Magyar Sakkélet, 1972 (22. évfolyam 1-12. szám)

1972. november / 11. szám

202 MAGYAR SAKKÉLET Hazai sakkesemények KITÜNTETÉSEK November 7-q alkalmából a magyar sakksport fejlesztése érdekében hosszú évek során végzett kiemelkedő értékű munkájának elismeréseképpen Szerényi Sándort, a Magyar Sakkszövetség elnö­két, a Magyar Népköztársaság Sport­érdemérem arany fokozatával tüntet­ték ki. * A sakksport fejlesztése terén végzett kiváló munkájának elismeréséül a Ma­gyar Népköztársaság Sportérdemérem bronz fokozatát adományozták Szeles Imrének, a Békés megyei Sakkszövetség főtitkárának. * Ugyancsak november 7-e alkalmából kapta meg a Testnevelés és Sport Ki­váló Dolgozója kitüntetést Miskei József, a Minősítő Bizottság tagja. Dr. Viktor Jánosnak, a Budapesti Sakkszövetség irodavezetőjének érdemeit a Testneve­ié sés Sport Érdemes Dolgozója kitüntető jelvénnyel ismerték el. Országos csapatbajnoksúg X. forduló (október 22.) OB. I. MTK—BEAC 6,5:7,5 (Portisch L.—Szé­kely M. 1:0. Hradeczky—dr. Földi dön­tetlen. Lukács—Rajna döntetlen). Szál­lítók—BVSC 6:8 (Faragó—Dely döntet­len, Sándor—dr. Liptay 0:1, Balogh B.— dr. Eperjesi döntetlen), FTC—Pécs 5 5— 8.5 (Polgár—Flesch 0:1, dr. Nagy B.— Kádár döntetlen. Koós—Koszorús 0:1). Tipográfia—Zalaegerszeg 7,5:6,5 (Barcza —Portisch F., Navarovszky—Horváth T.. Geszosz—Babits döntetlen). V. M. Egye­tértés—Diósgyőr 9 5—4,5 (Szabó L.—Bo­kor 1:0. Bilek—Titkos 1:0. Forintos—dr. Perecz 1:0), T. Dózsa—Debrecen 5:9 (M. Kovács—Filep 0:1. Hajtun—Kovács L. döntetlen, Eigler—Kosa 0:1), Bp. Spar­tacus—Bp. Honvéd 6:8 (Csőm—Ozsváth döntetlen, Haág—Vadász 1:0. Honfi—Pet­rán 0:1). X. forduló (október 15.) OB II. — KELETI CSOPORT XIII. Petőfi—Pécsi Bányász 13:1. BKV Előre—Videoton 12,5:1.5, Ganz MÁVAG— OTP 5,5:8.5. Bp. Vasas—Vasas Izzó 8:6. MÉM-Viscosa 8.5:5.5. Vasas Láng—Kecs­kemét 6:8, Dunaújváros—MÁV DAC 7:7. OB. H. — NYUGATI CSOPORT VCS DUTRA—Miskolci Spart. 10:4, Szeged—BSE 7:7. Salgótarján—Szentes 7:7. Gyöngyös—Ganz Vili. 8:6, KGM— DEAC 8:6, Vasútépítő—Békéscsaba 9.5— 4,5. Bp. Postás—Miskolci Műegyetem 6.5:7,5. Budapesti hírek BUDAPEST 1972. évi férfi I. o. egyéni bajnokságának végeredménye: Lévai Rezső, Mocsai László, Kulcsár Miklós 9—9. Csorvási Árpád 8. Kesztler Ferenc 7. Lakat Gyula 6,5 Szauer Ferenc 6. Frey Gyula 5,5. Kovács Zoltán 4,5 Ne­mes György 4, Sipőcz Sándor, Soós István 3,5—3,5, Holczinger Ferenc 2,5 pont. — A BKV Előre elhunyt intézőjük, Rosenbach Rezső emlékére megrendezett üzemi egyéni sakkbajnokságán negyven­négyen indultak. Az ,,A” döntőben Walter Mihály és Révai György végzett az első két helyen 6—6 ponttal, harma­dik Kotolák Antal 5,5 ponttal. A ,.B” döntő győztese Krasznai István. Vidéki hírek — BATTONYA. Az ötödik alkalommal megrendezett Felszabadulási-emlékver­seny a következő végeredménnyel zá­rult: Siskov Viktor (szovjet) és Szántó István (Békéscsaba) 9—9, Jámbor János (Békéscsaba) és Klinkov Jevgenyij (szovjet) 8.5—8,5, Takács Ferenc (Pécs) és Bacsúr Imre (Orosháza) 8—8, Székely Sándor (Szolnok) 6. Lagzi György (Mu- rony) és Bánszky János (Békéscsaba) 4.5— 4,5, Leskó Béla (Oroszlány) 4, Bo- kodi Béla (Szolnok) 3, Laposnyik And­rás (Battonya) és Gál József (Battonya) 2.5— 2,5, pont. — FONYÓD. Verőci Zsuzsa nemzetközi mester augusztus 20-án 31 táblán sakk­szimultánt tartott +19—5=7 eredménnyel. Nyertek Benei Sándor (Fonyód). Hor­váth Lajos (Blelle,) Illés Attila (Hács), Liszkay Mihály és Kovács Lászó (Fo­nyód) Döntetlenül véjgzett: Angyal Lajos (Kaposvár). Bata Lőrinc és Horváth Gé­za (Fonyód). Böröcz Gyula és Sinkó Jó­zsef (Marcali). Szöghy József és Szolno­ki Katalin (Budapest.) — GyÖR. A városi sakkszövetség egyéni csapatversenyt rendezett a me­gyében. A csapatversenyt — meglepe­tésre — Mosonmagyaróvár négyese nyer­te 28,5 ponttal Sopron 21,5 és Győr 15,5 előtt. Az egyéni versenyt a soproni FAC játékosa. Horváth Endre csillagos I. o. nyerte 8,5 ponttal. 2. Antal László (Mosonl Vasas) 8. 3. Felsmann Tibor (Mosoni Vasas) 7,5 ponttal. — MAKÓ. A helyi Spartacus sakkszak­osztálya és a Járási sakkszövetség Usz- kay Miklós-emlékversenyt rendezett, amely egyben csillagos I. o-ra minősí­tett. Az élcsoport végeredménye: Tar­ján Tibor 9.5. Bihari János 8.5, Déri Fe­renc és Balázs Tibor 8—8. Szekeres Mi­hály és Szentesi Sámuel 7,5—7,5 pont. — Augusztus 20-án Portisch Lajos nemzet­közi nagymester 37 táblás sakkszimul­tánt adott, és +27—2=8 eredménnyel végzett. A nagymester ellen Halmai László és Jeszenszki Ferenc győzött, míg Szentesi Sámuel, Balázs Tibor, Oláh Gyula, Szollárov Emil. Domokos László, Tatár István, Kurusa József és Székely József döntetlent ért el. — NYÍREGYHÁZA. A megyei sakkszö­vetség csillagszerző versenyének vég­eredménye: Hingyi Gy. 9, Kerékgyártó I. 8. Orsó M. 7,5, Marton J. 7. Kovács M.. Kardos J., Szilágyi S. 5,5, Péter L., Orosz J. 5, Jánosi L. 3,5, Kondor S. 2,5, Bodor L. 2 pont. — SÁRBOGÁRD. Bíró György mester augusztus 20-án a helyi művelődési ház­ban 23 táblás szimultánt adott. Az ered­mény +17=3—2. A mester ellen győzött Tolnai István és Bereck Imre, míg dr. Juhász Miklós, Kasza János és Szép Bé­la döntetlent értek el. — SÁRVÁR. Szeptember 1-én, a helyi Vasas Kultúrtermében Sárkány Pál szi­multánt tartott +9—1=2 eredménnyel. —SZERENCS. Több hónapos (!) küz­delem után ért véget az 1972. évi „II. Szerencs Kupa'’ egyéni sakkverseny. A 26 induló közül Kurucsai István szerezte meg a győzelmet Tóth István. Kristó­fon Kornél, Balázsfalvi József, Kállai Gyula előtt. A győztesek és helyezettek értékes díjakban részesültek. — VESZPRÉM MEGYE. Lilienthál An­dor nagymester szimultánkörútja során először Keszthelyen előadást és szimul­tánt tartott. A 21 táblás szimultánon a nagymester 17 győzelmet aratott, míg Veres Katalin, Kámán Attila. Szántó Jó­zsef és Rákos József döntetlenül végzett. A következő állomás Veszprém volt. ahol 34 táblán játszott a nagymester és csak három döntetlent .. engedélyezett. Karantheba Anna, Bardóczy Károly és Nyakas János érte el a fél pontot. — ZALAEGERSZEG. Az Építők sport- egyesület alkotmány ünnepi mesterjelölt versenyének végeredménye: Dömötör József. Horváth Imre 9—9. Berecz János 8.5. Rosta Sándor 8, Balázs Ferenc, Né­meth István 6—6. Erdész Ferenc 4,5. Ha - ász Gyula. Horváth Tibor 4—4. Toókos Béla 3.5. Végh József 2,5, Dakó Járcs 1 pont. A megvalósulás küszöbén Szerkesztő bizottságunk távlati tervei­ről még az év elején áprilisi számunk_ ban tájékoztattuk olvasóinkat. A terveket — részletes kimunkálásuk után — jóváhagyásra terjesztettük fel. A felsőbb szervek, köztük az anyagi alapokat fedező Ifjúsági Lapkiadó Vál­lalat megadták hozzájárulásukat. így te­hát a Magyar Sakkélet történetének je_ lentős mérföldkövéhez érkezünk 1973. ja­nuár elsejével: — megnő lapunk terjedelme, — megjavul papírminősége, — modernizálódik előállítási technikája, — lerövidül a nyomdai átfutási idő A terjedelem megnövekedése igen je_ lentős mértékű lesz, az eddigi 20 oldal helyett 28 oldalon jelenik meg lapunk. A többlet lehetővé teszi, hogy sokolda­lúbban, színesebben tájékoztassuk sak„ kozóinkat a hazai és a nemzetközi sakkélet időszerű, tanulságos, érdekes vagy megoldásra váró problémáiról, új­donságairól. Helyet kap a humor, a sakktörténet, a rejtvény; bővül a szak„ mai tanácsadás; az ifjúsági rovat, a le­velezési sakkra fordított rész, és még sorolhatnánk elképzeléseinket, amelyeket a megnőtt terjedelem tesz lehetővé. Halaszthatalanul sürgős dolgunk volt a papírminőség megjavítása is. A jobb papíron olvashatóbbak a be­tűk, szebbek az ábrák, egymagában is a javulás érzetét keltené az olvasóban. Mi mégis tovább mentünk ennél, való­ban áttérünk egy új, sokkal tetszető­sebb, modernebb nyomdatechnikára — és amit bizonyára még nagyob örömmel fogadnak: nagyob betűméretekrel A diagramok is nagyobbak lesznek, amint az újonnan megrendelt készlet megérkezik Angliából. A kecskeméti Petőfi Nyomda új sze­dőgépein megrövidül a lap előállításá­nak ideje is, s remélhetjük, hogy rit„ kábban fog előfordulni a késés. Hűséges olvasóinknak szinte valameny- nyi régi panaszát orvosoljuk és megvaló­sítjuk óhajukat a fejlesztések által. Mindezekért az előnyökért azonban meg kell fizetni az ellenértéket is! Ami a Magyar Sakkélet új árát illeti, arra törekedtünk, hogy minél kevesebb terhet hárítsunk át az olvasóra. Emiatt hirdetéseket fogadtunk el a borító hát­só lapjára. Több ráfizetést vállalt ma­gára a Kiadó is. Mi szerkesztők pedig ugyanazzal a létszámmal látjuk el a meg növekedett feladatokat. Mégis mind- ezek ellenére igénybe kell vennünk az olvasó hozzájárulását is, számonként 2 Ft. erejéig. Mindössze ennyivel fog többe kerülni a jövő évi Sakkélet. Felkérjük tehát kedves előfizetőinket, hogy a jövő évre szóló előfizetéseknél évi 60 Ft-tal, félévi 30 Ft-tal számolja­nak. (Szerkesztő Bizottság) Kérjük olvasóink szíves támogatását, fizessenek elő a meg- újhodott Magyar Sakkéletre! (Évi elő­fizetési ár: 60 Ft.) Biztosítsa előfizetés­sel kis példányszámú lapunkat!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék