A Sajtó, Sajtóügyi tudományos folyóirat, 1936 (10. évfolyam, 1-12. szám)

1936 / 1-2. szám

X. ÉVF. 1-2 SZ. BUDAPEST 1036 A SAJTÓ SAJTÓÜGYI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT A Magyar Újságírók Egyesületének, a Magyarországi Vidéki Lapok Orszá- \ gos Egyesületének, a Kát. írók és Hírlapírók Országos Pázmány Egyesü­letének, az Otthon írók és Hírlapírók Körének, az Újságkiadó Tisztviselők Nyugdíjegyesületének hivatalos lapja TARTATOM A SAJTÓ ERKÖLCSE ÉS SZA­BADSÁGA. GLATTFELDER GYULA A SAJTÖ HIVATÁSÁRÓL. SAJTÓ ÉS KÖZVÉLEMÉNY. Bartha István. ÜTVÉN ÉV BUDA ÉS PEST IRO­DALMI ÉLETÉBŐL. Marius. ÚJSÁG ÉS KÖNYV HARCA AZ ENYÉSZET ELLEN. Ernyei Frigyes. SAJTÓJOG BÍRÓI JOGGYAKOR­LAT. Balás P. Elemér. SAJTÓÉLET. BUDAPEST 19 3 0

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék