Magyar Sakkélet, 1962 (12. évfolyam 1-12. szám)

1962. december / 12. szám

MAGYAR SAKKÉLET 189 re Fc3t — Ve4:t és utána Vb7: nyer, 36. Kíl-re pedig Bf3:t 37. Ff3:,Vf3:t stb. dönt) 36. Va5, (Ez volt világos utolsó reménye, de a megtámadott bástya mégsem lép el!) sakk&sa’m&Hya'k^ 36. —, Bf3:! 37. Ve5: (37. Vd8:f, Kh7 után a matt védhetetlen, leg­feljebb időt lehetne húzni 38. Vg8f, Kg8: 39. d8Vf, Kh7-tel.) 37. —, Ve5: 38. Ff3:, c3 — és eb­ben a reménytelen helyzetben vilá­gos túllépte a gondolkodási időt (0:1). Elemezte: Sándor Béla mester Fegyelmi határozat A Magyar Sakkszövetség elnöksége' 1962. november 10-én a következő hatá­rozatot hozta: Sinka Brigittát, Magyarország női sakk­mesterét a Magyar Népköztársaság tör­vényeinek (vám-rendelkezéseinek) meg­sértése és a szocialista sporterkölcs sú­lyos megsértése miatt 1. a válogatott keretből kizárja, 2. minden hazai egyéni versenytől egy évre és minden külföldi versenytől két évre eltiltja, 3. egy évre megvonja az összes ked­vezményeket, amelyeket mint élverseny­ző, a válogatott keret tagjaként élvezett. A Budapesti Sakkszövetség megrendezte az I. és n. osztályú egyéni bajnokság döntőjét. Az I. osztályú dön­tőben 7,5 ponttal mesterjelölt!, 7 ponttal csillagos I. osztályú minősítést, a II. osztályú döntőben 6 ponttal I. osztályú minősítést lehetett szerezni. Az I. osztályú bajnokságban a bajnoki elmet holtverseny után párosmérkőzés döntötte volna el, mivel azonban mind­két játszma döntetlenül végződött, a Berger—Sonnebom értékelés szerint Fa­ragó Iván nyerte el a bajnoki címet. Részletes eredmény: I. osztályú bajnokság Versenybíró: Mohácsi László 1. Faragó Iván JSI 8,5 pont 2. Braun Zoltán Pénzverő 8,5 .. 3. Polgár István XX. Petőfi 7,5 »» 4. Zentai Gyula MTK 6,5 5. Széli Lajos Táncsics 6,5 6. Mák Ernő Vasas 6 7. Káposztás Miklós Vasas 5,5 8. Puszta Sándor Telefon 4 ,, 9. Vezér István Belker 4 10. Petrovay István Testvériség 3,5 11. Jaksa Zoltán Petőfi 3 »» »> 12. Frey Gyula Telefon 2,5 n. osztályú Versenybíró: 1. Zllahy Ádám bajnokság Gáspár János FTC 9 pont 2. Bodó Mihály ASI 8 tt 3. Béres Andor BELÜGY 7,5 tt 4. Kardon Zoltán XX. Petőfi 7 5. Stugel József Láng 7 6. Lányi Lóránt Dinamó 6 a 7. Zsigmond Alajos Nyugati V. 6 ti 8. Kelemen Lajos Szállítók 5 ,, 9. Dr. Boda Kálmán Epelem 4 »» 10. Koszecz János EVTK 3,5 ** 11. Horváth Alajos Izzó 2,5 12. Koronghy Gyula BEAC 0,5 h Kitüntetés A Magyar Testnevelési és Sport Tanács elnöksége Flórián Tibor nemzetközi mes­ternek, a Magyar Sakkszövetség főtitká­rának „A Testnevelés és Sport Kiváló Dolgozója” kitüntető elmet és jelvényt adományozta. A kitüntetést Egri Gyula, az MTST elnöke adta át. Január 10—február 6 : ORSZÁGOS BAJNOKSÁG A XVIII. magyar sakkbajnokság döntő­iét — a kiírás szerint — 1963. január 10— február 6. között rendezi meg a szö­vetség. Színhely ezúttal Is a Műszaki Egyetem színházterme, Budapest IX. Ki­nizsi utca 1—7. A verseny fordulói: január 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19 , 22, 23, 24, 2«, 27, 28, 31: február 1, 2, 4 és 6. Függőnapok: ja­nuár 13, 17, 20, 25, 29; február 3 és 5. Szabadnapok: január 21 és 30. Játékidő a fordulókon délután 16-tól 21 óráig, a függőnapokon délelőtt 9-től 13-ig és dél­után 16-tól 20-ig. A bajnokságra váltható belépőjegyek és bérletek tárgyában a Magyar Sakk­szövetség (V. Néphadsereg u. 10., telefon: 116-616) ad felvilágosítást. Budapesti hírek — A XIII. KERÜLETI HSK I. osz­tályra minősítő versenyt rendezett, amely­nek végeredménye: Katona. Antal 10, M. Szabó András 9,5, Halász György és Anda Géza 8,5, Dér Attila és Nagy Jenő 8, Halányi Ferenc 7,5, Nádor István 6, Szabó Lajos 5, Ambrus László és Varga Jenő 4,5, Zuber Gábor 4, Kele László és dr. Rátái László 3,5 pont, — A PÉNZINTÉZETEK SK esillagszerző versenyt rendezett az alábbi eredmény­nyel: Császár Imre, Dános László és Hochberg Gábor 8, Szarka Károly 7, Kákóczy János 6,5, Halász Ferenc 6, Pap Ferenc 5,5, Balzám István 5, Korpás Attila 4,5, Vannay János 3,5, Limbrun- ner Tibor 3, Stolba Sándor 1 pont. — A GANZ-MÄVAG I. osztályra mi­nősítő versenyének eredménye: Szo- boszlay Gábor, Avar Tibor és JJudy Attila 8, Cseterics István és Lászlop Fe­renc 6,5, Murányi Artúr 6, ifj. Csorba Kálmán és Komáromi József 3, Vas­vári Károly 2,5, Juhos Sándor 2, Kul­csár Béla 1,5 pont. — A MOM sakkszakosztálya. csillag­szerző versenyt rendezett 14 részvevő­vel. A mesterjelölt! norma 8,5 pont volt. A csillagos I. osztályú minősítés meg­szerzéséhez 8 pontot kellett elérni. Az eredmény: Puschmann László 9,5, Béky Dezső, Erdei Nándor, Koppányi István, Lányi Győző 8,5, Róna Tivadar, Radnóti Béla 8, Pottomyai László 7, Vezekényi András 6,5, Topolyt László, Aranyi Jó­zsef, Ormos Gaszton 4, Róna Attila 3,5, Schréder István 2,5 pont. — A PEDAGÓGUS SK I. osztályra minősítő versenyének eredménye: Mol­nár Imre 8, Molnár Emil 7,5, Closo Ist­ván, Sárközi Ferenc és Péchy József 7, Kiss Gyula 6,5, Erdész Imre és Csorba Miklós 5,5, Bajczár András és Serfőző István 4, Kozsik Csaba 3,5, Krumityl Dö­mötör 0,5 pont. — XVI. KERÜLET. A Közért házibaj­nokságot rendezett. Első Papp János lett Juhász Sándor és dr. Villusz István előtt. — A XIV. KERÜLETI SAKKSZÖVET­SÉG a Könnyűipari Varrógépgyár szak­osztályával közösen villámcsapatversenyt rendezett november 7. tiszteletére. A ver­senyt a Telefongyár csapata nyerte meg, a Varrógépgyár és a Konverta csapata előtt. — A BP. VÖRÖS METEOR november 11-én rendezett női vlllámtomájának győztesei: Karakasné 13. Kmetovics 12,5, Sillyéné 11, Patakiné (Brádt Anna) és Honfiné 0 pont, Vidéki hírek — BACS MEGYE. Átalakult a Kecs­keméti Városi Sakkszövetség. Az új ve­zetőség: elnök Hajdú Ernő, helyettese Gyöngyösi János, titkár Nagy András, az ifjúsági bizottság vezetője Iványosi Szabó Tibor. — BORSOD MEGYE. Bükkszentkeresz- ten a KPVDSZ vlllámversenyt rende­zett. Győztes lett Szolnoki József, he­lyezettek Vágner Lajos és Irlang Gyula. — A Felszabadulási Kupa csapatverse­nyen, amelyen 10 csapat indult, győztes lett a Miskolci Élelmiszerklsker. Válla­lat, második az OTP, harmadik a Ru­házati Bolt. — BÉKÉS MEGYE. A megyei sakk- szövetség megrendezte a megye villám csapatbajnokságát, amelyen 9 csapat vett részt. Győztes lett a Gyulai Medosz, második az Orosházi Kinizsi, harmadik a Békéscsabai VTSK. — ESZTERGOM. A városi Béke Kupa csapatversenyt az Esztergomi Szövetke­zetek csapata nyerte, második az EDASZ, harmadik a Szerszámgépgyár lett. — FEJÉR MEGYE. A megyei válogatott 20 táblán mérkőzött Zalaegerszegen Zala megye válogatottjával. A találkozó 10:10 arányban döntetlenül végződött. Utána Somogy megye válogatottjával találko­zott Kaposváron a megyei válogatott. Izgalmas küzdelem után Fejér megye győzött 10,5 : 9,5 arányban. — HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. A városi sakkszövetség a felszabadulás 18. évfor­dulójára villámversenyt rendezett, ame­lyet Rieger Ferenc nyert meg. — KAPOSVÁR. A Táncsics Mihálv Gimnázium fennállásának 150. évfordu­lója alkalmából rendezett ünnepségek keretében Szabó László nemzetközi nagy­mester élménybeszámolót, majd szimul­tánt tartott. A nagymester 36 játszmából 35-öt megnyert; Lemer József (Közg. Techn.) döntetlent ért el. — LETENYE. A járási sakkszövetség az üzemi és hivatali csapatok részére versenyt rendezett. Első a KIOSZ lett, a Népfront, a Ktsz és a Járási Tanács előtt. — MISKOLC. A városi sakkszövetség I. osztályra minősítő versenyének ered­ménye: Varga László 9,5, Koszorús Pál 9, Gáti Károly 8, Dollák István és Szabó Ferenc 7, Gúla László és Kiss Béla 4,5, Kaposi László és Márkus Tamás 4, Gás­pár Mihály és Nándori Rezső 3,5, Tarpay József 1,5 pont. — A KPVDSZ egyéni bajnokságának győztese Bácsaljai Lajos (MÉH) lett, Nagy János (MÉH) és Tő- zsér Lajos (Élelmiszer) előtt. — ÓZD. A járási TST megrendezte Ózd város egyéni bajnokságát. A végered­mény: Lehoczky József és Maczkó Ist­ván 8, Centner János és Kovács Aladár 7,5. Gutyán Mihály és Nyerges Ferenc 7, Bellér Gyula 6, Szűcs Ferenc és Ko­vács Lajos 3,5, Mlskovics József és Dankó Árpád 3, Csömör Vilmos 2 pont. — SZOLNOK. A megyei szövetség no­vember 7-én Szabó László nemzetközi nagymester meghívásával szimultánt ren­dezett. Eredmény: +18, -2, —0. A döntetleneket két H. o. versenyző, Kun Sándor (Mezőtúr) és Tory Kálmán (Kis­újszállás) érte el. — SZOMBATHELY egyéni bajnokságát 8 részvevővel rendezték meg. A vég­eredmény: Szokolszky 5,5, Molnár 5, Pálmai 4,5, Szombathy 3,5, Udvardl és Szabó 3, Kovács 2, Albertini 1,5 pont. — VAS MEGYE. A megyei sakkszövet­ség Sárváron rendezte I. osztályra minő­sítő meghívásos versenyét az alábbi eredménnyel: Wohl Tádé 9,5, Pünkösthy Huba 8,5, Gócza Béla és Méhes József 8, Takács József 7,5, Markó Miklós 7, Mészárics József 5,5, Halál József 5, Gaugler Zoltán 3, Szallnka József 2, Timár Tibor és Gaugler László 1 pont. — VESZPRÉM MEGYE. A megye vá­logatottja 8,5 : 2,5 arányban legyőzte ba­rátságos mérkőzésen Vas megye válo­gatottját, ­V

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék