Állami polgári leányiskola, Rákospalota, 1930

fl RflKOSPflbOTfll AhbflfílIbflG SEGÉbSJEZETT KÖZ5ÉGI PObGflRI bEflnyiSKObfl ÉRTESÍTŐJE flZ 1930-31. ISKObfll ÉURŐh. KÖZZÉTESZI: PhflriK SZIbflRD igazgató. NYOMATOTT; 1931. „ VÖRÖSMA RTY" -NYOMDA RÁKOSPALOTA. DEAK-UTCA 6. SZÁM. Telefon: Aut. 953—91

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék