Magyar Sakkélet, 1956 (6. évfolyam 1-12. szám)

1956. november-december / 11-12. szám

IV. ÉRDY BELA DR.: Ill—IV. osztályú sakkozók oktatási anyaga-----------35 F ARAGÓ PAL: Metszőpont probléma, mely nem Novotny---------------252 F LECK FERENC: Versenybírói jelentés a Magyar Sakkélet 1955. évi nk. előközléses 2 lépéses mattfeladvány versenyéről---------------------23 F EJÉR GY. DR.—PÁKOZDY F. DR.: A legjobb vidéki sakkozók csillagszerző versenye Debrecenben------------------------------------------233 FLORIAN TIBOR: A FIDE XXVII. kongresszusa-----------------------------217 A sakkozás Közép-Keleten-------------------------------------------------------157 A szovjet—jugoszláv csapatmérkőzés----->---------------------------------179 B otvinnik világbajnok svájci szimultánkörútja------------------------------91 D r. Gelenczei könyve a francia védelemről---------------------------------255 É rdekességek a hastingi versenyről-------------------------------------------66 J ugoszlávia XI. sakkbajnoksága----------------- 105 Magyarok Varsóban-----------------------------------------------------------------------25 Tanulságos végjátékok a varsói mérkőzésről----------------------------------62 F ÖLDEÁK A.—KÁRPÁTI A.: Versenybírói jelentés az OTSB 1956. évi 3 lépéses véletlenmatt versenyéről----------------------------------------------239 Magyar sakkolimpikonok egyéni teljesítményei 169 Női bajnokság (1956) középdöntői 202 203 Női bajnokság (1955) döntője 9 Prága, 1956 82 Románia VIII. bajnoksága 30 Steinitz emlékverseny (Prága, Mariánske Láznc) 174 Szikra SE mesterversenye 147 Szikra SE vegyes-mestervensemye 249 Szmederévszka-Palanka, 1956 134 Szovjetunió XXIII. sakkbajnoksága 60 XI. magyar bajnokság döntője 7 XII. magyar bajnokság elődöntői 83 XII. magyar bajnokság középdöntői 195 197 200 231 XII. sakkolimpia, Moszkva, 1956 223 229 Ulan Bator, 1956 176 Vera Menchik emlékverseny 116 Folyamatos rovatok FÖLDEÁK A.—VÉCSEY Z. DR.: Maróczy Géza végjátékművészete — 128 FÜLÖP S.—KÖBERL F.: A III. főiskolás csapatvilágbajnokság-------101 FÜL ÖP SÁNDOR: Beszámoló a IV. országos sakkértekezletről-----------86 G EREBEN ERNŐ: A csehszlovákiai Steinitz emlékverseny----------------172 A Szikra SE vegyes-mesterversenye-------------------------------------249 GRA ETZER GYÖRGY: A BTSB végjáték-témaversenyéről---------------118 I D. HONFI KAROLY: A női sakkbajnokság középdöntője, Szegedi' csoport-----------— —----------------------------------------------— 203 A XII. MB elődöntője, Szegedi csoport-------------------------------------84 A z 1955. évi női bajnokság döntője-----------------------------------------8 KÁ DÁR GÁBOR: Sokkal gyorsabb a nyerés (Hozzászólás)----------------38 KAPU JENŐ: A XII. MB középdöntője, Pécsi csoport--------------------199 A z olvasó hozzászól 38 87 156 7/TII. borító 256 263 Budapesti TSB hírei 67 156 178 Elmulasztott lehetőségek 17 36 110 Feladványok és tanulmányok 21 45 68 94 117 141 165 189 213 238 266 Hazai sakkesemények .19 37 67 90 116 137 161 188 212 237 265 Irodalom 46 90 160 184 211 255 Játszmák 38 63 92 112 139 162 185 207 234 257 Játszmák önálló elemzésre 20 114 164 187 210 Küllőid 28 32 4/III. borító 136 212 265 Levelezési versenyek 18 33 65 4/III. borítóiul 138 7/III. borító 184 204-236 264 Népszerű sakkelmélet 150 177 205 OTSB közlemények 17 32 88 89 166 Tanulj kombinálni 16 33 90 138 161 188 211 Lelkiismeretfurdalás-------—-------------—-----------------------------------115 KA TONA LAJOS: A női sakkbajnokság középdöntője, Budapesti csoport------------------------------------ 202 KÉMÉNY IMRE: Tájékoztató az 1956—57. évi budapesti csapat­bajnokságokról ------------------ 178 KO RÁNYI ATTILA: Két könnyű tiszt — egy huszár ellen---------------109 K ÖBERL FERENC: Szovjet sikerek a drezdai versenyen---------------79 K RAJCSOVITS MÁRTON: Tegyük tömegmozgalommá a középiskolás sakkozást —-------------------------------------------------------183 LENGYEL LEVENTE: Az Ulan Bator-i nemzetközi verseny-----------175 LI NDNER L.—PÁROS GY.: Bírói jelentés az OTSB 1956. évi 2 lépéses mattfeladvány versenyéről------------ 270 M ÉSZÁROS GYULA: A XII. MB elődöntője, Győri csoport-----------8? MOLNÁ R ISTVÁN: Sakkélet a Vakok Szövetségében------------------------176 N AGY ö.—NEUKOMM GY.: Versenybírói jelentés az OTSB 1956. évi 3 lépéses mattfeladvány versenyéről------------------------------------------268 NAVAROVSZKY LÁSZLÓ: Aljechin emlékverseny------------------------------77 N ÉGYESY GYÖRGY DR.: A XI. MB jelentősége a megnyitás­elmélet szempontjából (I.)------------------------- 53 T anulságos végjátékok a V. Meteor versenyéről--------------------— 12 OZ SVATH ANDRÁS: A lengyel és a magyar KTH barátságos versenye 134 PÁROS GYÖRGY DR.: Versenybírói jelentés a »Sztálinváros« előközléses miniatűr 2 lépéses mattfeladvány versenyéről----------------191 B írói jelentés a Magyar Sakkélet 1952. évi »Kezdők versenye« 2 lépéses mattfeladvány osztályáról---------------------------------- 270 V ersenybírói jelentés a Magyar Sakkélet 1955. évi nemzetközi végjáték-tanulmány versenyéről--------------------------------------------- 268 PÁSZTOR LAJOS: Szabadságunk születésnapjára------------------------------73 R ATZ JANOS: A sakkjáték gyöngyeiről (Hozzászólás)------------------------156 R OMANOVSZKIJ P.: A »nyert« játszma megnyerésének művészete — 148 SÁLLÁY ROLAND DR.: Emlékezzünk régiekről...-----------------------------244 MEGNYITÁSOK (Elől a játszma sorszáma, utána vastagabb szedéssel az oldalszám) Albin ellenesei 138 176 163 194 Alj echin-védelem 68 92 Angol megnyitás 12 20 20 28 49 60 60 80 61 80 118 156 188 224 192 229 215 251 220 260 AntaJ-védelem 105 133 121 163 ,135 173 221 261 Barcza-megnyitás 200 234 Bécsi megnyitás 64 83 1151 185 165 194 204 242 Benoni-védelem 44 44 (176 209 201 235 216 257 BlaCkmar-csel 19 20 Budapesti védelem 65—66 83 Ca ro—Kann-véd elem 4 7 70 93 89 114 102 132 203 235 212 249 Csigorin-védelém 114 145 Fél-indiai védelem 1 3 Féiszláv védelem 172 206 Francia védeilem 26 30 47 51 62 81 115 146 195 230 Grünfeld ^védelem 81 112 123 163 Holland támadás 58 77 Holland védelem 23 29 32 38 42 43 91 114 127 164 170 201 Katalán megnyitás 69 92 76 106 Királycsel 63 83 Királyindiai támadás 7 10 52 63 95 115 219 260 Királyindiai védelem 5 7 14 20 16 20 21 28 21 28 24 29 27 30 34 39 35 40 50 61 55 65 74 106 84­-85 113 86 114 96 122 98 124 99 124 120 162 124­-125 164 133­—34 173 136 175 143 180 167 198 177 209 178 210 184­-85 210 186 211 198­-99 233 202 235 213 249 226—27 263

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék