Dr. Wünscher Frigyes szerk.: Csonka-Magyarország sajtója, III. kiadás (A Sajtó Könyvtára 8. szám, 1930)

A SAJTÓ KÖNYVTÁRA SZERKESZTI: WUNSCHER FRIGYES DR. 8. SZÁM CSONKA MAGYARORSZAG FIGYELMEZTETÉS. Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és egy hónapig terjedhető elzárással büntetendő, aki közgyűjteményben őrzött kéziratot, könyvet vagy más tárgyat eltulajdonítás szándéka nél­kül, de a kikölcsönzés tekintetében meghatáro­zott szabályok megszegésével elvisz vagy a sza­bályszerűen kikölcsönzött kéziratot, könyvet vagy más tárgyat a kikölcsönzésre megszabott határidő letelte után felhívás ellenére sem szol­gáltatja vissza. (1929:XI. t.-e. 46. §.) BUDAPEST, 1930 CSÁTHY FERENC EGYETEMI -KÖNYVKERESKEDÉS ÉS IRODALMI VÁLLALAT R.--T. KIADÁSA, DEBRECEN-BUDAPEST SAJTÓJA III. KIADÁS Gyűjtötte és összeállította: DR. WUNSCHER FRIGYES a Magyar Távirali Iroda igazgatója

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék