Dr. Sziklay János szerk.: A Magyar Sajtó Évkönyve 1939 (A Sajtó Könyvtára 19. szám)

Tartalomjegyzék - Irodalmi, kritikai és művészeti folyóiratok

153 Felelős szerkesztő és kiadó: Mogán Ákos. Szerkesztőség és kiadóhivatal: VII., Erzsébet-körut 9—11., II. em. Előfizetési ára: egy évre 10.— P. LÁTHATÁR. VIII. évfolyam. Megjelenik havonta. Szer­keszti: Csuka Zoltán. Kiadja: Studium Könyvkiadó rt. Felelős kiadó: Imre Kálmán dr. Szerkesztőség és kiadóhivatal: VII., Baross-tér 15. Előfizetési ára: egy évre 20.— P. LITERATURA MONDO. Eszperantó szépirodalmi lap. Szerkesztője: Kalocsai) Kálmán dr. Kiadója: Bieter Vilmos. Szerkesztőség és kiadóhivatal: IX., Soroksári-ut 38. Meg­jelenik évente hatszor. Előfizetési ára: egy évre 9.— P. MAI FIGYELŐ. V. évfolyam. Irodalmi lap. Szerkesztője: Szombati Sándor. Kiadó: Feik Antal. Szerkesztőség és kiadó- hivatal: VII., Klauzál-u. 21., II. em. 23. Megjelenik évenként tízszer. Ára: számonként 30 fillér. MAGUNK UTJÁN. A Fiatal Magyarság Írásai. IV. évi. Megjelenik évente tizenegyszer. Felelős szerkesztő és kiadó: Meggyes Ede. Szerkeszti: Surbán F. Zoltán. Szerkesztőség és kiadóhivatal: IV., Királyi Pál u. 7. Előfizetési ára: egy évre 2.80 P, egyetemi hallgatóknak 1.60, testületeknek 20.— P. MAGYAR CSALÁD. XVI. évfolyam. Tudományos és szép- irodalmi képes havi folyóirat. Felelős szerkesztő és kiadó: Balogh István. Szerkesztőség és kiadóhivatal: VII., Peterdy-u. 29. Előfizetési ára: egy évre 6.— P. Hirdetések díjszabása: mm-soronként 10 fillér. MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET. Havi folyóirat. XXXIX. év­folyam. Felelős szerkesztő és kiadó: Führer Miklós. Szerkesz­tőség és kiadóhivatal: IV., Molnár-u. 5ß. Előfizetési ára: egy évre 12.— P. Hirdetések díjszabása: egy oldal 120.— P. MAGYAR FOTOGRÁFIA. A Budapesti Fényképészek és Fénvképnagyitók Ipartestületének hivatalos havi közlönye. XIX. évfolyam. Főszerkesztő: Veres A. Pál. Felelős szerkesztő: Timár Dezső dr. Felelős kiadó: Hollós Mór. Szerkesztőség és kiadóhivatal: VII., Erzsébet-körut 43. Előfizetési ára: egy évre 6.— P. MAGYAR GONDOLAT. V. évfolyam. Tudományos és szépirodalmi képes folyóirat. Felelős szerkesztő és kiadó: Balogh István. Szerkesztőség és kiadóhivatal: VII., Hernád-u. 7., III. 25. Előfizetési ára: egy évre 4.— P. Telefon: 330—801.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék