Magyar Sakkélet, 1975 (25. évfolyam 1-12. szám)

1975. május / 5. szám

MAGYAR SAKKÉLET 119 HAZAI ESEMÉNYEK Felszabadulási villám csapatverseny A hagyományos felszabadulási vil­lám csapatversenyt az idén is élénk érdeklődés mellett rendezték meg. Egy-két kivételtől eltekintve, szinte a teljes magyar élgárdát üdvözölhet­tük ezen a nagyszabású találkozón. A tavalyihoz képest annyiban válto­zott a helyzet, hogy az MTK-VM csa­patát ezúttal senki sem késztette ko­molyabb ellenállásra, kiemelkedtek a mezőnyből, és nagy fölénnyel nyerték el a vándorkupát. (A tavalyi győztes, jogelőd VM. Egyetértésnek ez csak nagy harcban sikerült.) Az „A” dön­tőbe idén a KGM megerősödött együt­tese került, míg a múlt évi ezüstérmes BVSC csak az 5—8. helyért játszha­tott. A részletes végeredmény: (1—4. helyért.) 1. MTK-VM (Forintos, Len­gyel L., Szilágyi Gy., Lukács, Sápi, Széli, Tokaji Nagy, Morvái, Wollák, Erős, Révész, Mészáros, dr. Szabados, Marthon, Jancsek, Zentai, Sziklai, Ivánka, Máthé, Ondi, Tompos, Végh, Keményfi, Gábor, Karakas É.) 49, 2. Bp. Honvéd 39, 3. KGM 33, 4. Bp. Spartacus 23 pont. (5—8. helyért.) 5. BVSC 44,5, 6. Tipográfia 40, 7. Volán SC 39, 8. Bp. Postás 20,5 pont. (9—12. helyért.) 9. Fősped Szállítók 45,5, 10. Ganz Villany 38, 11. BEAC 31, 12. FTC 29,5 pont. (13—16. helyért.) 13. MÉM 46,5, 14. Vasas SC 37, 15. Vas­útépítő 35, 16. Honvéd Petőfi 25,5 pont. (M. Cs.) 30 év — 30 induló Április 5-én ünnepi villámverseny- nyel köszöntötte a Vasas SC sakk- szakosztálya hazánk felszabadulásá­nak 30. évfordulóját: 30 résztvevős, meghívásos tornát rendezett. A 3 nagymester és 14 mester mel­lett erős amatőrök részvételével igen színvonalas, nagy sakkcsatát láthat­tunk, s a tíz értékes díj, valamint a tárgyjutalmak „csábítása” még kü­lön is serkentőleg hatott valamennyi indulóra. Szinte az utolsó pillanatig kétséges volt az első hely, valamint a további — főleg a díjas — helyezések sorsa. Végül is „jobb benyúlással” Bárczay László nagymester szerezte meg a győzelmet Meleghegyi Csaba előtt. Mindketten 18,5 pontot szerez­tek. (A több győzelem döntött az első hely sorsában.) Az élmezőny további sorrendje: Lukács Péter 18, Forintos Győző 17,5, Honfi Károly 17, Sápi László 16,5, Balogh Béla, Hardicsay Péter, Káposztás Miklós, Széli Lajos 14, Schneider Attila 13,5 ponttal. A verseny létrehozását, megszerve­zését szinte teljesen egyedül végezte Káposztás Miklós mester, s miután ilyen jellegű találkozóra az utóbbi években nem került sor, ezért külön köszönetét mondunk neki és a Vasas SC elnökségének, amely támogatta e emlékezetes évforduló méltó megün­neplését. Kitüntetés A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Szerényi Sándornak, a Pártfő­iskola nyugalmazott igazgatójának, hazánk felszabadulásának 30. évfordu­lója alkalmából a felszabadulás idősza­kában kifejtett eredményes munkás­ságának elismeréséül a Munka Vörös Zászló Érdemrendje kitüntetést ado­mányozta. Szövetségünk elnökének va­lamennyi magyar sakkozó nevében szívből gratulálunk! Vidéki hírek — DUNAÚJVÁROS. A város 1975. évi bajnoksága a következő végered­ményt hozta: Zsigmond Károly 9,5, Grosch Mária 8,5, Fekete Sándor, Juhász Sándor, Hován Sándor 8, Keszi János, Gyarmati Sándor 7, Molnár János 6,5, Hingyi György 5,5, Burkovics Márton 3,5, Hoffmann Jenő 3, Zahorecz János 2, Holló Gyula 1,5 pont. — KALOCSA. Hetven résztvevő indult a város idei bajnokságán. Az elő- és középdöntők után a 14-es dön­tőben Karsa László szerezte meg a győzelmet 12 ponttal, 2. Szántó István 11, 3. Klekner Tamás 10, 4. dr. Né­meth József 9,5, 5—6. Kladiva István, Ruppáner János 9 ponttal. — A me­gyei KISZÖV Kupa döntőjében 1. Kiskőrösi Vegyesipari Szöv. 17, 2. Bajai Lakberendező- és Építőipari Szöv. 14, 3. Kiskunhalasi Fa- és Építőipari Szöv. 13 ponttal. — KECSKEMÉT. A helyi Tipog­ráfia sakkszakosztálya felszabadulá­sunk tiszteletére 24 résztvevős, 7 for­dulós svájci rendszerű versenyt bonyo­lított le. Az élmezőny eredménye: Körösi I., Körösi J. 5,5, Zsíros L„ Mészáros L. 5, Balogh J„ Gór J„ Kökény J. 4,5, Krizsány L„ Tóth T. 4 pont. Szerkesztő bizottságunk tagjai Adorján András, Barcza Gedeon. Csőm István, Eperjesi László, Flórián Tibor, Földeák Árpád, Haág Ervin, llajtun József, Meleghegyi Csaba, Ozs- váth András, Páros György, Szilágyi Péter, Szily József. — SAJÓSZENTPÉTER. Az Üveg­gyár két csoportban rendezett minő­sítő versenyt a következő végered­ményekkel. Csillagos csoport: Sztollár B. 8, Höck I., Katona I., Kiss F., Jakab B. 7,5, Bárczay S., Baranyai J. 6, Szász J. 5,5, Keczer J„ Móré Gy. 4, Dósa L. 1,5, Nagy László 1 pont. I. o. csoport: Bagyinszki F., Szendrei T„ Perea I., Tóth J. 7,5, Virosztek F„ Gúla L. 6, Orosz I. 5,5 Kincses L. 5, Csík A. 4,5, Szekeres S. 4, Fülöp L., Szász A. 2,5 pont. — SOMOGY MEGYE. A svájci rendszerben lebonyolított ifjúsági baj­nokságon ötös holtverseny alakult ki Györke Zoltán, Kocsis József, Miovecz János, Berkes Géza és Máthé Gáspár között 7,5 ponttal; a sorrendet köz­tük csak a Buchholz-számítás döntöt­te el, Györke Zoltán javára. — SOPRON. A Vasas SC I. o. mi­nősítő versenyének végeredménye: Fleischacker J. 8,5, Stánitz A., Piri K. 8, Besenyei T., Senkits R. 7,5, Gabnai Z. 6, Gombócz K. 5, Kovács D. 4,5, Németh I. 3,5, Detári B. 3, Gelencsér L. 2,5, Holpár P. 2 pont. — SZOMBATHELY. A város ez évi bajnokságát két csoportban ren­dezték meg. Az I. o.-ra minősítő cso­portban 1. Gergácz Balázs 9, 2. Ko­vács István 8, 3. Körmendi Győző 8, 4. Gergácz Zoltán 7,5, 5. Molnár Imre 7,5, 6. Porpáczy Lajos 6 ponttal. A II. o.-ra minősítő csoport győztese Gócza B. 10, 2.. Csányi L. 9, 3. Oláh J. 7,5 ponttal. — TATABÁNYA. Az ez évi város­bajnok: Rigán József 11 ponttal. A további sorrend: Blaskovits László 10, Fekete István 9, Szobi G. 8,5, Bán János, Zsédely Ferenc, Lángos Józsa 8, Schmid Imre 7, Hornyák János 6, Kiss Béla 5,5, Lábas Antal 4, Kórodi Mihály 3,5, Hefkó István 1,5, Weisz Zoltán 1 pont. Budapesti hírek — A BVSC mesterjelölti címre mi­nősítő versenyének végeredménye: Cserna László 8, Morvay Miklós, Tom­pos Antal, Török Ádám, Schneider Attila 6, Juhász Béla, Mayer István 5, Ondi Gyula 4,5, Dános László 4, Barta Zsuzsa 2,5, Varga László 2 pont. — IN MEMÓRIÁM. Életének 68.-ik évében elhunyt Kangyelka Antal, a Könnyűipari Minisztérium sakkszak­osztályának alapító tagja, majd elnö­ke, 1948 óta versenyzője. Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék