Regélő. Regényfolyóirat, 1867 (3. évfolyam, 2. félév)

Regények. Egy szó miatt, irta Tó völgyi Titusz. (Folytatás és vége) .................................................... 1 Pá risi uj titkok, irta Scholl Aurel, ford. Augustich Imre....................................................129 Né vtelen, irta Collins Wilkie, ford. Beniczky Irma...............................................................385 El beszélések, novellák. Tom Trick, Mólé Gentilhomene-tól, ford. Varga Vilmos....................................................34 El válva, irta Reymar F. L., ford. Milesz Béla...........................................................................95 A halott boszuja, irta Vitu Auguste, ford. Varga Vilmos....................................................Ili Az ellopott gyermek, Foa Eugenie után ford. Kiss Elek ....................................................181 A vad-orzók, Szadaitól....................................................................................................................255 Egy szökevény naplójából, Nemesapáthytól ................................................................................313 A bálványozok, történeti beszély, irta Ábrái Károly.....................................................................374 Amerikai szerelem . 509 Éj féli tizenkét óra, angolból A—eh Imre.................................................................................571 A csapda, németből J. P..........................................................................................................................628 Estella, angolból ford. A — eh Imre..................................................................................................751 Vegyesek. Halottrablók Angolországban..................................................................................................................57 Egy new-yorki orvos kalandja........................................ 123 Eg y ártatlan zsebtolvaj...........................................................................................................................126 A pusztai oroszlán, Mungo Park utazásából..................................................................................189 Rendkívüli nagy ehetők...........................................................................................................................317 A szélmotóla mint árulóji....................................................................................................................381 A váltóhamisitó, bűnvádi eset.........................................................................................................441 Egy borzasztó méreg...........................................................................................................................445 Francziaország legnagyobb méregkeverőnője..................................................................................501 A látszat csal............................................................................................................................................635 Muhamed éji utazása az égbe. Muhamedán legenda......................................................................638 A hamisan esküvő, bűnvádi eset..........................................................................................................694 A veszély egy órája.................................................................................................................................698 Egy kaland Indiában............................................................................................................................'01 A corsicai boszu ............................................................................................................................

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék