Balás P. Elemér: Sajtójogi gyakorlat, A Sajtó 1927. évi folyamából (A Sajtó Könyvtára 5. szám, 1928)

A SAJTÓ Könyvtára 1. szám. Balás P. Elemér: Rádió, szerzői jog, sajtójog. Ára .........................................1.20 P 2. szám. Balás P. Elemér: Szerzői jogi reformtörekvések. Ára ...............................1.20 P 3. szám. Dr. Wünscher Frigyes: Csonka­Magyarország Sajtója. I. rész. Budapest Ára.............................................................4 — P 4. szám. Dr. Wünscher Frigyes: Csonka­Magyarország Sajtója. II. rész. Vidéki lapok. Ára..............................................3.— P * Kiadja a CSÁTHY FERENC egyetemi könyvkereskedés és irodalmi vállalat részvénytársaság, Debrecen. Fiók : Budapest, /., Krisztina-körút 133• szám. Telefon: Krisztina 509-24. Megrendelhető minden könyvkereskedésben. ül Kérjen árajánlalot !!! Budapesti Vidéki laphlrdetéseit Budapesten Vidéken plakátjait távirati-űrlap, villamos-kocsi, autóbusz és mozi reklámhiidetéseit elhelyezi a Magyar Hirdető Iroda rt. Hirdetés-tervezeteket kidolgoz és a legpontosabban végrehajt, Fordító osztálya vállal az összes nyelveken szakforditást, üzleti levelezést, okmányokat hitelesen fordít. Budapest, IV., Városház-utca ÍO Telefon: 277-84. Telefon: 277—84.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék