Rendőrségi Szemle 1953 (1. évfolyam, 1-12. szám)

1953-01-01 / 1. szám

CSAK SZOLGALATI HASZNÁLATRA! A RENDŐRSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA KIADJA A BELÜGYMINISZTÉRIUM KÖZRENDÉSZETI FŐOSZTÁLYA I. ÉVFOLYAM - 1. SZÁM 1953. JANUÁR Szerkeszti : RENDŐRSÉGI SZEMLE SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGA Szerkeszti Bizottság elnöke: SEBESTYÉN LÁSZLÓ r. exrede», ejíözrendéazeti Főosztály Vezetője Felelős szerkesztő: DÉRI PÁL r. százados MEGJELENIK HAVONTA TARTALOM: ELŐSZÓ Sebestyén László r. ezredes EMELJÜK MAGASABBRA A VEZETÉS SZÍNVONALÁT Rudas György r. alezredes A BŰNÜGYI SZOLGÁLAT ÉS AZ ŐRSZOLGÁLAT EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSÉRŐL Ladányi Ferenc r. százados A KRIMINALISZTIKA JELENTŐSÉGÉRŐL ^ Kertész Imre r. főhadnagy A NYOMOZÁS TERVSZERŰSÉGE A SIKER ELENGEDHETETLEN FELTÉTELE L. Szabó János r. főhadnagy EGY RABLÁS' NYOMOZÁSÁNAK TANULSÁGAI / Salamon István r. százados a STATISZTIKA JELENTŐSÉGE • A KÖZLEKEDÉSRENDÉSZET MUNKÁJÁBAN LAPSZEMLE t KÖNYVSZEMLE SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék