Romániai Magyar Szó, 1993. március (5. évfolyam, 967-992. szám)

1993-03-12 / 976. szám

Március 15., hétfő 5.25 Rákóczi induló 5.30— 9.20 Reggeli krónika 9.25 Petőfi Sándor versei 9.30 Hangszemle 10.00 Hírek, időjárás 10.05 Énekszóval, muzsikával 10.25 Petőfi Sándor versei 11.00 Hírek, időjárás 11.05 Közvetítés ' az ünnepsé­gekről 13.00 Harangszó — déli krónika — sport 13.30 48-as dalok, kórusok, indu­lók 13.55 Petőfi Sándor versei 14.00 Hírek, időjárás 14.05 Névjegy 14.55 Petőfi Sándor versei 15.00 Hírek, időjárás 15.05 Klasszikusok mindenkinek 15.55 Petőfi Sándor versei 16.00 Hírek, időjárás 16.05 „Hány Bánk volt ná­lunk .. .“ 17.00 Délutáni krónika 17.20 Művészlemezek 18.00 Hírek, időjárás 18.05 Petőfi Sándor verséi 18.22 Találkozásom a népzenével 19.00 Esti krónika 19.30 A Kossuth-nóta „ 19.57 Petőfi Sándor versei 20.00 Hírek, időjárás 20.05 Sportvilág 20.25 Jó éjszakát, gyerekek! 20.35 Nemzeti olvasókönyv 21.00 Hírek, időjárás 21.05'A „Népek tavasza“ — ze­nében elbeszélve 21.45 Pclőfi Sándor versei 21.55 Rádiószínház: Menekülés az este elől. avagy a felbon­colt szív 23.00 Késő esti krónika 23.30 Örökzöld dallamok 0.05 Závodszky Zoltán énekel 1.00 Hírek, időjárás 1.05 Himnusz Március 16., kedd 5.25 Rákóczi induló 5.30— 9.20 Reggeli krónika 9.20 Mindennapi tudomány 9.30 Hangszemle 10.00 Hírek, időjárás 1993. március 15—21. 10.00—11.59 Napközben — köz­érdekű magazin 12.00 Hírek, időjárás 12.05 Válogatott perceink 12.35 Napkönyv 13.00 Harangszó — déli krónika 13.30 Vendég a háznál 13.50 Külpolitikai figyelő 14.00 Hírek, időjárás 14.05 Ki nyer ma? 14.15 Falurádió 14.40 A római katolikus egyház félórája 15.00 Hírek, időjárás 15.05 Klasszikusok mindenkinek 15.55 Első közlés 16.00 Hírek, időjárás 16.05 Kossuth klub 17.00 Délutáni krónika I 17.15 Mindennapi gazdaság 17.30 Zenefórum 18.00 Hírek, időjárás 18.05 Magyarországról jövök . .. 19.00 Esti krónika 19.30 Ráadás 20.00 Hírek, időjárás­20.05 Sport világ 20.25 Jó éjszakát, gyerekek! 20.35 Nemzeti olvasókönyv 21.00 Hírek, időjárás 21.05 Emlékezés Seprődi János­ra 21 30 Határok nélkül 22.00 Hírek, időjárás 22 05 Kossuth-kíub 23.00 Késő esti krónika 23.30 Fórum — a kultúráról 0.05 Nagy mesterek — világhírű előadóművészek 1 00 Hírek, időjárás 1.05 Himnusz Március 17., szerda 5.25 Rákóczi induló 5.30—9.20 Reggeli krónika 9.20 Törvénykönyv 9.30 Hangszemle 10.00 Hírek, időjárás 10.05—11.59 Napközben — köz­érdekű magazin 12.00 Hírek, időjárás 12.05 Válogatott perceink 12.35 Napkönyv 13 00 Harangszó — déli krónika 13.30 Vendég a háznál 13.50 Külpolitikai figyelő 11.00 Hírek, időjárás 14.05 Ki nver ma? 14.15 Falurádió 14.30 A református egyház fél­órája 15.00 Hírek, időjárás 15.05 Klasszikusok mindenkinek 15.55 Első közlés 16.00 Hírek, időjárás 16.05 A Határok nélkül naplója 17.00 Délutáni krónika 17.15 Mindennapi gazdaság 17.30 Zenefórum 18.00 Hírek, időjárás 18.05 Magyarországról jövök ... 19.00 Esti krónika 19.30 Ráadás 20.00 Hírek, időjárás 20.05 Sportvilág 20.25 Jó éjszakát, gyerekek! 20.35 Nemzeti olvasókönyv 21.0Ó Hírek, időjárás 21.05 Népzenei emlékeim 21.30 Határok nélkül 22.00 Hírek, időjárás 22 05 Kossuth-klub 23.00 Késő esti krónika 23.30 Fórum — korkóstoló 0.05 A Rádió lemezalbuma 1 00 Hírek, időjárás 1.05 Himnusz Március 18., csütörtök 5.25 Rákóczi induló 5.30—9.20 Reggeli krónika 9.30 Mindennapi tudomány 9.30 Hangszemle 10.00 Hírek, időjárás 10.05—11.59 Napközben — köz­érdekű magazin 12.00 Hírek, időjárás 12.05 Cigányfélóra 12.35 Napkönyv 13.00 Harangszó — déli krónika 13.30 Vendég a háznál 13.50 Külpolitikai figyelő 14.00 Hírek, időjárás 14.05 Ki nyer ma? 14.15 Falurádió 14.30 A római katolikus egyház félórája 15.00 Hírek, időjárás 15.05 Klasszikusok mindenkinek 15.55 Első közlés 16.00 Hírek, időjárás 16.05 Tímár György 17.00 Délutáni krónika 17.15 Mindennapi gazdaság 17.30 Zenefórum 18.00 Hírek, időjárás 18.05 Magyarországról jövök ... 19.00 Esti krónika 19.30 Ráadás 20.00 Hírek, időjárás 20.05 Sportvilág 20.25 Jó éjszakát, gyerekek! 20.35 Nemzeti olvasókönyv 21.00 Hírek, időjárás 21.05 Hagyományápolók 21.30 Határok nélkül 22.00 Hírek, időjárás 22.05 Kossuth-klub 23.00 Késő esti krónika 23.30 Fórum — világtérkép 24.00 Hírek, időjárás 0.05 Egy énekes — több szerep 1.00 Hírek, időjárás 1.05 Himnusz Március 19,, péntek 5.25 Rákóczi induló 5.30—9.20 Reggeli krónika 9.20 Törvénykönyv 9.30 Hangszemle 10.00 Hírek, időjárás 10.00—11.59 Napközben — köz­érdekű magazin 12J10 Hírek, időjárás 12.05 Válogatott perceink 12.35 Napkönyv 13.00 Harangszó — déli krónika 13.3Q Vendég a háznál 13.50 Külpolitikai figyelő 14.00 Hírek, időjárás 14.05 Ki nyer ma? 14.15 Falurádió 14.30 Az unitárius egyház fél­órája 15.00 Hírek, időjárás 15.05 Klasszikusok mindenkinek 15.55 Első közlés 16.00 Hírek, időjárás 16.05 A magyar irodalom törté­nete, 1945—1991 17.00 Délutáni krónika 17.15 Mindennapi gazdaság 17.30 Zenefórum 18.00 Hírek, időjárás 18.05 Magyarországról jövök . ,. 19.00 Esti krónika 19.30 Ráadás 20.00 Hírek, időjárás 20.05 Sportvilág 20.25 Jó éjszakát, gyerekek! 20.35 Nemzeti olvasókönyv .21.00 Hírek, időjárás 21.05 Népdalok — feldolgozások 21.30 Határok nélkül 22.00 Hírek, időjárás 22.05 Kossuth-klub 23.00 Késő esti krónika 23.30 Fórum — Prága tegnap és ma 24.00 Hírek, időjárás 0.05 Hangversenymúzeum 1.00 Hírek, időjárás 1.05 Himnusz Március 20.,' szombat 5.25 Rákóczi induló 5.30—9.20 Reggeli krónika 9.20 Mindennapi tudomány 9.30 Hangszemle 10.00 Hírek, időjárás 10.05 Családi tükör 10.35—11.57 Szombat délelőtt 12.05 Eco-inix 13.00 Harangszó — déli krónika 13.30 Kopogtató 14.00 Hírek, időjárás 14.05 Népdalkörök pódiuma 14.30 Földkinálat 15.00 Hírek, időjárás 15.05 Oxigén — ökológiai maga­zin 16.00 Hírek, időjárás 16.05 Mindenes 17.00 168 óra 18.00 Hírek, időjárás 18.30 Visszhang 19.00 Esti krónika 19.25 Szemle 20.00 Hírek, időjárás 20,15 Sportvilág 20.25 Jó éjszakát, gyerekek! 20.35 Határok nélkül 21.00 Hírek, időjárás 21.08 Az eke és a csillagok. Sean O’Casey színműve 22.52 Filmzene 23.00 Késő esti krónika 23.20 Szombat esti pop-mlx 24.00 Hírek, időjárás 1.05 Himnusz Március 21., vasárnap 6.55 Rákóczi induló 7.00—9.25 Vasárnapi újság 9.30 Hangszemle 10.00 Hírek, időjárás 10.05 Világóra 11.00 Hírek, időjárás 11.05 Római katolikus szent­mise 12.00 Hírek, időjárás, útközben 12.05 Gondolat-jel 13.00 Harangszó — déli krónika — sport 13.20 Harminc perc alatt a Föld körül 13.50 Jegyzet 14.00 Hírek, időjárás 14.05 Névjegy 15.00 Hírek, időjárás 15.05 Szonda — tudományos ma­gazin 15.35 A Szabó család 16.00 Hírek, időjárás 16.05 Válogatott perceink 17.10 Művészlemezek 18.00 Hírek, időjárás 18.05 Kirakat 19.00 Esti krónika 19.20 Örökzöld operettdallamok 20.00 Hírek, időjárás 20.05 Sportvilág 20.25 Jó éjszakát, gyerekek! 20.35 Színes népi muzsika 21.00 Hírek, időjárás 21.05 Zene-archívum 22.00 Hirek, időjárás _ 22.05 „És az Úrnak lelke szállá Dávidra“ 23.00 Késő esti krónika 23.20 Kapcsoljuk a 6-os stúdiót 24.00 Hírek, időjárás 0.05 Operaáriák 1.05 Himnusz Március 15., hétfő 5.25 Rákóczi induló 5.30— 9.00 Napindító — zenés éb­resztő 9.05 Felekirály — Ágh István meseregényének rádióválto- zala 9.50 A Magyar Rádió gyermek- kórusa énekel 10.00 Hírek, időjárás 10.05 A magyar humor és sza­tíra története 11.13 „Hazám, hazám, Te min­denem“ 12.00 Hírek, időjárás 12.05 Szilágyi Enikő színmű­vész 13.00 Nótakalendárium 14.00 Hírek 14.05 Hogy tetszik lenni? 14.30 Barabás Sári operettfelvé­teleiből 15.00—18.00 Kettőtől-ötig 18.00 Hírek, időjárás 18.05 Márciusi tarka-barka 18.30 Garázs 19.30 Közvetítés a férfi kézi­labda világbajnokságról, a magyar csapat mérkőzéséről 20.00 Hírek, időjárás 20.05 Kölyökrádió 20.35 Táncház! muzsika 21.00 A vezérlő fejedelem 22.00 Hírek, időjárás 22.05 Rockújság 23.00 Beszélgetés Szandival úi lemezéről ' 23.30 Jazz 24.00 Hírek, időjárás 0.03 Snorthíradó 0.10—5.26 Napforduló' Március 16., kedd 5.25 Rákóczi induló • 5.30— 9.00 Napindító — zenés éb­resztő 9.05 Sportreggel 1993. március 15—21. 9.20 Rivaldafényben 9.50 Helykereső 10.00 Hírek, időjárás 10.05 Zene-szó 11.55 Gordiusz plusz 12.00 Hírek, időjárás 12.05 Napóra 13.00 Nóta-só » 14.00 Hírek 14.05 Nagy nevettetők 14.30 Karády Katalin filmdalai­ból 15.00 „Mindenki másképp csi­nálja . . .“ 16.00 Hírek, időjárás 16.30 Művészforgalom 18.00 Hírek, időjárás 18.05 Napóra 18.55 Gordiusz plusz 19.00 A magyar rock archívumá­ban 19.30 Helykereső 19.50 Közvetítés a férfi kézilab­da világbajnokságról, a ma­gyar csapat mérkőzéséről 20.00 Hírek, időjárás 20.05 Kamasz-panasz 20.35 Magyar nóták, csárdások 21.00 A karosszékben: Szász Imre 21.40 Zenés játékokból 22.00 Hírek, időjárás 22.05 Blues — Yank Rachell 22.35 Mit üzen a Rádió? 23.00 Rockpanoráma 23.25 Wynton Marsalis együtte­se játszik 24.00 Hírek, időjárás * 0.03 Sporthíradó 0.10—5.40 Napforduló Március 17., szerda 5.25 Rákóczi induló 5.30—9.00 Napindító — zenés éb­resztő 9.05 Sportreggel 9.20 Rivaldafényben 9.50 Apró-cseprő — gyerekekről 10.00 Hírek, Időjárás 10.05 Zene-szó 11.55 Gordiusz plusz 12.00 Hírek, időjárás 12.05 Napóra 13.00 Régi nóta, híres nóta 14.00 Hírek 14.05 Derűre is derű 14.30 Kedvencek a múltból — Bo -Diddley 15.00 Pihenőidő 18.00 Hírek, időjárás 18.05 Napóra 18.55 Gordiusz plusz 19.00 Az Andersen és a Sexepil együttes lemezéről 19.30 Segíthetünk? 20.00 Hírek, időjárás 20.05 Kölyökrádió 20.35 Népdalkörök felvételeiből 21.00 Fiók 21.30 Visszaszámlálás 22.00 Hírek, időjárás 22.05 Galaktika 22.45 Batucada 23.00 Magnósok, figyelem! 23.30 Victor Burghardt big bandje játszik 24.00 Hírek, időjárás 0.03 Sporthíradó 0.10—5.20 Napforduló Március 18., csütörtök 5.25 Rákóczi induló 5.30—9.00 Napindító — zenés éb­resztő 9.05 Sportreggel 9.20 Rivaldafényben 9.50 Helykereső 10 00 Hírek, időjárás 10.05 Zene-szó 11.55 A Petőfi válaszol 12.00 Hírek, időjárás 12.05 Napóra 13.00 Nótakedvelőknék . 14.00 Hírek 14.05 A Szabó család 14.30 Fúvósmuzsika • 15.00—18.00 Kabarécsütörtök 18.00 Hírék, Időjárás 18.05 Napóra 18.55 Gordiusz plusz 19.00 Az AD Stúdió felvételei­ből 19.30 Helykereső 20.00 Hírek, időjárás 20.05 Az én újságom 20.35 Prímások pódiuma 21.00 Kattogó kabaré 22.00 Hírek, időjárás 22.05 Daráló 22.35 Heavy metal híradó 23.00 Hangaláfestő 23.30 Jazzlista 24.00 Hírek, időjárás 0.03 Sporthíradó 0.10—5.20 Napforduló Március 19., péntek 5.25 Rákóczi induló 5.30— 9.00 Napindító t- zenés éb­resztő 9.05 Sportreggel 9.20 Rivaldafényben 9.50 Helykereső 10.00 Hírek, időjárás 10.05 Zene-szó 11.55 Gordiusz plusz 12.00 Hírek, időjárás 12.05 Napóra 13.00 Farkas Rozália és Csala Judit énekel. Oláh Vilmos cimbalmozik 14.00 Hírek 14.05 Mit üzen a Rádió? 14.30 Gramofonsztárok — Mary Lou Williams lemezeiből 15.00—18.00 Péntektől péntekig 18.00 Hírek, időjárás 18.05 Napóra 18.55 Gordiusz plusz 10.00 Magyar slágerlista 19.30 Walkman 20.00 Hírek, időjárás 20.05 Kölyökrádió 20.35 Magyar tájak dalaiból 21.00 Hiánypótló 22.00 Hírek, időjárás 22.05 Híres történetek. nagy egyéniségek 23.00 A 8 és 1/2 Című film ze­néje 23.30 McCoy Tyner kvintettje játszik 24.00 Hírek, időjárás 0.03 Sporthírádó 0.10—5.30 Napforduló Március 20., szombat 5.25 Rákóczi induló _ 5.30— 9.00 Napindító — zenés éb­resztő 9.05 Sportszombat 9.30 Világsztárok — Josephine Baker 10.00 Hírek-, időjárás 10.05 Szine-java 12.00 Hírek, időjárás 12.05 Már csak ez hiányzott 13.00 Jó ebédhez szól a nóta 14.00 Hírek 14.05 Valahol valaki 14.48 Csak fiataloknak! 15.20 Daráló 15.50 Sport-közvetítés 18.00 Hírek, időjárás 18.05 Don Quijote, a búsképű lovag 18.25 Sláger születik 19.20 Zsidónak születni 20.00 Hírek, időjárás 20.05 Talpalávaló 21.05 Nemzetközi slágerlista 22.00 Hírek, időjárás 22.05 Az én évem . .. 23.00 A BBC archívumából 23.30 Szombat esti jazz 24.00 Hírek, időjárás 0.03 Sporthírádó 0.10—5.20 Napforduló Március 21.; vasárnap 6.55 Rákóczi induló . 7.00 Zenés szórakoztató vasár­nap reggel 9.00 Bulányvölgyl állomások Kamarás István rádiójátéka 9.48 Mese-zene gyerekeknek 10.00 Hírek, időjárás 10.05 World Music'— Világzene 11.00 Neveletlenek 12.0 Hírek, időjárás 12.08 Vasárnapi koktél 13.00. Jó ebédhez szól a nóta 14.00 Hírek 14.05 Mozimagazin ’93 április 15.00 Bajor Nagy Ernő hetven­éves 16.00 Hírek, időjárás 17.00—21.00 Poptarisznya 21.00 Talán álmodni — Ray Bradbury novellája 21.37 Virágénekek Török Erzsé­bet felvételeiből 21.50 Magyarán szólva 22.00 Hírek, időjárás .22.05 Johann Strauss: Bécsi vér 0.10 Hírek, időjárás 0.13 Sporthíradó 0.20—5.20 Napforduló 1993. március 15—21. Március 15., hétfő TV—1 9.05 A Financial Times heti üz­leti híradója 9.30 Közjáték 9.35 Rajzfilm 10.55 Ünnepélyes zászlófelvonás és állami tiszteletadás a Kossuth téren 11.20 Beszélgetés Antall Józseffel 11.40 Liszt: h-moll szonáta 12.10 Bartók Béla: Magyar ké­pek 12.25 Közvetítés a Múzeumkert­ből 13.30 Nekem ne lenne hazám? — Az Őrség fiive 13.45 Megemlékezés a Petőfi- szobornál 14.25 Járdányi Pál: Melódia 15.35 Képújság 15.40 Bűvös hatos — játék 15.55 Magyar Vízilabda Kupa döntő 17.00 Délutáni egyveleg 17.10 „Ne legyen hamu a szó“ — Mai emlékezés 1848—1849- re 17.35 A kőszívű ember fiai — magyar film 20.25 Magyar népmesék 20.45 „Engedjétek hozzám!“ 21.00 Híradó 21.30 Telesport 21.35 Egy forradalom hétköz­napjai 22.20 Szent március — tévéjá­tékok 23.20 Közjákék 23.35 Gyertek velünk! 0.15 Híradó 0.20 BBC-híradó TV—2 8.55 Vörösmarty Mihály: Szó­zat 9.05 A fehér 16 mondája — raiz- filmek 9.33 Kinizsi 52’ — bábjáték 10.25 Az én márciusom 10.55 Nyitott stúdió 11.05 A csoda keresése — kana­dai film , 12.50 „Egy kiállítás kepei“ 13.20 A magyarózdi torony al­ján — dokumentumfilm 14.30 Márciusi mozaik 14 55 80 huszár — magyar film 17.00 Operettböngésző 17.30 Természeti képek 17.40 No, megállj csak! 17.50 Elektor kalandor 17.55 A könyvek könyve 18.20 „Communitas fidelissima 19.00 Híradó 19 10 Regionális híradó 19 22 Benkő Dániel gitározik 19.25 Az 1848—49-es magyar forradalom és szabadságharc emlékhelyei. 20.35 Budapesti Tavaszi Feszti­21^5' Tudósítás a Széchenyi- és kossut,h-díjak átadásáról 22.25 Telesport 23.00 Esti egyenleg 23.30 Szerelmi lázálom — olasz játékfilm Március 16., kedd TV—1 9.35 Napközi 10.05 Pokoli paradicsom — bra­zil kalandfilmsorozat 12.20 Játék 13.05 Képújság 17.00 Délutáni egyveleg 17.10 Traffic jam 17.35 Képújság 17.40 Cimbora 17.55 Helena — olasz tévéfilm­sorozat 18.30 A(k)kor (és) most 19.10 Pénzvilág 19.20 Napközi 19.40 Derű és bőrű — rajzfilm 20.05 Szerencsekerék 20.35 „Veletek—vagyok minden­nap . . .“ 21.00 Híradó 21.30 Telesport 21.40 A klinika — NSZK tévé- filmsorozat 22.30 Aktuális 23.00 Közjáték 23.05 Sportvarázs 0.45 Híradó 0.50 BBC-híradó TV—2 7.00—11.00 Napkelte 11.00 Parlamenti 4napló 17.10 Korforduló 18.05 Civil kurázsi 18.30 Teleszák 18.40 Rajzfilmek ' « 18.50 Elektor kalandor 19.00 Híradó 19.10 Regionális híradó 19.30 Zöldpont 20.05 Csengetett, Mylord? — angol tévéfilmsorozat 21.00 Stúdió ’93 v 21.50 Felkínálom 22.40 Torzó — Török Richard 23.00 Esti egyenleg _ 23.25 Férfi kéziladba VB Március 17., szerda tv—1 9.30 Közjáték 10.00 Pokoli paradicsom — bra­zil kalandfilmsorozat 11.00 La Sept — Három szere­lem 12.00 Játék 13.05 Képújság 17.00 Délutáni egyveleg 17.10 Novo Moda 17.40 Képújság 17.45 Parnasszus 18.00 Helena — olasz tévéfilm­sorozat 18.35 Most 19.05 Hol-mi? A DUNA TELEVÍZIÓ MŰSORA HÉTFÓ'TŐL A CSÜTÖRTÖKI ■MŰSORZÁRÁSIG Március 15., hétfő • 17.10 48-as katonadalok ® 16.20 A helység kalapácsa • 18.15 A Közép-Európa Magazin kü­lönkiadása • 19.15 Kodály Zoltán három kórusműve • 19.35 Mesesarok • 20.00 Sza­bad György, az országgyűlés elnökének köszöntője • 20.10 Március — Ünnepi műsor • 20.40 80 huszár — magyar film I—II. rész ® 22.50 Tör­ténelmi emlékhelyeink ® 23.40 Szolgálok Istenért, egyházért, Hazáért — Mindszenty bíbo­ros élete. Március 16., kedd • 17.10 Légy jó* mindhalálig — magyar film ® 18.15 A bol­dog család — német tévéfilm­sorozat ® 19.30 Mesesarak ® 20.00 Magyar filmtörténet — Tóparti látomás — magyar film ® 21.40 Csonka-Bereg — magyar dokumentumfilm. Március 17., szerda • 17.10 Tóparti látomás — magyar film ® 18140 A zene minden­kié • 19.35 Mesesarok • 20.00 Film és irodalom: Mak­ra — magyar film ® 22.40 Privát Magyarország. Március 18., csütörtök ® 17.10 Makra — magyar- film ® 18.50 Tá­volból írok, kedvesem... ® 19.35 Mesesarok ® 20.00 XX. század Mensáros László elő­adóestje ® 20.45 Liszt Ferenc: Leg preludes © 21.00 Filmklub Tanúk nélkül — orosz film ® 21.35 Hollywood, avagy álom­gyár a város felett. 19.20 Pénzvilág 19.30 Napközi 19.50 Jó éjszakát kíván a Dis­ney! 20.00 Miami Vice — amerikai krimisorozat 21.00 Híradó 21.25 AC Milan—FC Porto — Bajnokok Ligája mérkőzés 22.15 Telesport 23.20 Új világ 0.05 Aktuális 0.25 Közjáték 0.30 Üt a csúcsra 1.20 Híradó 1.25 BBC-híradó TV—2 7.00—11.00 Napkelte 15.25 Testestől, lelkestől 17.10 Kérdezz, felelek 17.34 Rinaldo Rinaldini 18.05 Észbontó 18.25 Denver, az utolsó dino- - szaurusz 18.50 Elektor kalandor 19.00 Híradó 19.10 Regionális híradó 19.30 Telesport 20.05 Mentőosztag — angol— ausztrál tévéfilmsorozat 21.00 Vonzásban 21.45 Tipplista 21.55 Helló, világ! 22.35 A tudomány határain 23.00 Esti egyenleg 23.25 Napzárta előtt... 23.45 Betiltott filmek — Tűz van. babám! — csehszlovák film Március 18., csütörtök tv—1 9.05 A Financial Times kelet­európai gazdasági híradója 9.30 Közjáték 10.00 Pokoli paradicsom — bra­zil kalandfilmsorozat 12.00 Játék 12.15 ZOOM 13.05 Képújság 17.00 Délutáni egyenleg 17.10 Telesport 17.55 Helena — olasz tévéfilm­sorozat 13.30 Menedzser-magazin 19.10 Pénzvilág 19 40 Rajzfilmek 20.00 Atlanti kerekasztal 21.00 Híradó 21.30 Telesport 21.40 Szomszédok — teleregény 22.10 Friderikusz-show 23.35 Aktuális 0.05 A holland példa 0.55 Híradó 1.00 BBC-híradó TV—2 7.00—11.00 Napkelte 17.00 Keresztelő a Gyímesben 17.15 Ötöd-őlő 17.30 Kirakat 18.05 Prizma 18.45 Rajzfilmek 18.50 Elektor kalandor 19.00 Híradó 19.10 Regionális híradó 20.05 Showzás 20.35 Budapesti Tavaszi Feszti­vál 21.50 Férfi kézilabda VB 23.00 Esti egyenleg 23.25 Budapesti Tavaszi Feszti­vál — gálaest Március 19., péntek tv—1 9.30 Köziáték 10.00 Szomszédok — teleregény 11.00 Dallas — amerikai film­sorozat 11.50 Játék 12.05 Sorstársak 12.20 Segítség! 13.05 Képújság 17.00 Délutáni egyenleg 17.10 Évgyűrűk 17.40 Helena — olasz tévéfilm- sorozat 18.10 Képújság 18.15 Rajzfilmek 18.45 Pénzvilág 19.00 Ablak 19.55 „Maradjatok meg szere­tető mben! .. 20.00 Álljunk meg egy szóra! 20.10 Fejek 21.00 Híradó 21.30 Telesport 21.40 Dallas — amerikai film­sorozat 22.35 Panoráma 23.40 Korczak — lengyel— NSZK—francia—angol film 1.35 Improvízió — A Joy-együt­tGS 2.10 Híradó 2.15 BBC-híradó TV—2 7.00—11.00 Napkelte 16.05 Zsebtévé 16.40 Aranyfürt királykisasszony és a fürtöcskék 17.00 Euroklick 17.30 Pop-rock fehéren, feketén 18.00 Híradó, időjárás 19.10 Nagylátószög 19.00 Híradó 19.10 Regionális híradó 19.35 Produkció! ­20.05 Belső világunk — japán- svéd filmsorozat 21.00 TV2 kabarészinháza 21.55 Világvédett lehetne 22.05 Nótaszó 22.30 Miss Universe Hungary \ 23.00 Esti egyenleg 2.3.25 Napzártá előtt. .. 23.45 Boszorkánypéntek, avagy a varázslatok éjszakája a Halak jegyében Március 20., szombat tv—1 9.15 Közjáték 9.20 Jó reggelt adj, Istenem! 9.30 Mukidoki 10.00 Cimbória 10.10 Marian kisasszony és az ő vidám cimborái 10.35 Cimbora 11.05 Terepjáró 11.35 Kölyökidő délelőtt 12.00 Szezám utca 13.00 Tévémagiszter 14.30 Wurlitzer 15.05 A türelmes Maigret — an­gol krimisorozat 16.25 Képújság 16.30 Tájak, városok, emberek ... 17.00 Családi mozidélután 18.50 Médiamix 19.15 Hőmérő 20:40 Jó éjszakát kíván a Dis­ney! 21.00 Híradó 21.30 Telesport 21.35 Uborka 22.00 Modern román—amerikai film 23.40 Sztárleltár 0.30 Közjáték 0.35 Ada a dzsungelben — fran­cia—elefántcsontparti film 2.05 Híradó TV—2 7.00—9.00 Napkelte 9.05 Gazdaképző 9.35 Videák 10.00 Cigánymagpzin 10.25 Horvát nyelvű magazin 10.50 Német nyelvű magazin 11.15 Merre tovább, szlovákiai magyarság? 11.45 Román nyelvű . magazin 12.10 Szerb nyelvű magazin 12.35 Szlovák nyelvű magazin 13.00 Sorstársak 13.15 Família Kft. 13.45 Poptár 14.10 G. I. Joe — kommandó — razjfilmek 15.00 Az állatok védelmében 15.20 Légy a falon 18.00 A Gemini-faktor — angol ifjúsági filmsorozat . 18.26 Rajzfilmek 1Q,00 Knight Rider 20.00 A polip — olasz bűnügyi tévéfilmsorozat 21.55 Zene-óra 23.00 Esti egyenleg 23.25 Speciális Téli Olimpia 23.30 Telesport Március 21., vasárnap tv—1 8.25 Hagyd aludni a mamát és a papát! 8.55 „így szól az Ür!“ 9.10 Muzzy in Gondoland 9.15 This is the way 9.35 Vasárnapi turmix 12.05 Leg-Ieg-leg — különleges rekordok és rekorderek 12.35 Hazanéző 13.20 Világ-példa-tár 13.40 A lánc varázsa 14.40 Képújság 14.59 Zenélő filmkockák 17.30 Az Arany Könyvklub ajánlja 17.35 Örömhír 18.00 Walt Disney bemutatja 19.45 Szerencsekerék 20.20 A Hét 21.00 Híradó 21.20 Telesport 21.25 Góóól 22.00 Mozgóképek Rartökról 22.35 Dominique — angol film 0.05 Köziáték 0.10 XX. századi portrék TV—2 8.00 Napraforgó 9.04 Aerobic Simkó Andreával 9.20 A felvilágosodás országa: A liikiai civilizáció 9.45 Rajzfilmek 10.15 Veszélyes öböl — kanadai filmsorozat 10.45 Örömzene 10.55 Elektor kalandor 11.00 Garfield — rajzfilm 13.25 Magyar nemzetközi „ tor- nászbainokság 13.50 „Mily kedves a Te hajlé- • kod“ 14.20 Nótaszó a Tanne étterem­ből " 14.35 Gazdaképző 15.05 Sorsok 15.45 K + P , 16.20 Másfél millió- lépés Ma­gyarországon 17.00 Nézze meg a.z ember 17.05 Filmmúzeum — Karády Katnlin-sorezat — Forró me­zők — magyar film 19.00 Körzeti tévéstúdiók mű­sora , . 19.30 Kedves versem. Vörös­marty Mihálv: Az emberek 26.00 Família Kft 20.35 Zsaroló zsaruk — francia bűnügyi film 22.25 Telesport 22.45 Geopolis 23.30 Speciális Téli Olimnia 24.00 Boncy M — koncert Bu­dapesten V. IV.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék