Reform, 1991. május-augusztus (4. évfolyam, 18-35. szám)

1991-06-07 / 23. szám

reform 13 Markó: fEltűntnek nyilvánítva 132.0sztrák sorsjegyjátók PROKOPP GRATULÁL: az 1. bonuszosztályban június 3-án a 7.980 számú sorsjegy 1 millió schillinget nyert! A PROKOPP GmbH. magyarországi képviselete: 1072 Budapest, Király u. 41. Tel.: 142-43-50 Fax: 122-42-40 iái hét sztárjairól - szól, akikről a lapzárta könyörtelen diktátumai miatt szinte csak címszavakban van módunk meg­emlékezni. Rovatunk életképességére maga az ország a garancia: itt mindig történik valami. HOVÁ TŰNT MARKÓ IVÁN? Vasár­nap még semmi biztosat nem lehetett tudni. A Győri Balett kitalálója, művé­szeti vezetője, a Rába-parti város (co­pyright by Népsport) tervezés alatt álló zászlójának központi lógója, egyetlen pici - igaz, színpadon elkövetett - in- termezzón kívül nem sejttette, hogy va­lamire készül. Hétközben viszont drá­mai hangú levelet hagyott hátra, amely­ben az ember két legmegbízhatóbb tá­jékozódási pontjára, Istenre és az édes­anyjára hivatkozott, továbbá megtiltotta a nevével fémjelzett produkciók előadá­sát. Csak találgatni lehet, ki (mi) elől húzódott rejtekhelyre Markó Iván. Arról aligha lehet szó, hogy az új kurzus nem kultiválja a balettet, miként az sem va­lószínű, hogy a tizenegy éve együtt lé­legző közösség hirtelen megunta Mes­terét. Akkor hát miről lehet szó? Valószí­Lopják a kocsikat Pesten. Ahol érik, úgy viszik, de nem­csak a tolvajok. Vajon a peches tulajdo­nos hol keresse Budapesten eltűnt ko­csiját? Akinek a kocsija eltűnt, hívja fel telefonon a rendőrséget a 117-1947-es számon, hogy megtudja, jogosan vit- ték-e el, vagy hívja fel a 160-0200-os telefonszámot az Isten hála mögött, mert ott tárolják a „jogosan” elvitt autókat. Tollas Tibor tett ház előtt Telt házzal, nagy sikerrel mutatkozott be a múlt csütörtökön a Kossuth Klubban Tollas Tibor Hazafelé cimü verses-köte­tével. Az alig három éve még lenyilaso- zott, háborús bűnösözött, emigrációban élő költö, újságíró, a Nemzetőr szerkesz­tője sok évig élt távol a magyar hazától, amíg megérhette, hogy újra megjelenhe­tett müve Magyarországon, s nem sza- mizdatként, hanem legálisan. Jól fogal­mazták az est bevezetőjében: „egy költő hazatért..” Hazai György akadémikus köszöntője után Sinkovíts Imre szavalt el a kötetből néhány verset s Faragó Laura színesítette a rendezvényt dalai­val. A Lakilelek Alapítványhoz méltóan Lezsák Sándor, s a költö ugyancsak emigrációban élő pályatársa, dr. Makra Zoltán is méltatta a kötetet. A majd 300 résztvevő mindennél ékesszólóbban reprezentálta: Tollas Tibor nemcsak költeményeivel, hanem a kádárizmus elleni propagandahadjáratával is kivívta az itthoniak tiszteletét, elismerését nűleg egy művész - ha valódi, akkor még indokoltabb a döntés - természe­tes kifáradásáról. Az ember olykor megun egy-két dolgot (pénzhiány, dön­tésképtelenség, a kettő együtt), és jobbnak látja - Markó esetében remél­hetően demonstratív szándékkal és re­mélhetően átmenetileg - kiszállni ebből az egészből. Milyen szomorú, ezt csak a legnagyobbak tehetik meg. DRÁMA A TELEVÍZIÓBAN. Szerkesz- tetlen formában - ez szép és biztonságos szó - közölte az egyik napilap Feledy Pé­ter szózatát, amelyet egy televíziós terme­lési értekezlet keretében intézett Hankiss Elemérhez. Mint ismeretes, előbbi úr szer­kesztő-riporter, utóbbi az előbbi munka­adója, és pillanatnyilag mindketten a he­lyükön vannak. Hankiss a kép- és elmezavarok kiik­tatásával válaszolt: ő bizony senkinek nem tesz szívességet, a szerk.-rip. vi­szont tehet egyet. Dr. Feledy egyébként cáfolva azt a gyanút, hogy felszólalását bizonyos politikai erők motiválták, egyesegyedüli bázisként a feleségét ne­vezte meg, aki mellesleg tájékozódási futó. Int ANGOLUL JÁTSZADOZNAK június 28-ától a kastélyban... Molnár Ferenc válto­zatlanul a brit színpadok kedvence, vígjátékát most a Merlin Színház hozza el Pestre. Képünkön az érkezés percei: Simon Clark és Tim Bender Márton András­sal, a Merlin Színház igazgatójával. Kóbor Az elmúlt héten két fontos sajtótájékozta- ■ tót is tartottak. Az egyiket Budapest főka­pitánya, dr. Pintér Sándor, a másikat dr. Boross Péter belügyminiszter. A Reform mindkét eseményen ott volt, és azt ta­pasztalta, hogy bár közeleg július elseje, nyolc kerületben még mindig üres a kapi­tányi szék Budapesten. Az eddigi fordulók sem voltak mentesek a csatározásoktól, s a következő kanyar sem lesz sétagalopp. Nem sikerült ugyanis eldönteni: kié a rendőrség. Ha az önkormányzatoké (ez ma még nem igaz), akkor a kinevezés a polgármesteri hivatalt illeti. Jelenleg azon­ban a kerületi kapitányok munkáltatója Budapest főkapitánya. A belügyminiszter szokásos negyedévi tájékoztatója felölelte a BM szervezeti felépítésének módosítá­sát éppen úgy, mint azt, hogyan szabá­lyozzák az önvédelmi fegyverek engedé­lyezését. A Reform megkérdezte: valóban fegyveresek szállják meg a balatonöszödi kormányüdülőt? A válasz: a védett vezetőknek kell a biztosítás, de nincs szó mamutőrség felál­lításáról. Sztárparádé a Pető Intézet javára Pesten Adj nekem egy esélyt! címmel sok más sztár mellett Bob Geldof, Dave Stewart, Billy Preston fellépésével a Nemzetközi Pető Alapítvány javára rendeznek gálaestet a Budapest Sportcsarnokban. A mozgássérült gyerekeken segítő Intézet fejleszté­sét, a további építkezést szolgálja a bevétel. A június 7-i, este 7 órakor kezdődő rendezvényen sokan fellép­nek a magyar élmezőnyből is. A szer­vező a müncheni ARTAG Promotion, a „főgazda’’ a karitatív munkájáról is­mert Landwehr Klára. Vasárnap este adták át Budapesten az Aenne Burda nemzetközi varróverseny hazai fordulójának díjait. Három kategóriá­ban léptek a dobogóra előbb a kicsik, az­tán a felnőtt amatőrök. 600 jelentkezőből 84 vehetett részt a döntőben. Meglepően sok eredeti, praktikus és többféleképpen variálható ruhakölteményt láthatott a nagy­érdemű. Az egyik legfurább ruhát egy tér­képésznő produkálta 200 méter hosszú zsinórból. A két felnőttkategória első he­lyezettjei októberben a stuttgarti nemzet­közi versenyen képviselik majd hazánkat. TV-tévé a tévében Június 6-án délután 6 órakor közel félmillió magyar állampolgár amint egy mozdulattal működésbe hozta készülékét, máris egy új televíziós vállalkozásnak örvendezhet. Feltéve, ha rendelkezik kábeltévés csatorná­val, amelyet eddig viszonylag héza­gosán használhatott ki, de csütörtök­től ez már csak a bánatos múlt. A Te­lesystem Rt. ügyes ötletének köszön­hetően a kábel-előfizetők olyan régi­új arcokat láthatnak viszont a képer­nyőn mint Rózsa Péter (ex-Napzárta), Szepesi György, valamint Stan Laurel és Oliver Hardy, utóbbi kettő megraj­zolva. H. Bizsergető, sejtelmes zárójelek haszná­lata nélkül is érthető, tehát viszonylag pontos a cím. Mindazokról - az elmúlt Mén mindig üres sok kapitányi szé Burda-díi

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék