egyetemes. • orvos-fogorvos, V. Arany János- u. 33. 120-447 Laborcz Béla lakása, XII. Rnpp Zsigmond-köz 3. 165-882 Labor ez Dezső kárpitosmester, díszítő és lakberendező, Vll. Wes- selényi-u. 57, 220-936 Laborczfy Rezső vitéz, szkv. repülőezredes, Malert vezérig., XI. Horthy Miklós-út 86. 256-800 Laboréi Jánosné női divat­szalon, Vili. Rákőczi-ót 47. 149-607 Laboréi László m. kir. postatiszt. Vlü. József-krt 69. 332-106 Laborczl Miklós gépészmérnök, villanyszerelési és gépészeti beren­dező, VII. Elemér-u. 3. 424-443 Laborczy Ferencné özv. vitéz, fűszer- és csemegeüzlete, XII. Már- vány-u. 40. 153-070 Labort Miklós fotóműterme, a Trükk fllmváll. tulajdonosa, V. Gróf Tisza István-u. 18. 180-449 Labortechnika r.-t. tudomá­nyos és műszaki árukat készitő és értékesítő r.-t., VI. Izabella-u. 82. 0111-142 Lábos István Beszkárt műszaki tan. XI.Dávid Ferenc-u.6. 256-361 Lábossá Péter könyvkötőmé s- ter, kézi és gépi aranyozó, VIII. Horánszky-u. 1. 140-398 Lachstttdter Ferenc villamos- sági, műsz. keresk. váll. és me­chanikai üzeme, Hille-Werke A G. Drezden szerszámgépgyár yezér- képv., VI. Lebe 1-n. i/e. 292-771 Lakása, V. Tkurzó-köz 8. 298-690 Lack, lásd Lak. Laekner, lásd Lakner. Lackó, lásd Laczkó nevek előtt. Lacony Árpád folfusfalvi, ny. máv. műsz. tanácsos, Mátyásföld. Horthy Miklós-út 54. 208-912 Laeta separator tejgazdasá­gi gép és hűtőberendezés! vállalat k.f.t., Vili. Magdolna- u. 4. 140-029 Lacza Emil burgonyazúző lakása, IX. Tompa-u. 34. 132-801 Laeza Miklós fuvaros, XIII. Tatai- u. 64. 493-288 Laczay Edéné özv. trafik, Kis­pest, Beiiiczky-u. 2. 847-170 Láczay Ervin dr. ügyvéd, a Nemzeti Takarékpénztár r.-t. ügyésze, IV. Károly király-út 20. 183-146 Láczay Tibor oki. gépészmérnök, V. Zrinyi-n. 1. 386-386 Láczay Tivadar könyvkőtőmes- ter, DL Tőlgyfa-u. 9. 152-037 Láczer Dénes dr. hittanár, XIV. Jávorka Adám-u. 17. 297-434 Laezfl Rlchárd dr. rendőr- tanácsos, XI. Mohai-út 29. 456-699 Laczfy János dr. szföv. segéd­fogalmazó, VI. Benczur-u. 2. 423-314 Nyáron, XII. Galgóczy-u. 37/43. 164-166 Laczházy Ferenc szföv. szám­vevőségi tanácsos, VHI. Városi gzin- ház ép., Tisza Káimán-tér 134-312 Laezhegyl Zoltán vitéz, ezredes özvegye, XI. Bercsényl-n. 10. 256-251 Laczl József m. kir. postaíőfel- ügyelö, X. Pongráez-út 17. 348-012 Laczik Pál cipészmester, V. Gróf Klebelsberg-u. 21. 825-131 Laczka Sándor dr. orvos, klini­kai tanársegéd, Vlü. József-krt 35. 134-171 Eaczkó Béla asztalosmester, IV. • Veres Pálné-n. 14. 186-304 Lackó Béla úri- és hölgyfodrász- mester, IX. Mester-u. 18. 344-602 Lackó Ferenc hentesmester, Csillaghegy, Mátyás király-u. 38. 363-545 Laczkó Antal villanyeröre be- rend. finom sütödéje, VI. Aradi- u. 52/b. 115-079 Laczkó Antal dr. ügyvéd, XI. Kemehes-a. 8. 258-002 Laczkó Dénes, Vlü. József- krt 71. 338-760 Laczkó Elek postafelfigyelő, XII. 8omorjai-u. 9. 2 ~ 6-625 Laczkó Ferenc zöldség- és gyümölcsnagykerésk., IX. Nagy- vásártelep 3. sz. fülke 132-914 Laczkó Géza m. kir. postafő­felügyelő, II. Lövőház-u. 16/a. 153-756 Laczkó Géza dr. hírlapíró, VI. Nagympzö-u. 19. 116-973 Laczkó Gézáné textiláru nagy­keresk., V. 8ziget-n. 5/7. 493-735 Laczkó Ilona, Vll. D'amjanich- u. 45. 420-655 Laczkó Imre szföv. tisztv., XII. Böszörményi-út 44/16. 153-807 Laczkó István eipőüzlete, XI. Horthy Miklós-út 4. 468-127 Laczkó István szerszám és gép- késüzeme, V. Katona József-u. 17. 110-523 Laczkó József dr. vitéz, színész a színművészeti kamara titkára, VIIL Mária-u. S/a. 140-284 Laczkó László dr. orvos, VI. Nagymező-u. 19. 125-550 305 20 SCHMOLL-PASTA magyar gyártmány

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék