Magyar Sakkélet, 1971 (21. évfolyam 1-12. szám)

1971. január / 1. szám

2 MAGYAR SAKKÉLET Horváth Géza (XX. kér.) 6,5—6,5 pont­tal. Leány úttörők: 1. Kas Rita (IX. kér.) 9.5, 2. Dombóvári Agnes (XIII. kér.) 9, 3. Müller Mariann (V. kér.) 8, 4. Rata- lies Éva (VII. kér.) 1. 5. Vass Ilona (XXII. kér.) 6,5, 6. Dávid Zsuzsa (VI. kér.) 6 ponttal. Fiú kisdobosok: 1. Szidon Péter (VII. kér.) 9,5, 2. Pirityi András (XIX. kér.) 8.5, 3. Mosonyi György (V. kér.) 7.5 ponttal. Leány kisdobosok: 1. Gergely . Mária (XIX. kér.) 8,5, 2. Valeva Milena (Hl. kér.), 3. Breuer Katalin (V. kér.) 7,3— 7,5 ponttal. A négy egyéni versenyszámban elért pontok alapján a csapatbajnokság is kiértékelésre került. Az olimpia dön­tőjével azonosan az együttesek itt Is 2 úttörőből és 1 kisdobosból tevődtek ösz- sze. A fiú csapatbajnokság győztese a VII. kerület lett, megelőzve az V. kerületet és a harmadikként végző XIX. kerüle­tet. A leányok csapatbajnokságában az V. kerület diadalmaskodott, a második he­lyen a XXII. kerület végzett, harmadik pedig a II. kerület együttese lett. A Budapest bajnokság szép lebonyolí­tásáért elismerés illeti mind az úttörő és sakkszerveket, mind a Budapesti Sakkszövetség versenyvezetőit, Mohácsi Lászlóval az élükön. Oroszlányban — az úttörők és spor­tolók közös nagy erőfeszítésével minden előkészület megtörtént a VI. Té­li Ottörő Olimpia megrendezésére, ió versenytermek, gazdag program és izgal­mas sportcsaták vártak a résztvevőkre. A december végén lebonyolított orszá­gos döntőről legközelebb számolunk be. Schneider Miklós „Felelj, ha tudsz" Az 1970. évi decemberi szám 226. ol­dalán közölt feladatok megoldása. 1. Barcza Gedeon, Benkő Pál, Bilek István, Dely Péter, Flórián Tibor, Fo­rintos Győző, Portiseh Lajos, Sándor Béla, Szabó László. — 2. Lángos Józsa, Karakas Éva, Ivánka Mária. — 3. Má­sodik lett. — 4. Ivánka Mária, Verőci Zsuzsa, Honfi Károlyné. — 5. Verőci Zsuzsa. — 6. Karpov (Szovjetunió). — 7. Adorján András, második lett. — 8. Szabó László 1956-ban, amikor a világ­bajnokjelöltek versenyén a harmadik helyen végzett. — 9. Magyarország csa­pata. — 10. Bp. Vörös Meteor. Iiiüsági sakkélet Az úttörő olimpia előmérkőzései Budapesten Az előmérkőzések első lépcső jeként már szeptember végén és október ele­jén megkezdődtek az általános isko­lák házibajnokságai. Egyelőre még nincs pontos számunk arról, hogy ezeken ösz- szesen hány úttörő és kisdobos ült a sakktábla mellé, de az már bizonyos, hogy jóval többen, mint az előző évek­ben. Ezt követően — már a Budapesti Sakk- szövetség bekapcsolódásával — került sor a kerületi bajnokságokra. Íme a kerületi bajnokok névsora (a II.. a xn. és a XXII. kerületi adatok még nem állnak rendelkezésre): I. kér.: Pogáts József (Várfok u. isk.) és Balogh Györgyi (Tigris u. isk.) út­törők, Selmeci Zoltán (Alagút u.) és Hernáth Ildikó (Mészáros u.) kisdobo­sok. — III. kér.: Martinyák András (Zá­por u.) és Komoróczy Piroska (Raktár u.), valamint Fekete Tibor (Raktár u.) és Milena Valeva (Raktár u.). — IV— XV. kerületek összevont bajnoksága: Mészáros Sándor (Kozák tér) és Németh Piroska (Alagi tér), továbbá Járó Kiss Ildikó (Bocskai u.) (fiú kisdobos baj­nok nincs). — V. kér.: Honfi György (Szemere u.) és Müller Mariann (Apá­czai Cs. u.). illetve Mosonyi György (Szemere u.) és Sánta Ágnes (Szemere u.). VI. kér.: Eisler Béla (Karikás F. u.) és Dávid Zsuzsa (Gorkij f.), valamint Brányi László (Gorkij f.) és Földesi Erzsébet (Szinyei M. u.). — VII. kér.: Bartos Balázs és Ratalics Éva, illetve Szidon Péter és Tóth Ágnes. — VEH. kér.: Kamarás Péter (Somogyi B. u.) és Földes Anna (Ságvári isk.), továbbá Leit- ner Zoltán és Holler Ilona (mindkettő Somogyi B. u.). — IX. kér.: Pintér Gá­bor (Költői u.) és Kas Rita (Hámán K- u.), valamint Jánosi Márton (Stollár B. u.) és Búza Judit (Gyáli út). — X. kér.: Egedi István (Kápolna tér) úttörő és Patrik István (Keresztúri út) kisdobos. (Leány versenyt nem rendeztek.) — XI. kér.: Varga Miklós és Szanográdi Mag­da (mindkettő Mérnök u.), illetve Mak- ray Zoltán (Bogdánffy u.) és Forró Erika (Mérnök u.). XIII. kér.: Mihályfi László (Thälmann u.) és Dombóvári Ágnes (Váci út), to­vábbá Ráöi Árpád (Rajk L. u.) és Len­gyel Ibolya (Váci út). — XIV. kér.: Lad- vánszky Károly (Vámos I.) úttörő és Németh Attila (Egressy) kisdobos. (Le­ány verseny nem volt.) — XVI. kér.: Zempléni András és Ilecskó Anna (mind­kettő Hősök tere), továbbá Kapuvári György (Fekecs u.) és Földes Ildikó (Táncsics u.). XVII. kér.: Dombai Szűcs Ferenc (Gö­csej u.) és Köröndi Bernadette, vala­mint Tolmár Zoltán és Szén Ágnes (mindhárom Szabadság sugárút). — XVIH. kér.: Mihályi István és Hu ja An­na, illetve Czirankó Gyula és Blaskó Ida. — XIX. kér.: Szabó György (Petőfi u.) és Szauter Edit (Ady E. u.), továb­bá Pirityi András (Petőfi u.) és Gergely Mária (III. sz. isk.). — XX. kér.: Hor­váth Géza és Kovács Mária, valamint Rent Béla és Mucsi Katalin. — XXI. kér.: Szlávik Pál (Rákóczi u.) és Lu- ricza Ágnes (Petőfi u.), illetve Zagy­vái András (Iskola tér) és Rondzik Zsu­zsanna (Gombos tér). A budapesti döntőben már csak a kerületek legjobbjai állhatták rajthoz. Főleg az előmérkőzések körültekintő és csaknem zökkenőmentes lebonyolításá­nak köszönhető, hogy ez alkalommal elmaradtak a múltban néha már kí­nossá vált viták és reklamációk az indu­lási jogosultság kérdésében. Verseny- napról-versenynapra szépszámú érdek­lődő jelenlétében folytak a játszmák, melyek nagy harcot hozták és a vá­rakozásnak megfelelő színvonalat mutat­tak. A döntőkön 42 fiú és 36 leány út­törő, 18 fiú és 20 leány kisdobos vett részt. A budapesti döntő résztvevői nem­csak a bajnoki címért, hanem egyben az országos döntőbe jutásért is küzdöt­tek, svájci rendszerben, tíz fordulóban. A Budapest bajnokság végeredménye: Fiú úttörők: 1. Bartos Balázs (VII. kér.) 8,5, 2. Tóth Zoltán (V. kér.) 7,5, 3. Pintér Gábor (IX. kér.), 4. Zempléni András (XVI. kér.), 5. Egedi István (X. kér.) 7—7, 6. Honfi György (V. kér.), 7. A XXVI. magyar sakkbajnokság résztvevői. Ülő sor: Balogh László versenybíró, Bárczay, Dely, Navarovszky László szakfelügyelő, Flórián Tibor főtitkár, Bilek, Lengyel, Kluger, Lányi Lajos versenybíró. — Álló sor: Sax, Balogh Béla, Vadász, Tompa, Adorján, M. Kovács, Hradeczky, Sápi, Polgár, Tóth Béla, Portiseh Ferenc.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék