STRUKTÚRÁK SZERVEZETEK STARTÉGIÁK IPARGAZDASÁGI SZEMLE 1995

1995 / 1-2. szám

31 6 6 6 3 truktúrák Szervezetek tratégiák ^ Ipargazdasági Szemle 1995/1-2 Michael A. Landesmann Kelet- és Nyugat-Európa integrálódásának pályája: utolérés, vagy lemaradás? Ari Kokko Az Európai Unióhoz való csatlakozás hatásai a beruházásokra és a növekedésre Svédországban Alain Henriot Magyarország Ausztriához és Portugáliához viszonyított versenyképessége Horst Tomann A nem törlesztett hitelek problémájának megoldási lehetó'ségei I v < I Az MTA Ipar- és Vállalatgazdaság-kutató Intézet folyóirata Ez a szám az OKTK támogatásával jelent meg

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék