Protestáns Szemle, 1899

I. Értekezések és tanulmányok - Szegedi Gergely és énekeskönyve. Barla Jenő

SZEGEDI GERGELY ÉS ÉNEKESKÖNYVE 1569-BŐL. (Befejező közlemény.) Az 1562. év Szegedi Gergely debreezeni működésének utolsó esztendeje. 1563-ban Németi Ferencz tokaji várkapitány pártfogását élvezi. Németi FerenczrŐl ezt jegyzi meg Kiss Aron : „János Zsigmond híve, tokaji várkapitány, buzgó kál­vinista és tudománykedvelő". 0 irta „Nagy hálaadással magasztallak téged én Istenem" kezdetű 126. dicséretünket. 0 fordította le Werbó'czi törvénykönyvét és segélte annak kinyomatását költségével, Meliusz 1562-ben kijött Kátéját is neki ajánlotta. Elesett Tokaj védelmében 1565. febr. 10." Az ő tiszteletére írja a LXXI. zsoltárt, melynek versszakaiból ez betűzhető ki: „Uramnak Németinek Eneköm." Fájdalommal kesereg ebben az akkori hazai pártos állapotok felett: Az mi felnevelt fiaink, Keblünkben nevelt édes magzatink, Vénségünkre szolgálatunkat, íme lásd mivel fizetik. Kémélést nem tesznek rajtunk, Mind tűzzel, fegyverrel vannak rajtunk. Elveszteni igyekeznének. Hogy nevethessenek rajtunk. Nagy erős fejedelmeket, Ránk támasztottanak nagy utakat, Hogy mi rajtunk minden ok nélkül, Kitöltsék boszuságokat. Elvégezték egy tanácsból, Hogy kikergessenek országunkból, De azt hiszszük, hogy nem értötték, Felséged tanácsából. Protestáns Szemle. XI. évf. VII.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék