Magyar Sakkélet, 1957 (7. évfolyam 1-12. szám)

1957. március / 1-2. szám

PILLANATKÉPEK A XII. SAKK OLIMPIÁK ÓL 1. IVKOY—KOLAROV (J ugoszlávia) (Bulgária) 2. PANNO—KELLER (Argentina) (Svájc) 2. BARDA—KÉRÉSZ (Norvégia) (Szovjetunió) 4. WALTHER—INGERSLÉV (Svájc) (Dania) • ö. PAUEVSZKI-BALU (Bulgária) (Svájc) G. JAUREGUI—SZAPIRO (Chile) (Lengyelország) 7. BARCZA—MATANOV1CS (Magyarorsz.) (Jugoszlávia) 8. K ILI P—HADI LLES (Csehszlov.) (Fülöp-szig.) Sötét lép 1. Ívkor:—Kolarov: 1. Hg5!. Fg5: 2. Fg5:, H£g6 3. He6!, íe: 4. Ve6:t, KÍ8 5. Bd3. HÍ5 6. ef:, Vb6 7. Vd6f — Sötét feladta. (1:0) 2. Panno—Keller: 1. Fe6:!, Ve5 2. Hc5:, Fc5: 3. Ff5, Bfe8 (3. Fd4:? Vg4+!, Kh8 5. Vh5!) 4. Vh5!, Fd4: í>. Bd4::. Vd4: 6. Bc7! — Sötét feladta. (1:0) 3. Baráti—Kérész: 1. —, He5! 2. de:, Bd3: 3. eí:. Bdl:!! 4. íe:, Bel.f 5. KÍ2, Be3:! 6. Ke3:, BeS — Világos feladta. (0:1) 4. Walther—Ingerslev: 1. HdC. Fd6: 2. ed:, Vd6: 3. Hl'5!, Vd2: 4. He7t, KÍ8 5. Fd2:, Ke7: 6. Fb4:!-, Ke8 7. Fa5!, Bc2: 8. Fd8:, Kd8: 9. Bacl, Ba2: 10. Bc3 — és sötét fel­adta. (1:0) 5. Paderszki—Blau: 1. Bg7:l, Kgí: 2. Ve4!, BÍ7 -3. Va8: — Sötét feladta. (1:0) 6. Jauregui—Szapiro: 1. Bg6:!, cd­2. Vd5:, Fe6: 3. Bg7:f!, Kg7: 4. Vg5;r, Kh7 5. Vh6f, Kg8 6. Fd4, 16 7. Vg6!% Kh8 8. Kd2, és világos nyert. (1:0) 7. Barcsa—Matanovics: 1. —. Bd4:! 2. Bc8:t, Hc8: 3. Vc2, Bg4:f 4. hg:, Hí3t! 5. Kg2, Vg4:f — Világos fel­adta. (0:1) 8. Filip—Badilles: 1. Bh7:ü, Kh7: 2. Vh2f, Kg8 3. fg:, BÍ7 4. gf:+. Kf7: 5. Vh5+, Kg7 6. Vh6r, Kf7 7. g61, Ke8 8. Vh8-!-, Ff8 9. g7 — Sötét fel­adta. (1:0) 9. Conmdy—Angos: 1. —, Hd4:! 2, Iíd4:, a5ü — Világos feladta. (0:1) 10. Momo—Campomanes: 1. hg:í, FÍ3 2. Vh4. h6 3. Hi’5:!, Hd5 (ef:? 4. Ff7t!) 4. g7!, Fg7: 5. Hd6f, Kf8 Ö. Bh3, Hge7 7. Bf3f, Kg8 8. BÍ7, BÍS 9. Vh5, Vd8 10. Fc2 — és világos nyert. (1:0) 11. Uhlmann—Szafvat: 1. He4:’ Fh6:? 2. Fd7:!, Vd8' 3. Fe8:, Ve7 (Ve8:? 4. H£6f) 4. Fc6 — és világos nyert. (1:0) 12. Maüett—Joffe: 1. Hg61, fg: 2. Vg6:f, Kh8 3. f61, Bd7 4. f7!, Bf7: (Különben Hf6) 5. VÍ7:, Hc2: 6. Vg6. Vei: (Különben Bf8:+) 7. Bel:, Hel: 8. Fc4, d5 9. ed:, Bd8 10. Hf6, gf: 11. Vl'6:i, — Sötét feladta. (1:0) I). CONRADY-ANGOS (Luxemburg) (Görögorsz.) 10. MOMO—CAMPOMANES (Mongolia) (Fülöps/.igetek) Világos lép 11. UHLMANN—SZAFVAT (NDK) (Irán) 12. MALLETT—JOFFE (Chile) (Svédország) X X W' ■ & A:. m m « ms m 11» i m mmz ..... H %& ■ m ü m m a m m m mm* Világos lép MAGYAR SAKKÉLET — Szerkesztő bizottság: Barcza Gedeon. Bán Jenő, Tóth zászló. A feladvanyrovatot Páros György és Sziráki Géza, a levelezési rovatot Negyesy György vezeti. — Kiadja a Sport Lap- és Könyvkiadó Vállalat. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V. Hold u. 1. Telelőn: 114-800. 128-464. Szerkesztőségi fogadó-órák: hétfő és csütörtök 13—15 óra kö­zött. — Terjeszti a Posta Központi Hírlap Iroda. Budapest, V, József nádor tér 1. Telelőn: 180-850. Csekt-srámlaszáni: 61 239. Előfizetési díj egész évre 36. —. fél évre 13.—. negyed évre 9.— Ft. Kézbesítési ér, egyéb panaszok bei* *« uhetők a Sport Lap- és Könyvkiadó terjesztési osztályán: Budapest. VIII., Rákóczi út 57 a, telefon: 143-468.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék