Magyar Sakkélet, 1972 (22. évfolyam 1-12. szám)

1972. március / 3. szám

Levelezési versenyek Papp Árpádnak is igaza van: a döntő- hiba — a játszma feladásában volt! A végállásban 20. Vd2! minden fenyegetést elhárít Vg5 és Hg3 védelemmel. Ha 20. —, Vh5 következik 21. Vf4 lépés védi a Vh3 fenyegetést. Olimpiai csapataink összeállítása A VII. sakklevelezési olimpia döntőjé­nek. és a VIII. olimpia elődöntőjének végleges névsora lapzártakor még nincs megállapítva, de az már biztos, hogy Magyarország bejutott a VII. olimpia döntőjébe, mint az elődöntő 1. csoport­jának győztese. Mind a döntő, mind az elődöntő ver­senyei szeptember 1-én indulnak, de a nevezési határidő mindkettőre március 20-áp jár le. Ezért a Levelezési Bizott­ság február 22-iki ülésén határozott két csapatunk összeállítása felől. Levelezési sakkozásunk fejlődését mutatja, hogy most már csak „kellemes gondjaink” voltak, mert mindkét csapat számára több érdemes versenyző állott rendelke­zésre. A válogatásnál azt tekintettük a fő szempontnak, hogy az utóbbi időben nyújtott eredmények alapján kiktől re­mélhetjük a jó teljesítményt. Mindkét csapatunk eredményessége nagyon fontos érdekünk. A bizottság alapos megfonto­lás után az alábbi két csapatot jelölte ki. A VII. olimpia döntőjére: Flórián Ti­bor, Brilla-Bánfalvi Sándor, Dalkó Nán­dor. dr. Sallay Roland, Meleghegyi Csa­ba, Ozsváth András. Tartalékok: Krisz­tián Gábor és Müller László. A VIII. olimpia elődöntőjére: Monos­tori Lajos, dr. Mosonyi Kálmán, Schrancz István, Kenéz Pál, dr. Bata János, Fodor László. Tartalékok: Dobsa Sándor és Czrenner Károly. Egyéb versenyhírek, eredmények A Holland Levelezési Sakkszövetség meghívásos nemzetközi levelezési ver­senye két és fél évi küzdelem után be­fejeződött. A Bernhards herceg-alapít­vány támogatásával megrendezett vetél­kedésben 8 ország 11 versenyzője vett részt. A mezőny magas színvonalát jelzi, hogy a nemzetközi mesteri normát mind­össze 5,5 pontban állapították meg. Az első helyet meglepetésre, de teljesen megérdemelten a holland A den Ouden foglalta el, veretlenül, 8 ponttal. A második helyen holtverseny alakult ki Brilla-Bánfalvi Sándor és a holland C. Groeneveld közt. Mindketten 7 pontot Tanulj számítani ! I. Siskov V.—Uzsoki Á. (Breyer-emlék- verseny, 1971. XII.): 71. f4!, Ke3 (71. —, Kd5 72. He5, Ke6 73. Hg6:!) 72. Hf6?, (A nyerés útja: 72. He5!, f6f 73. Kg4ü, g5 74. Í5) 72. —, KÍ3! 73. Hg4, Kg3! 74. Hf8 (így már természetesen nem jöhet He5, mivel í6f után a király nem léphet g4-re. Ezért lényeges a sötét királyt a fontos 13, g3 mezőkön tartani.) 74. —, Kf3 75. Hd5, Ke4 76. He7, Kf3 és a 90-ik lépésben döntetlen (0,5.0,5). II. Lengyel B.-M. Kovács L. (Breyer- emlékverseny, 1971. XII.) 53. Felt?, (53. Ke3!, Ke5 54. Fe4, f5 55. Fg2, d5 56. Ff3, és a gyaloglépések lassan elfogynak.) 53. —, Kd4! 54 -Ff7: (Nem vezet eredményre 54. Ke2, a4! 55. Kd2, — 55. Ff7:??, a3 56. ba:, ba: 57. b4, d5 után még sötét nyerne! — 55. —. a3 56. ba:, ba: 57. Kc2, d5! 58. Ffl, Kc5 majd Kb4.) 54. —, Kd3 55. Fg6f, Kd2 56. Ke4, (Fe3-ra d5!) 56. —, Kc2 57. Ff7, Kb2: 58. Kd4, Ka3 — dön­tetlen (0,5:0,5). III. Papp B.—Lengyel B. (Brcyer-emlék- verseny, 1971. XII.): 56. Hd5, Kb7 (56. —, Fc8 57. Fd6f, Fb7 58. Fc5:f, Kb8 59. Be8t, Fc8 60. Hb6) 57. Fe5t, Kc8 58. Hb6f(?) (58. Bc7f!, Kd8 — Kb8-ra Bd7f és Hb6 matt — 59. Ff6f, Ke8 60. Be7t, KI8 — Kd8-ra Beit — 61. Fg7t, Kg8 62. H£6 csi­nos matt!) 58. —, Kd8 59. Ff6, Hb3:?? (Súlyos hiba! 59. —, Bd3 kellett. Pl.: 60. Beit, Kc7 61. Hd5t, Bd5:! 62. cd:, Hb3: még érdekes végjátékkal.) 60. Bd7ft, Ke8 61. Bdl: sötét feladta (1:0). IV. Tompos A.—Török Á. (Breyer-em- lékverseny, I. o., 1971. XII.): 30. —, Be3:! 31. Vb8:t, Kh7 32. Vb7, d5! 33. g4 (33. Vd5:, Hd5: 34. Bd5:, Vg6) 33. —, Hh3:f 34. Kfl, Vg4:! és világos feladta, mert 35. fe:, Vf3f 36. Kel, Vf2 matt! (0:1). értek el. A további sorrend: Dr. F. Bo- hatirchuk (kanadai) 6,5, M. Trajkovics (jugoszláv) 5,5,, P. Heilemann (NSZK- beli) és E. G. Svensson (svéd) 5, F. Batik (csehszlovák) 4,5, dr. M. Napoli- tano (olasz) és U. Slump (holland) 2,5, H. J. Mostert 1,5 pont. A XIII. IFT-verseny eredménye Az NDK-ban rendszeresen megrende­zésre kerülő IFT-versenyekről már több ízben adtunk hírt rovatunkban. Verseny­zőink ezeken többnyire eredményesen szerepelnek. Nemrég elhunyt kiváló le­velezési versenyzőnk, Spindler Antal pl. ismételten a verseny győztese lett. Most érkezett meg az 1967—71. közt rendezett XIII. IFT-verseny végeredmé­nye. A 10 résztvevős versenyen 1. Bottlik Iván 8, 2. Afanaszjev (szovjet) 7, 3. Ku­likov (szovjet) 5,5, 4. Asikanius (finn) 5 ponttal. Újabb magyar siker! Követésre méltó példa Hajdú-Bihar megye Sakkszövetsége példát mutat a levelezési sakkozás fej­lesztésében, egyéni és csapatversenyek megszervezésével. 1971-ben Hajdúhadhá- za, Kaba, Hajdúnánás és Téglás csapatai NDK-beli csapatokkal kezdtek el levele­zési sakkmérkőzéseket jó eredménnyel. Kaba 8,5:3,5 arányban nyert a Leipziger Maschinenfabrik ellen 6 fős. táblánkénti 2 játszmás mérkőzésen. Hajdúhadháza 2:0-ra vezet mind a Neukieritzsch, mind a Berlin Motor Marzahl csapata ellen. (Az előbbi 6, az utóbbi 5 táblás mérkő­zés.) Hajdúnánás 4 táblás mérkőzésen 2:2-re végzett a B. S. G. Dinamo Berth II. csapata ellen. A megye körzeti válo­gatottja 8 táblán 12:4-re nyert Zürich- Biel körzeti válogatottja ellen. Olvasók hozzászólása. Az elmúlt évi augusztusi rovatunkban bemutattuk a Feller—Gla: isius játszmát az utóbbi elemzésével. A játszmában 1. e4, e5 2. Hf3, HcG 3 Fb5, a6 4. Fa4, Hf6 5. 0—0, Fe7 6. Be? b5 7. Fb3, 0—0 8. c3, d5 9. d4, Fg4 1«. ed:, e4 11. de:, ef: 12. h3, Fh5 13. g4 után sötét 13. —, Hg4: 14. hg:, Fg4:-gyel vélte a változatot megjavítani. Következett: 15. Ff 4, Fd6 16. Fd6:, Vh4 17. Vd3, cd: 18. IId2, Vg5 19. He4, Vg6 és világos feladta a játsz­mát. Mindkét fél azt hitte, hogy világos nem kerülheti el a mattot vagy a vezér­vesztést. Mótyvai Tibor meggyőzően mutat rá, miszerint 17. Vd3 helyett sokkal erősebb 17. Bei! Akár 17. —, ed: 18. Vf3:, h5 (Bae8?-ra V£7:f) 19. Hd2, vagy akár 17. —, Bae8 18. Vf3: és világos megtartja tisztelőnyét. SAKKELET Megjelenik havonta. Szerkeszti a Szer­kesztő Bizottság: Gábor Zoltán (elnök), Bárczay László (szerkesztő). Haág Ervin (főmunkatárs), Meleghegyi Csaba (szak­szerkesztő), Adorján András, Barcza Ge- deon, Eperjesi László, Flórián Tibor, Földeák Árpád, Hajtun József, Ozsváth András, Páros György, Szily József. — Szerkesztőség: Budapest, V.. Néphadsereg utca 10. Levélcím: Budapest, 502. Pf. 52. Telefon: 312-790. — Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat, Budapest, VI., Révay u. 16. Telefon: 116-660. Felelős kiadó: Tóth László Igazgató. — Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatal­nál, a kézbesítőknél, a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI. Budapest. V., József nádpr tér 1.) közvetlenül vagy posta­utalványon, valamint átutalással a KHI 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámlára. Előfizetési díj évi 36,— Ft. Kéziratokat nem őrzünk meg! Index: 25 556 72. 21 675 BNYV Kecskemét K3RÁLYINDIAI VÉDELEM Holland Levelezési Sakkszövetség meghívásos nk. versenye, 1969—71. Brilla-Bánfalvi S. Dr. M. Napolitano (Debrecen) (Firenze) 1. d4, Hf6 2. c4, g6 3. Hc3, Fg7 4. el, d6 5. f4, 0—0 6. Hf3, c5 7. d5, e6 8. Fe2, ed: 9. ed:, Hh5 10. 0—0 (10 Fd2-re az f4 gyalog 10. —, Fc3: 11. Fc3:, Hf4:-gyel kínálkozó lenyerése 12. 0—0 után jó tá­madóesélyekhez juttatná világost, de 10. —, Fd4! 11. Vb3, Be8 12. Kfl, Vf6 13. Hd4:, cd: 14. Hb5, a6 15. Fh5:. ab: egy 1963. évi Tukmakov—Vitollns játszmában sötét javára billentette a mérleget. Eb­ben az utóbbi változatban 11. Ild4:, ed: nyilvánvalóan előnyös sötétre, mert 12. Hb5-re Vh4f, vagy 12. He4-re Be8 jöhet.) 10. —, Fc3: 11. be:, Hg7 12. Hg5 (Az 1965—67. évi VI. levelezési sakkolimpián Nazarián ellen 12. Bbl-et húztam, akkor még korainak tartottam a most alkalma­zott játszmalépést. Üjabb elemzések alap­ján azonban megváltozott a véleményem. Egy 1962. évi Mariev—Gipszlisz játszmá­ban 12. Fe3, Hrt7 13. Fl'2, Hf6 után sötét jól állt.) 12. —, Hd7 (12. —, Be8 13. f5, HÍ5: 14. Fd3, f6 15. He4, Bf8!, Szolovjev—Wexler, 1965. Dr. Négyesy mester 12. —, Ha6-ot említi egy elemzésében.) 13. f5!, Hf5: 14. Fd3, Hg7 (14. —, He5-re 15. F£5:, Ff5: 16. Bf5:!. gf: 17. Vhö nyer.) 15. He4, Vc7 (Az 1963—65. évi dr. Sal­lay—Saposnyikov lev. játszmában 15. —, f5-re 16. Hd6:, I-Ib6 17. Ff4, a6 18. Vd2, Bf6 19. Hc8:, Vc8: 20. Bael előnybe hozta világost. Igen veszélyes sötétre 15. —, Ve7 16. Fí'4, majd Vd2 és Bael is.) 16. Ff4, HeS (Sötét egyidejűleg beaján­lotta a 17. Fh6, Hg7 18. F£4, He8 lépés­ismétléses döntetlent. De bármennyire csábitó volt a lev. nagymester elleni biztos döntetlen, még jobban csábított az állás ígérete. 16. —, He5?-re 17. Hifit, Kh8 18. Fe5:, de: 19. Vd2, He8 20. Vh6 nyer.) 17. Ve2! (A legrövidebb út Vdl—el—h4 lenne, ám a d3 futót nem szabad véd­telenül hagyni! 17. Vei-re ugyanis 17. —, He5 18. Hd6:, Hd3: 19. HeS:, Vd8! jöhetne, és sötét nem érezheti magát rosszul.) 17. —, Her, (f5-re Hd6:!) 18. Ff!fi! (Most viszont 18. Hd6 :?-ra már Hd3: 19. He8:. Hf4: következnék.) 18. —, Hg7 (18. —. Fg4 19. Ve3 után világos a Hifit fenye­getés révén legalább minőséget nyer. 19. —, Hg7-re ugyanis 20. Hf6t, Kh8 21. Vg5 döntő erős.) 19. HfGt, Kh8 20. Ve4! (Tehet némi kerülő után bár, de az irány mégis: h4!) 20. —, Ff5 (20. —, Ve7-re 21. Vh4, Hh5 22. Ff 3:, Vf3: 23. Hh5:. Hd3: 24. Bf7:!, Vf7: 25. vd3t, és matt 2 lépésben, 20. —, Fg4-re pedig 21. h3, Hd3: 24. Vgl:! dönt.) 21. Fg7:t, Kg7: 22. Bf5:!, Hd3: (22. —, gf :-re 23. Vf5:, Hg6 24. Hh5t, Kh6 25. Vh3! után sötétnek nincs védelme. Pl.: 25. —, Vc8-ra 26. Ve3t!, Kh5: 27. Fe2t nyer, vagy 25. —, f5-re 26. Hí6t után a g7 mező tilos Vh7t miatt, 26. —, Kg5-re pedig 27. Hh7:t, Kf4 28. vg3t matthoz vezet, végül 25. —, Ve7-re 26. Hg3t, Kg5 27. Vh5f, Kf6 28. Bflt után a Hf5t ve- zémyerés ellen nincs védelem.) 23. Vd3:!, és sötét feladta (1:0), mert 23. —, gf: 24. Vf5: utáni 24. —, Bh8-ra 25. Vg5t, KÍ8 26. Vh6t, Kel 27. Beit, Kd8 28. Vg71 nyer, 24. —, h6-ra pedig 25. Hh5t, vagy 24. —, Bg8-ra 25. Vhlt!, Kf6: 26. Bflt matthoz vezet. Elemezte: Brilla-Bánfalvi Sándor nk. levelezési mester

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék