Magyar Sakkélet, 1968 (18. évfolyam 1-12. szám)

1968. december / 12. szám

236 MAGYAR SAKKÉLET Budapesti csapatbajnokságok I. osztály: Űjesti Dózsa 103, Belker 100, Elzett 94, Elektronikus 91,5, Ruházati Szakszerve­zet 85, KGM 85, Selyem kikészítő 79,5, MÉM 73,5, Statisztika 72,5, Táncsics 71, Külker. 68, Kip. Min. 63, XIII. HSK 62, Sajtó 41 pont. Tartalék I. osztály: MTK 93,5, Tipográfia 81,5, Vörös Me­teor 80,5, Honvéd 69, BEAC 67, Spartacus 63.5, Pedagógus 61, Izzó 58,5, FTC 57,5, OTP 54, Postás 53,5, Belker 46,5 pont. II. osztály, Maróczy-csoport: HM Petőfi 100, Mélyépterv 97, Autóbusz 90.5, Pesterzsébeti Közalkalmazottak 89, Péterfy Kórház 77,5, Barossi Hungária 76, Utasellátó 75, Elektromos 74,5, Labor Fel­szerelés 72,5, Gumigyár 71,5, Egyesült Gyógyszer 69,5, Vörös Meteor Nők 69,5, BHEV 65, Közért 64,5 pont. II. osztály Cliarousek-csoport: Vörös Csillag Traktorgyár 125, Vasút­építő 114,5, Vakok 93, Uvaterv 85, Kulich 77.5, Magyar Pamut 77, Szolgáltató Spar­tacus 76,5, MÁV Igazgatóság 76, EVTK 72.5, Pénzverő 70,5, Beloiannis 59, Egyet­értés 58, Kohászati Alapanyag 54,5, XIII. Közért 36 pont. Tartalék II. osztály: Honved 75, MTK 72,5, VTSK 72, Előre 68.5, Újpesti Dózsa 63, Bp. Petőfi 59, Test­vériség 55,5, Postás 51, HM Petőfi 50, Kip. Mm. 46,5, Szállítók 42 pont. III. osztály, Rétliy-csoport: MOM 75. Vertesz 74,5, X. Petőfi 64,5, Siketek 63,5, Törekvés 63, Dinamó 62,5, Telefongyár 53, Selyemkikészítő II. 51, Vasútépítő II. 50,5, Tüker 49,5, Kőbá­nyai Textil 42 pont. III. osztály, Asztalos-csoport: Vörös Meteor Hl. 84,5, Volán 81 Mű­Tö^ElőA 77’5' Budai Spartacus l0„\ e zUI' S7,5’ Erzséóeti Spartacus 5^5,..I?azsóSuSy 59» Magyar Pamut II. 54, Mp°ontSl C1PÖ 50’5’ BMG 50’ H Tanács Megyei csapatbajnokságok ,Í3AIÍA,NYA meGYE: Pécsi Ércbánya 14 ínaií'o01 Banyasz’ Pécsi Bányász II. BAcs MEGYE: Bajai Spartacus, Kecskeméti FGT, Kiskunhalasi MEDOSZ 8 induló. BÉKÉS MEGYE: Békéscsabai VTSK, Orosházi Kinizsi, Gyulai MEDOSZ 10 in­duló. — BORSOD MEGYE: Ózdi Kohász, Ka­zincbarcikai MTK, Miskolci Helyiipar. 12 induló. — CSONGRAD MEGYE: Makói Sparta­cus, Szegedi Falemez, Kiskundorozsmai SK, 9 induló. — FEJER MEGYE: Székesfehérvári MÁV Előre, Dunaújvárosi Kohász, Alapi TSZSK. 6 induló. — GYŐR MEGYE: Győri Vasas ETO, Győri Textiles, Mosoni Vasas, 4 induló. — HAJDÜ MEGYE: Debreceni EAC II, Debreceni VSC, HM Fazekas SE, 6 in­duló. — HEVES MEGYE: Mátraaljai Bányász, Füzesabonyi VSK, Siroki Vasas, 4 induló. — KOMÁROM MEGYE: Esztergomi SZIM VASAS, Sárisápi Bányász, Magyar Viscosa SE, 8 induló. — NÓGRÁD MEGYE: Salgótarjáni ZIM Vasas, Salgótarjáni BTC, Nagybátonyi Bányász, 9 induló. — PEST MEGYE: Ceglédi Spartacus, Váci Vasutas Abonyi TSZSK, 6 induló. — SZABOLCS MEGYE: Nylrehgyázai Kinizsi, Nyírbátori Kinizsi, Tiszalöki HSC, 4 induló. — SZOLNOK MEGYE: Szolnoki Olajbá­nyász, Mezőtúri TSK, Jászberényi Lehel, 8 induló. — TOLNA MEGYE: Tolnai Vörös Lo­bogó, Mázaszászvári SK, Dombóvári VSE, 6 induló. — VAS MEGYE: Szombathelyi Vasas, Szombathelyi Haladás, Sárvári Kinizsi, 8 induló. — VESZPRÉM MEGYE: Veszprémi Köz­lekedés, Keszthelyi Spartacus, Padrag- kúti Bányász, 7 induló. — ZALA MEGYE: Zalaegerszegi Épí­tők. Nagykanizsai MEDOSZ, Lenti Vörös Meteor, 13 induló. Megyei bajnokcsapatok területi döntője Az országos versenybíróság négy cso­portba osztotta a megyei bajnokcsapato­kat, s a csoportelsőség az országos csa­patbajnokság n. osztályába való jutást jelentette. 18 megye küldte el bajnokát, csupán Somogy nem képviseltette magát, így két négyes és két ötös csoport ala­kult. Az egyes csoportok végeredményei: BAJAI CSOPORT Verseny vezető: dr. Máthé László Hely Sportkör 1 2 3 4 Pont 1. Bajai Spartacus — 8,5 8 7,5 6 2. Makói Spart. 3,5 — 7 7 4 3. Tolnai V. L. 4 5 — 6,5 2 4. Komlói Bány. 4,5 5 5,5 — 0 GYÖNGYÖSI CSOPORT Verseny vezető: Ejury Jenő Hely Sportkör 1 2 3 4 5 Pont 1. Mátraaljai B. — 7 6,5 6,5 10 8 2. ZIM Salgót. 5 — 6 6,5 6,5 5 3. Ceglédi Sp. 5,5 6 — 6 6.5 4 4. MÁV Szfhv. 5 5 5,5 6 _ 8,5 3 5. Szolnoki O. 2' 5,5 5,5 3,5 — 0 GYŐRI CSOPORT Verseny vezető: Balogh László Kitüntetés A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Kommunisták Magyar- országi Pártja megalakulásának 50. évfordulója alkalmából Szerényt Sándort, a Pártfőiskola nyugalma­zott igazgatóját a Munka Érdem­rend arany fokozatával tüntette ki. A kitüntetett csaknem egy év­tizede elnöke a Magyar Sakkszövet­ségnek és lapunk szerkesztő bizott­ságának. Kívánjuk, hogy a sakko­zás fejlesztése érdekében kifejtett társadalmi tevékenységét még hosz- szú ideig ugyanolyan siker és meg­becsülés kísérje, mint amilyet több évtizedes politikai és mozgalmi mun­kásságával elért. László 5, Szolnoki Mihály 4, dr. Cioso István 3,5, dr. Vágfalvy Béla 1,5, Grem- sperger László 0,5 pont. III. csoport: Staar Gyula, Ormos Gasz- ton 8, Szlabey Géza 7,5. dr. Borsos Elek, Fehér Gyula 5, Nagy Endre, Szabó Jó­zsef 4,5, dr. Jancsó Barna, dr. Horváth Iván 4. Henney Emil 3,5, Princz Róbert 1 pont. — BUDAPEST II. osztályú egyéni baj­nokságának döntője: Kesztler Ferenc 9, Holczinger Ferenc, Szilágyi Gábor, Csep- regi István 6,5, Andorffy Adám 5,5, Köt­ner Ferenc 5, Sándor Pál, Hausknecht János 4, Majoros Sándor, Karkus Károly 3, Juhász Flórián 2 pont. — AZ V. KÉR. SAKKSZÖVETSÉG csil­lagra minősítő I. osztályú versenyt ren­dezett. Részletes eredmény: Rusovszky Imre 10, Székely Péter, Budai Attila, Ke­rekes Attila 9,5, Molnár János 8,5, Gál Attila 7, Versitz Péter, Bende Ede, Mo- csai László 6,5 Szabó Zsolt 6, Gara Al­bert 5, Öry István 3,5, Borsos Dániel 3, Kiss Géza 0 pont. — A MAGYAR NÉPHADSEREG Köz­ponti Klubia több rendezvénnyel ünne­pelte a Magyar Kommunista Párt 50 eves évfordulóját. Ezek között szerepelt a vil­lám-csapatverseny is meghívott 10 fős sportkörökkel. A széppen díjazott ver­senyt az Oipestl Dózsa nyerte a Honvéd és a HM Petőfi előtt, a szovjet tisztek csapata negyedik lett. Vidéki hírek Hely Sportkör 1 2 3 4 5 Pont 1. Sz. Vasas _ 6 ,5 4,5 9 8 6 2. Győri ETO 5,5 — 8 8 6 5 3. SZIM Esztg. 7,5 4 — 7,5 6 5 4. Zalaeg. Ép. 3 4 4,5 — 6,5 2 5. Veszpr. Köz. 4 6 6 5,5 — 2 NYÍREGYHÁZÁI CSOPORT Verseny vezető: Katona Lajos Hely Sportkör 1 2 3 4 Pont 1 2 3 4 * * * * * * II. 1. Ózdi Kohász — 5 8,5 10 4 2. Bcsabai VTSK 7 _ 5 7,5 4 3. Ny. Kinizsi 3,5 7 — 8,5 4 4. Debreceni VSC 2 4,5 3,5 — 0 Egyenlő pontszám esetén (győzelem 2 pont, döntetlen 1 pont) elsősorban az egymás elleni eredmény, másodsorban az olimpiai pontszámítás döntötte el a he­lyezést. Budapesti hírek — A BUDAPESTI SAKKSZÖVETSÉG csillagos I. osztályú egyéni bajnokságát három csoportban rendezte s 75°/o-os tel­jesítménnyel mesterjelölt minősítést le­hetett szerezni. A csoportok eredményed: I. csoport: Révész Tamás 8, dr. Halász György 7,5, Sinkovics Péter, dr. Barabás József 7, Dékán Gábor, Kovács Gyula, Apáti Márton 6, Surányi Andor 5, Szalai Iván, Novák Zoltán, Lányi Lóránt 4, Cynolter Erzsébet 1,5 pont. II. csoport: Kerkay Jenő 8, Bakay Béla, id. Rózsavölgyi Péter 7,5, Forró Pál 6,5, Mátlé Tivadar 6, Schubert Gyula, Ury — BARANYA MEGYE: A Pécsi Bá­nyász csillagszerző versenyének eredmé­nye: Kis Árpád 9, Kovacsics József, dr. Horváth Imre, Molnár István 8,5, Kama­rás Lajos 8, András Ferenc 7,5, Szabó János, Czéh István, Lénáit Endre 7. Pe- terfalvi János, Kocsis László 5,5, Grün- wald Mátyás 4, Asztalos Ferenc 3,5, Csík Mihály 1,5 pont. — A Pécsi Ércbánya II. osztályra minősítő versenyét Glatt Gábor nyerte, második Hámori András lett — A Dunaszekcsői TSZ által ren­dezett Duna Kupa egyéni versenyt Ko­vács Imre nyerte. — A siklósi járás egyéni bajnokságának győztese Mehring István lett, második Ózdi Lajos, harma­dik Szabó Sándor. — A siklósi járás spartakiád versenyén 287 versenyző in­— MISKOLC. A Helyiipari SK I. osz­tályra minősítő versenyének eredménye: Besenyei Tibor, Keczer János 10,5, Ko- rompai Béla 10, Bodnár Ferenc 9, Ná- csa András 8, Tarpay József 7,5, Perjési Béla 6,5, Szűcs István, Winkler Dezső, Berczeli Barnabás 6, Krusniczky Tibor 3,5, Bauerfeind Béla 3, Pisák László 2,5, Darvas Árpád 2 pont. — A Vasútas SC I. osztályra minősítő versenyének ered­ménye: Puhl Ferenc 8, Bartók Zoltán, Orosz Béla, Nagy Kálmán, Kiss Béla, Kaposi Zoltán 7,5, Szabó Ferenc 5,5, Ko­vács Lajos, Szekeres Sándor 5, Bemáth Sándor 3,5, Kuti János 1, Körmendi László 0,5 pont. — A Spartacus csillag­szerző versenyének végeredménye: Lo- bermayer István 9, Hőck István, Torda Zoltán, Gáspár Mihály 7,5, Bernáth Sándor 6, Kiss Béla, Rekó János 5,5, Varga László, Nagy Kálmán 4,5, Gável László 4, Makai József 3,5, Glück Mik­lós 1 pont.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék