Rendőrségi Szemle 1960 (8. évfolyam, 1-12. szám)

A RENDŐRSÉGI SZEMLE I960. ÉVI CIKKEINEK (TÁRGYI G S 0 PORTO S IT ÁS SZERINTI) JEGYZÉKE 7. POLITIKAI ÉS SZAKELMÉLETI CIKKEK Elmélyültebb elméleti munkát az új pártoktatási évben! — — 10 691 (Csáki Ernő) Felszabadulásunk 15. évfordulójára — — — — — — — 4 245 (Dr. Garamvölgyi Vilmos r. vezérőrnagy) A kongresszus szellemében újabb sikerekért! — — — — 1/3 (Ferencsik József r. ezredes) Népi demokratikus államunk fejlődése — — — — — — 4/251 (Dr. Gergely Ernő) Növeljük a belügyi pártszervezetek szerepét és felelősségét! 11/771 Az országos értekezlet tanácskozásairól -—- — — — — — 3/163 Osztályharc és büntetőpolitika — — — — — — — — 4/262 (Dr. Korom Mihály r. alezredes) Szélesítsük és erősítsük tömegkapcsolatainkat! — — — — 5, 323 (Toldy József r. alezredes) A szocialista törvényesség érvényesülése a rendőri munkában 7—8 483 (Ferencsik József r. ezredes) Tanulmányozzuk és valósítsuk meg a kongresszus határozatait! 2/83 A vezetés kérdései a rendőri szerveknél — — — — — 7—8, 491 (Dr. Horváth János r. alezredes) 1

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék