Magyar Sakkélet, 1955 (5. évfolyam 1-12. szám)

1955. április / 4. szám

83 8. —, ob: 9. a3, (9. Ff6:, F£6: 10. Hb5:-tel világos gyalogot nyerhet, de ez esetben visszamaradna a fejlő­désben.) 9. —, Hc6 10. g3, Ha5 11. Vc2, hö? (Eddig sötét kitűnően játszott, e hi­bás lépés következtében azonban hátrányba kerül.) 12. Fi6:, Ff6: 13. bf!, Hc6 (13.—, Hc4-ire már megy 14. Hb5:.) 14. Hd5!, Fd7 (A világos vezér be­zárására irányuló kísérlet 14.—, Fd4: 15. Vc6:, Fal: 16. Va8:, e6-tal meg­hiúsul 17. Vc8:!-on.) 15. Hf6:f, ef: 16. Fg2, a5 17. 0—0, ab: 18. ab:, Vb6 <18.—, Hb4:-re 19. Vd'2 világosra előnyös.) 19. Vd2, Kg7? (Előbb 19.—, Bal: volt szükséges, hogy a bástya a8-on ne maradjon a g2 futó átlójában.) 20. Ba8:, Ba8: 21. e5!, (Ez az erőteljes csapás nem volna lehetséges, ha sötét előzetesen cserélte volna al-en. a bástyákat.) 21.—, dte; 22. de:, Bd8 23. ef:f, Kh7 (Kf6:-ra 24. Vh6:) 24. Ve3!, Ve3; 25. fe:, Hb4: 26. Bdl!, Hc2 (A tervezett minőségáidozat nyújtja sötétnek aránylag a. legtöbb döntetlen esélyt.) 27. Fc6, Fc6: 28. Bd8:, He3: 29. Hd4, Fd5 30. Hb5:, g5 31. Hc7, Fc4 32. Bd4, Fa2 33. Ba4, Fbl 34. Kf2, Hf5 35. Hd5, Kg6 36. Ba6, g4 37. He7t, Kg5 38. Hf5:, Ff5: 39. Ke3, Kg6 (39.—, Fe6-ra 40. Be6:. Most viszont világos megnyeri az Í6 gya­log megvédéséhez szükséges tempót.) 4. Kf4, Fe6 41. Ke5, feladta. (A. L.) 108. SPANYOL MEGNYITÁS Kérész Szmiszlov I. e4, e5 2. Hf3, Hc6 3. Fb5, a6 4. Fa4, Hf6 5. 0—0, Fe7 6. Bel, b5 7. Fb3, d6 8. c3, 0—0 9. a4, b4 10. d4, be; (Jó 10.—, ed: 11. cd:, Fg4 is.) II. de:, (Hogy vezérhuszárjával üt­hessen c3-ra.) 11.—, He5: 12. He5:, de: 13. Hc3:, a5! 14. Hd5, Hd5: 15. Fd5:, Ba6 16 Fe3, Fb4 17. Be2, Bd6 18. Vei, V. Szmiszlov 18. —, c6! (E finom gyalogáldozat lehetővé teszi, hogy sötét gyorsan mozgósítsa tisztjeit.) 19. Fc6:, Fe6 20. Vc2, (A Fb3 fe­nyegetés ellen.) 20. —, Vb8 (Fenyeget tisztnyerés 21. —, Bc8-cal. Még erősebb volt azonban 20.—, Fc4! 21. Vc4:, Bdlf, ami minőségnyerésre vezetett.) 21. Fd5, Fd5: 22. ed:, Bd5: (így sö­tét visszanyerte gyalogját és kissé kedvezőbben áll.) 23. Bel, Vd6 24. h3, Bd8 25. Vc4, h6 26. Bec2, Ve6 27. Ve2, (Az a4 gyalog gyengeségére való tekintettel elkerüli a. 27.—, Bdlí-kal fenyegető, végjátékra egyszerűsítő lebonyolí­tást.) 27. —, Vd7 28. Bc7!, (Most viszont világos áldoz átmenetileg gyalogot, hogy ellenjátékhoz jusson.) 28. —, Va4: 29. Fh6:!, Bdlf (Szmisz­lov nem bocsátkozik bele a 29. —, gh: 30. Vg4t, Kf8 31. Vh4 után elő­álló bonyodalmakba.) 30. Kh2, Bel: 31. Vg4?, (Nem szá­mít a következő sakkra. 31. Fel: után a játék nagyjában egyenlő.) 31. —, Bhlf! 32. Kg3, (32. Khl:-re 32.—, Vdlt vezércsere és gh:.) 32. —, Bd3t 33. Fe3, Be3:t! 34. fe:, Felt 35. Kf3, e4f! 36. Kf4, Bflf 37. Ke5, Vb5t 38. Kd4, Vb6t 39. Bc5, Fb4 és világos feladta. (A. L.) 109. SPANYOL MEGNYITÁS Szpasszkij Tajmanov 1. e4, e5 2. Hf3, Hc6 3. Fb5, a6 4. Fa4, b5 5. Fb3, Ha5 6. 0—0, (6. Ff7:t, Kf7: 7. He5:f-kal világos két gyalo­got és heves támadást kapna a tisztért. A sáncolás, minden kockázat nélkül, látható fejlődési előnyt biz­tosít világosnak. Ezért az 5. —, Ha5 lépés nem ajánlatos.) 6.—, d6 7. d4, Hb3: 8. ab:, f6 9. Hc3, Fb7 <9. —, F.g4 valamivel jobb.) 10. Hh4!, (Erélyesen használja ki sötét visszamaradottságát a fejlődés­ben.) 10.—, He7 11. de:, de: (11.—, fe:-re 12. f4 igen erős.) 12. Vf3!, Vd7 13. Bdl, Ve6 14. Fe3, g5? (Erre az erőszakos lépésre a fia­tal ellenfél csattanós választ ad. 14. —, g6-tal és Fg7-tel még lehetett volna ellenállást kifejteni.) 15. Hb5:ü, ab: (15.—, Bc8-ra 16. Vh5t következik és most 16.—, VÍ7- re 17. Hc7:t és 18. Bd8t nyeri a ve­zért, ha pedig 16.—, Hg6, akkor 17. Hg6:, Vf7 18. Vh3! tisztelőnyt szerez világosnak.) 16. Vh5f, Vf7 17. Ba8:t, Fa8: 18. Bd8f, Kd'8: 19. VÍ7:, gh: (Sötétnek bástyája, futója és huszárja van a vezérért, dte tisztjei között nincs meg az összjáték, királya rosszul áll és összes gyalogjai gyengék.) 20. Vf6:, Bg8 21. £3, h3 22. g3, Ke8 23. Ve5:, Bg6 24. Vb5:f, Fc6 25. V-b8+, Kf7 26. Vc7:, Bf6 27. Fg5, Be6 (27.—, Bf3:-ra 28. Fe7: tisztet nyer.) 28. b4, Kg8 29. Vb8, Hg6 30. K£2, He5 31. b5, Fe8 32. Fe3, Fd6 33. Vc3, Kf7 34. b6, Bf6 35. Ff4, Fd7 36. b7, Fe6 37. Fe5:, Fe5: 38. b8V, Fc8: 39. Ve5: és sötét feladta. 110. FRANCIA VÉDELEM Antosin Botvinnik 1. e4, e6 2. d4, d'5 3. Hc3, Fb4 4. e5, c5 5. a3, Fc3:t 6. be:, Vc7 (Hogy 7. V‘g4-et 7. —, f5-tel válaszolhassa meg.) 7. Hf3, He7 8. Fd3, (Pontosabb 8. Fe2, mert. sötét mindenképpen meg akarja lépni c5—c4-et.) 8. —, Hd7 9. 0—0, c4 10. Fe2, Hb6 11. Hel, Ha4 12. Fd2, Fd7 13. g3, 0—0—0 14. Hg2, f6 15. ef:!, gf: 16. Fg4, Hg6 17. Bel, Bde8 (Helyesebb 17.—, e5! teljes értékű ellen játék­kal.) 18. Vf3, Bhf8? (Most is 18.—, e5 volt helyén.) 19. Fh6, Bf7 20. Hf4!, Vd6 21. Be3, e5 22. Hg6:, hg: 23. dé:, Be5: 24. Ff4, Bfe7 (Kényszer, mert 24.—, Be3: 2a. Ve3: után sötétnek a Va7:, Ve8t és Fd6: háromszoros fenyegetés ellen nincs védelme.) 25. Fe5;, fe: 26. Vf8t, Kc7 27. Fd7:, Vd7: 28. Bael, e4 29. Vf6, Vd® 30. Vd6:f, Kd6: 31. f4, (Nem rossz, de egyszerűbb 31. f3 és azután h4.) 31. —, b5 32. Kg2, (Nem veszi fi­gyelembe sötét fenyegetését. De még nincs baj, világos állása olyan fölé­nyes, hegy elbírja ezt az elnézést.) 32. —, Hc3:! 33. Bc3:, d4 34. a4, dc: 35. ab:, Kc5 36. g4?, (36. Kf2, majd Ke3 és csak azután g4 még mindig biztosította a fölényt világosnak.) 36.—, Bd7! 37. Be2, Kb5: 38. h4, a5 39. h5, gh: 40. g5, Bd2, 41. Kf2, h4 42. g6, Be2;t 43. Ke2:, h3 44. g7, h2 45. g8V, hlV 46. Vd5t, Kb4 47. Í5, (További sakkokra a sötét király el­vándorol b2-re.) 47.—, Vf3t 48. Kel, Ve3t 49. Kdl, Ve5: és sötét feladta. (A. L.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék