Rendőrségi Szemle 1959 (7. évfolyam, 1-12. szám)

A RENDŐRSÉGI SZEMLE 1959. ÉVi CIKKEINEK (TÁRGYI CSOPORTOSÍTÁS SZERINTI) JEGYZÉKE 1. POLITIKAI ES SZAKELMELETI CIKKEK A büntetőpoiitika néhány gyakorlati kérdése — — — — 7/493 (dr. Vincze Béla r. alezredes) Büntetőpolitikánk egyes kérdései a rendőrség munkájában — 5/342 (dr. Bodrogi Károly r. őrnagy) Az 1919-es- június 24-i ellenforradalom és tanulságai — — 6/417 (Szőcs Ferenc hőr. százados) Az Elnöki Tanács határozata a rendőri szolgálatról — — — 5/335 (dr. Nagy Lajos r. őrnagy) A fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények megelőzéséért 6/403 (Garamvölgyi Vilmos r. vezérőrnagy) Hozzászólás „A termelőszövetkezetek megerősítésésének soron­levő feladatai” című cikkhez — — — — — — 12/904 (Garda Imre r. százados és dr. Moll Károly) Hősi harcokra emlékezünk — — — — — — — — 3/163 (Rutskai Károly r. főhadnagy) A XXI. kongresszus a szocialista állam fejlődéséről — — — 7/483 (dr. Halász József) A mezőgazdaság szocialista átszervezésének néhány kérdése 3/200 A 3. sz. Miniszteri Parancs végrehajtása — — — — — 8/569 (dr. Bodor Endre r. százados) Az MSZMP VII. kongresszusa — — — — — — — — 12/883 Munkánk erősítse a párt tekintélyét és a dolgozó nép bizalmát! 1/ 3 (Ferencsik József r. ezredes) Munkánk megjavításának néhány kérdése — — — — — 3/192 t A munkásosztály politikai és gazdasági helyzete — — — 4/251 (Bakos Gyula r. százados) Pártértekezlet után — kongresszus előtt — — — — — 11/803 > (Csáki Ernő, a BM PB ágit. prop. titkára) Politikai nevelőmunka az őrsökön — — — — — — — 5/323 (Gellert Tibor r. őrnagy) 1 A rendőrségen folyó kádermunkáról — — — — — — 2/91 (dr. Matheidesz István r. őrnagy és Ecsedi Tibor 3 r. alezredes) A szabadság ünnepe — — — — — — — — — — 4/243 (Toldy József r. alezredes) 5 Színvonalasabb munkával készüljünk a pártkongresszusra! 9/643 (Toldy József r. alezredes) 3 * 1

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék