Magyar Sakkélet, 1955 (5. évfolyam 1-12. szám)

1955. április / 4. szám

82 vickij beérte őket. Most már az utolsó fordulótól függött a »négyek« közé való 'bejutás. A világbajnok nagy erőfeszítéseket tett, hogy az élre szökjön, ez azonban a végig rá­menős stílusban játszó Gellernek si­került. A pontállás. az utolsó forduló előtt: Geller 12; Botvinnik, Szmisz- lov liy2; Szpasszkij 11; IHvickij, Pet- roszjan, Tajmanov IOV2; Furman, Kérész 10; Kotov, Mikenasz 9y2; An- tosin, Bcirisz'enko, Flphr 9; Avetibah, Lisztéin 8; Kan 6; Korcsnoj, Szima- gin 5y2; Scserbalkov 31/». Az igazi meglepetések azonban az utolsó fordulóban következtek be. Minthogy Szmiszlov döntetlenül, vég­zett Tajmanovval, Gellernek egy fél pont biztosította volna az egyedüli elsőséget. Geller azonban egy 81 lé­pésig tartó hatalmas küzdelemben alulmaradt Antosiimal szemben. Gel­lerrel most másodszor történik meg ez a baleset. A XVII. bajnokságon ugyancsak fél pont előnnyel indult az utolsó fordulóban és vesztett. Ak­kor ketten (Bromstein és Szmiszlov) megelőzték, Tajmanov pedig utol­érte. A mostani veszteség nem járt ilyen súlyos következményekkel, mert Geller így is első lett, csak osztoznia kellett az első helyet Szmiszlovval. A két kiváló nagymester még április folyamán egy hat játszmából álló párosmérkőzést vív a bajnoki cí­mért. Geller az egész versenyen vál­lalkozó szellemű, harcias sakkot ját­szott, igyekezett minden játszmában kenyértörésre vinni a dolgot. Ö nyerte a legtöbb játszmát, számsze­rűit tízet, de vesztett is ötöt. — Szmiszlov egyenletesen, nagy erővel küzdött, de a hajrában egy pilla­natra megingott még az ő vas aka­ratereje is. A beszámolók említik, hogy még mindig ellenszenvvel visel» teáik a sötét bábok iránt s ez némi­leg befolyásolja eredményességét. Egy másik nem várt esemény az utolsó fordulóban; Botvinniik meg­nyitási hibát követ el és gyalogot, majd játszmát veszít Kérésszel szemben! Ilyesmi a világbajnok sakkpályafutásában igen ritkán, vagy talán sohasem fordült elő. — Szpasszkij is gyalogot vesztett, Li­szicin fokozta a nyomást, de a fiatal mester megőrizte hidegvérét és hoz­záférhetetlen hadállást épített ki magának. így tehát Szpasszikijnak alkalma lesz Göteborgban küzdeni a világbajnok jelölt címért. Mélyen át­gondolt, eredtet! ötletekben gazdag, szinte érett játéka általános elisme­rést és rckonszenvet keltett. — He­ves harc dúlt két vetélytárs, ILivic- kij és Furmain között. Győzött a nagy lendületben lévő Iliviekij és ezzel bejutott a göteborgi verseny­zők közé. Petiroszjan győzött Scser- bakov ellen, így ő is biztosította, .he­lyét a négy szovjet képviselő között. Tajmanov tehát lemaradt. A dön­tetlen-taktika Petroszjannál és Ili— vaekijnél bevált, , mert Iliviekij csak egy játszmát vesztett öt nyerés rmel­J. Geller lett, Petroszjain pedig veretlen ma­radt. Igaz, hogy csak négy játszmát nyert. A részletek láthatók a táblázat­ból. A részvevők átlagos erejére és kiegyensúlyozottságára jellemző, hogy az első 11 versenyzőt mindössze két pont különbség választja el, s 63 százalékos eredmény elég volt az elsőséghez. Asztalos Lajos dr. * 105. SPANYOL MEGNYITÁS Geller Kotov 1. e4, e5 2. Hf3, Hc6 3. Fto5, a6 4. Fa4, Hf6 5. 0—0, Fe7 6. Bel, b5 7. Fb3, 0—0 8. d3, d6 9. c3, Ha5 10. Fc2, c5 11. Hhd2, Vc7 (Helyesebb TI.—, Hc6 12. Hfl, d5 13. ed:, Vd5:) 12. Hfl, Hc6 13. He3, Be8 14. d4!, ed: 15. cd:, Ff8 16. b3!, Hb4 (16.—, He4:?»re 17. Hd5 tisztet nyer.) 17. Fbl, He4: (Sötét üti a felkínált gyalogot, mert közvetlen veszély nem látható.) 18. Fb2, Fb7 19. d5, c4 (Sötét most 20. a3-at várta és a következő lépés- sorozatot készítette elő: 20.—, c3 21. Fe4>:, eb: 22. Fh7:f, Kh7: 23. Hg5t, Kh6l. A király itt viszonylagos biz­tonságban van, 24. Vg4-re 24. —, Be3: következhetik.) 20. be:, be: 21. Fe4;-', Be4: 22. Hg5, Be7 (22. —, Bee8-ra 23. Vg4, Hd3 24. Hfö! következik és 24.—, Bel:f 25. Bel:, Hb2:-re 28. Hh6t vezért nyer, 24. —, g6-ra pedig 25. Hh7:! dönt.) 23. Vh5, h6 24. Hf5!, Beirt 25. Bel:, 25. —, hg: (Ha 25.—, c3, akkor 26. Fc3:, Vc3: 27. Hh6:t! és matt három lépésben.) 26. Be3!, Fc8 (26.—, í6-ra világos a következő szép befejezést gondolta ki: 27. Vg6, Fc8 28. Hh6t, Kh8 29. Ff6:!, Hd5: 30. B&8, Ff5 31. Hf7f és nyer.) 27. Fg7d, Fg7: 28. Be8t és sötét fel­adta, mert 23.—, Ff8-ra 29. Bf8:í mattra visz. Egyike a XXII. bajnokság legszebb játszmáinak. (A. L.) 106. NIMZOINDIAI VÉDELEM Geller Szpasszkij 1. d4, Hf6 2. c4, e6 3. Hc3, Fb4 4. a3, Fc3:t 5. be:, c5 6. e3, Hc3 7. Fd3, d6 8. He2, b6 9. 0—0, Vd7 (Ez a lé­pés hármas célzattal történik: el­vonja a vezért a későbbi Fg5 kötés elöl, a4-ire néz, ahonnan majd eset­leg résztvesz a c4 gyalcg ostromlá­sában és végül előkészíti a hosszú sáncolást.) 10. e4, Fa.6 11. Fg5, 0—0—0'- 12. .Hg3?, (12. Hcl! a helyes folytatás. Erre nem jó a 12.—, cd: 13. cd:, Hd4: gyalcignyerés, mert 14. a4, HcG 15. Hb3 után világos támadása so- katígérő.) 12.—, h6! 13. Ff6:?, (Fe3!) 13.—, gf: 14. Hh5, cd: 15. cd:, Hd4: 16. Hf6:, Ve7 17. Va4?, Fb7 18. Hh3, (18. Hd5-re sötét 18. —, Vh4-gyel ve­szedelmes támadást vezethet be. Pl. 19. Va7:?, Hf3t! 20. igf:, Bhg8t 21. Khl, Vh3 védhetetlen mattal. Ha 18.—, Vh4-re 19. He3, akkor 19.—, Bhg8 20. Khl, f5 következik erős nyomással.) 18. —, Bhg8 19. Vdl, (19. Va7: nem megy 19.—, Bg2:f miatt.) 19. —, f5! 20. Bel, Vh4 — 21. f4, (Minőségvesztéssel jár, de világos királyállása 21. Hg3, f4 stb. után is reménytelen.) 21. —, e5 (Nyert az azonnali 21.—, Vel:t is.) 22. Bel, (Khl-re Bg4) ef; 23. Ffl, Vei: 24. Vei:, Hf3t 25. Kf2, Hel: ?6. Bel:, f3! 27. gf:, fe: 28. fe:, Bdf8t 29. Ke3, Fe4: 30. Fh3t, Ff5 31. Ff5:i, Bf5: Világos feladta. (A. L.) 107. K1RÁLYINDIAI VÉDELEM Szmiszlov Scserbakov 1. c4, Hf6 2. Hc3, g6 3. d4, Fg7 4. e4, d6 5. Hge2, 0—0 6. Fg5, c6 7. Vd2, b5! 8. eb:, (Ha 8. Hg3, akkor 8.—, be: 9. Fc4:, 'He4; 10. Hge4:, d5 stb. szabad játékkal.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék