Magyar Sakkélet, 1974 (24. évfolyam 1-12. szám)

1974. január / 1. szám

A MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG FOLYÓIRATA Megjelenik havonta. Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság Gábor Zoltán elnök Bárczay László szerkesztő, Haág Ervin főmunkatárs, Meleghegyi Csaba szakszerkesztő Adorján András, Barcza Gedeon, Eperjesi László, Flórián Tibor, Földeák Árpád, Hajtun József, Ozsváth András, Páros György (feladványrovat), Szily József Szerkesztőség: Budapest, V., Néphadsereg utca 10. Levélcím: 1363 Budapest, Pf. 52. Telefon: 312-790 Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat, 1374 Budapest, VI., Révay u. 16. Telefon: 116-660. Felelős kiadó: dr. Petrus György igazgató Készült a kecskeméti Petőfi Nyomdában. Felelős vezető: Ablaka István igazgató Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI, 1900. Budapest, V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215—96162 pénzforgalmi jelzőszámlára Előfizetési díj évi 60,— Ft. Félévre 30,— Ft Kéziratokat nem őrzünk meg! TARTALOM 1—24. OLDAL FIDE körlevél az 50. évforduló alkalmából Bárczay László: így láttam a döntőt Jenei Ferenc: Új női bajnokot avattunk Fekete—Gáspár—Kohl: Az 1973. évi csapatbajnokságról Dr. Jurij Tosev: A sakkozó pszichogramja Szilágyi Péter: A hatvan éves Kluger Gyuláról Szilágyi Péter: Szabálytalan köszöntő Haág Ervin: Bástyavégjáték többlet-szélsőgyaloggal Koszorús Pál: A nagy siker méltó megörökítése! Bíró György: A Volán és a T. Dózsa versenye Ribli Zoltán elemzése — Irodalom — Az olvasó hozzászól Faragó Iván, Honfi Károlyné, Karakas Éva, Molnár István beszámoló külföldi versenyekről Hazai és külföldi események — Ifjúsági fejtörők Feladványok — Tanulmányok — Levelezés. Lapunk a Szovjetunióban. Német Demokratikus Köztársaságban. Csehszlovákiában. Lengyelországban. Romániában. Bulgáriában megrendelhető a helyi postahivataloknál.Más országok részére vagy a..KULTÚRA”Külkereskedelmi Vállalatnál(1389.Budapest) vagy a következő címeken vesznek fel rendelést. ANGLIA:THE DANUBIA BOOK COMPANY, 78 Shaftesbury Avenue, LONDON WIV 7 DG — AUSZTRÁLIA: READ AND CO., 694—696, George St. SYDNEY N. S. W. 2000 valamint a COSMOS BOOKSHOP. 145 Acland St. ST: KILDA Vic. 3182 — AUSZTRIA: RUDOLF NOVAK GmbH, Köllnerhofgasse 4., A—1101 WIEN I. —DÁNIA: HUNNIA BOOKS AND MUSIC. EangemoseveJ 37, BAGSVAERD 2880—BRAZÍLIA: LTVRARIA D. LANDY, Rua 7 de Abril, Caixa Postal 7943,01000 SAO PAULO — BELGIUM: DU MONDE ENTIER S. A., Rue de Midi 162, 1000 BRUXELLES —FINNORSZÁG: AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA. Keakuukatu 2., SF-00100 HELSINKI 10. — FRANCIAORSZÁG: SOCIÉTÉ BALATON, 12. Rue de la Grande Bateliere, PARIS 9. — HOLLANDIA: CLUB QUALITON, Prinsenstraat 20. AMSTERDAM — IZRAEL: ALEXANDER FISCHER, Rh. Strauss 3. JERUSALEM valamint GONDOS SÁNDOR, Bét Hakranot. Herzl 16. P. O. B. 44515, HAIFA és HADASH. P. O. B. 26049, Nesz Ciona u. 4. TEL-AVIV — KANADA: DÉLIBAB FILM AND RECORD STUDIO. 19. Prince Arthur Street.West, MONTREAL ISO. F.Q. valamint a PANNÓNIA BOOKS. P. O. B. 1017. Postal Station „B” 164 Spadina Avenue TORONTO M5T 2T8 — NORVÉGIA: A/S NARVESENS LITTERATUR TJENESTE, P. O. Box 6140 Etterstad, OSLO 6. — NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG: ŰJVÁRY-GRIFF, Titurelstrasse 2.. 8000 MÜNCHEN 81. — OLASZORSZÁG: LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI, Via Lamarmora 45, Casella Postale 552, FIRENZE 50121 — SVÉDORSZÁG: AB NORDISKA BOKHANDELN, Alströmergatán 22.10110 STOCKHOLM 1. — SVÁJC: METROPOLITAN VERLAG, Szerday Sándor, Teichweg 16, CH 4142 MÜNCHENSTEIN — U. S. A.: HUNGARIAN BOOKS AND RECORDS, 11802 Buckeye Road, CLEVELAND Ohio, 44120 valamint CENTER OF HUNGARIAN LIT. Inc.. 4418 — 16th Avenue, BROOKLYN, N. Y. 11204. — VENEZUELA: LUIS TARCSAY. CARACAS. Calle Iglesia Ed Villoria. Apt. 21—105. C. 24.. 74. 3 4787 Petőfi Nyomda. Kecskemét INDEX: 25 656

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék